de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK www.chabad.nl/rabbijnvorst

Is sterven menselijk?

Een vraag die deze Sjabbat extra actueel is. Want het is de overlijdensdatum van Rabbi Menachem Schneerson, de zevende en laatste Lubavitcher Rebbe z.ts.l.

Rabbijn Vorst spreekt bewogen over zijn Rebbe en geeft stimulerende gedachten weer van deze bovenbijzondere persoonlijkheid. O.a. over diens uitleg van de woorden uit de sidra van deze week ‘oewenee korach lo meetoe – de zonen van Korach stierven niet’.

Een gedachte over de Tora-invulling van Ahawat Jisraeel – Liefde voor de Ander sluit hier naadloos bij aan.

‘Ook voor u een idee?’ stelt rabbijn Vorst voor. ‘Om dagelijks CHiTaT te leren?’

CHiTaT:

* CHoemasj – elke dag van de 7 dagen van de week één van de 7 par’sjiejot-afdelingen van de Sidra van komende Sjabbat leren – met de verklaring van Rasjie erbij

* Tehilliem-Psalmen zeggen - zoals dit Boek der Psalmen in 30 delen is verdeeld - overeenkomstig de dagdatum (29 of 30) van de Joodse maand

* Tanya leren zoals dit Basisboek van het Chabad-Chassidisme in dagdata is verdeeld en gedurende het Joodse jaar wordt rondgeleerd

Tot slot:

de Rebbe sprak voortdurend, elke keer weer, over de komst van de Masjieach. Logisch dus volgt deze Sjabbat een dubbele wens:

S J A B B A T S J A L O M èn S P O E D I G E K O M S T M E L E C H H A M A S J I E A C H

Deze pagina delen