DIT IS DE LAATSTE NIEUWSBRIEF VAN 2022
Het kantoor van de Joodse Gemeente Amsterdam is gesloten vanaf vrijdag 23 december t/m zondag 1 januari.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op donderdag 5 januari.

OVER TIJDEN SJABBAT EN CHANOEKA
Sjabbat begint morgen, vrijdag 16 december (in de regio Amsterdam) om 16:10 uur en eindigt op zaterdag 17 december om 17:18 uur. Chanoeka begint zondag 18 december (in de regio Amsterdam) om 17:18 uur. Vanaf dat tijdstip mag het eerste Chanoekalicht worden aangestoken. In de loeach staat hoe laat de lichten mogen worden aangestoken op de tweede en verdere dagen Chanoeka. De sjabbattijden staan op onze website.

PLANNEN EN BESLUITVORMING ROND EEN NIEUW JCC

Op dinsdag 25 oktober hebben we u door middel van dit filmpje geïnformeerd over de plannen voor een nieuw Joods Cultureel Centrum (JCC). Daar hebben we veel positieve reacties op gekregen. De plannen waren eerder al voorgelegd aan de Raad van Toezicht – die bestaat uit afgevaardigden van de tien NIHS-sjoelgemeenschappen – en inhoudelijk toegelicht in de RvT-vergadering van 21 oktober.

Het proces
Het besluitvormingsproces voor dit project is als volgt vormgegeven. Anderhalf jaar geleden al, in juni 2021, is – na akkoord van de Raad van Toezicht – een intentieverklaring met de ontwikkelaar ondertekend. De plannen waren toen nog rudimentair. Het volledige plan kon het bestuur pas op 21 oktober presenteren aan de RvT. Het bestuur heeft de sjoelgemeenschappen toen uitgenodigd om in de twee maanden tot aan de volgende RvT-vergadering (op 21 december) met vragen te komen en aangegeven beschikbaar te zijn voor elke sjoelgemeenschap die behoefte heeft aan meer informatie of overleg. Dit om de sjoelgemeenschappen in staat te stellen tot een goede beeld- en besluitvorming te komen.

Een aantal sjoelgemeenschappen heeft gekozen voor een overleg met het bestuur, enkele andere hebben een brief met vragen gestuurd. Het bestuur heeft die brief beantwoord. Belangrijk aandachtspunt en punt van zorg van de sjoelgemeenschappen is de investering die we moeten doen in een nieuw JCC en wat dat betekent voor het vermogen van de NIHS.

Rol en bevoegdheden van de Raad van Toezicht
De NIHS heeft een bestuursmodel waarbij de Raad van Toezicht bestaat uit afgevaardigden van de sjoelgemeenschappen; het aantal stemmen per sjoel wordt bepaald door het aantal leden van die sjoelgemeenschap. De RvT benoemt en controleert het bestuur, moet de begroting en jaarrekening goedkeuren en heeft nog andere bevoegdheden, bijvoorbeeld rond de benoeming van rabbijnen.

Het is aan de Raad van Toezicht om over het plan voor een nieuw JCC te besluiten. De RvT is volledig geïnformeerd over de plannen en beschikt dan ook over voldoende informatie om een afgewogen besluit te nemen.

Onze leden informeren
Nu we op dit punt zijn beland, willen we ook met onze leden zoveel mogelijk relevante informatie delen. Daarom hierbij de presentatie die het bestuur in oktober aan de RvT heeft gegeven en de briefwisseling tussen de sjoels AMOS/Amstelland en het NIHS-bestuur.

Bent u lid van de NIHS en wilt u de vergadering van de RvT als toehoorder bijwonen? U bent van harte welkom op woensdag 21 december om 19:45 uur in het JCC.

BIJNA 60 MOZAÏEK-MENOROT!

Hoe mooi kan het zijn! De Eilatzaal (ook wel bekend als de Kikkerzaal) gevuld met bijna 60 kinderen, volop aan het knutselen voor Chanoeka. Afgelopen zondagochtend was dat het geval. De ruimte was er helemaal klaar voor: versierd met vrolijke Chanoeka-slingers en voor ieder kind stonden een menora, een pallet met verf in vrolijke kleuren en een bekertje met mozaïeksteentjes klaar. Yaffa Cohen (van ‘Yaffa’s heart’) vertelde de kinderen over het wat en hoe van een mooie chanoekia en toen gingen ze enthousiast aan de slag. Met de prachtigste resultaten. Er werd gesmuld van warme latkes met appelmoes, dus de kinderen gingen niet alleen met een mooie menora, maar ook met een gevulde maag, een zakje met Chanoeka chocolademuntjes, een sewiewon (tolletje) en een Chanoeka 3D bril (aangeboden door het NIK) tevreden naar huis.

EEN MIDDAGJE CABARET


Dit keer Koffie met Kwatsch! David Simon en Menno van der Reis vormen al bijna twintig jaar het cabaretduo Kwatsch, dat typisch Joodse cabaretliedjes ten gehore brengt. Op woensdagmiddag 21 december treden zij op in het JCC. Iedereen is van harte welkom. En wie dat wil, kan na afloop naar sjoel voor een Chanoeka-dienst, die begint om 16:15 uur.

Aanmelden voor Koffie met Kwatsch via activiteiten@nihs.nl

UNIEKE CHANOEKA-DIENST – ALLEEN VOOR LEDEN


Voor het eerst in 80 jaar is er weer een Chanoeka-dienst op deze historische locatie!

Vooraf houdt hoofdconservator Mirjam Knotter in het auditorium een lezing over de plek van de Rintel menora en de andere bijzondere religieuze voorwerpen in de sjoels van de Joodse Gemeente Amsterdam. Tegelijkertijd is er een rondleiding door het Joods Museum. Alleen voor de dienst komen, dat mag natuurlijk ook.

Het programma:
15:30 uur – Inloop
16:00 uur – Rondleiding of lezing
17:00 uur – Chanoeka-dienst in de Grote sjoel met chazzan Sacha van Ravenswade
17:30 uur – Ontvangst in het museumcafé

Deze bijzondere activiteit is alleen voor leden van de NIHS. Tickets via www.nihs.nl/activiteiten De kosten bedragen € 7,50 p.p. excl. administratiekosten GoTickets. Wees snel, want het aantal beschikbare plekken is beperkt.

BERICHT VAN SJOEL WEST
Zondagavond 18 december steken wij in Sjoel West de eerste kaarsen voor Chanoeka aan. Wij zullen daarbij de tweede jaartijd van onze Erwin Brugmans z”l houden.


Inloop vanaf 19:00 uur. Het programma begint om 19.30 uur

• Jaartijdlicht ontsteken voor Erwin
• Ma'ariv
• Jizkor + kaddiesj
• Filmfragment Erwin
• Chanoekiot aansteken
• Soefganiot, latkes en drinken met Chanoeka-muziek

Aanmelden voor de Chanoekabijeenkomst kan via sjoelwestamsterdam@gmail.com. Geef in het mailtje dan ook aan of je latkes en/of soefganiot wilt.

BERICHT VAN DE GERARD DOUSJOEL
Op zondag 25 december is het Chanoeka en Rosj Chodesj. De Gerard Dousjoel houdt dan een sjachariet-dienst om 9:30 uur met daarna een ontbijt. Vervolgens is er een sjioer over ‘Sjené Zetiem’, de pijoet die wij volgens de Hollandse minhag op Chanoeka zeggen. Iedereen is welkom. Aanmelden via: info@gerard-dou.nl

LERN-ACTIVITEITEN
· Daf yomi (via Zoom)
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag t/m vrijdag – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:15 uur; op zondagen starten we om 9:20 uur. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL


CHANOEKA OP DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM


Een unicum: voor de allereerste keer wordt op de Universiteit van Amsterdam een Chanoeka-viering gehouden. Dat gebeurt op woensdag 21 december om 18:00 uur in de kantine van het P.C. Hoofthuis, Spuistraat 134. De Chanoekalichten worden aangestoken, prof. Bart Wallet vertelt over Chanoeka en er is natuurlijk iets te nasjen (snoepen). Iedereen is van harte welkom. Aanmelden kan via de QR-code op de poster hierboven. Meer informatie vind je hier.

WINTERMACHANEE BNE AKIWA

Meer informatie: info@bneakiwa.nl

JARCHEI KALLO 5783


DE PEN VAN RABBIJN KATZ

De geest blijft overeind

Op donderdag 22 december houdt de Joodse Gemeente Amsterdam voor het eerst in 80 jaar weer een Chanoeka-dienst in wat eens de Grote sjoel van onze Gemeente was; de standplaats van de opperrabbijn. Het belooft een gedenkwaardige dienst te worden Deze plek is inderdaad nu ‘slechts’ een (rijks)museum. De kracht van het museum komt voort uit het rijke verleden van dat pand. En het museum houdt dat rijke verleden ook in ere.

Ik denk nu aan een man wiens geschiedenis nauw verweven was met die plek én met Chanoeka: Simon Dasberg z”l. Nadat in oktober 1942 opperrabbijn Lodewijk Hartog Sarlouis z”l was gedeporteerd en nog diezelfde maand in Auschwitz vermoord, werd de toenmalige opperrabbijn van Groningen, Simon Dasberg, benoemd als opperrabbijn ad interim. Zijn benoeming hier in Amsterdam vond plaats op 6 december, in 1942 viel dat op 28 kislew, dezelfde datum waarop we nu 80 jaar later in de grote sjoel bij elkaar komen. Het zal iedereen duidelijk zijn dat er in het Joods Amsterdam met Chanoeka in 1942 van feestvertoon geen sprake is geweest.

Bij zijn benoeming in Amsterdam stond opperrabbijn Dasberg voor een zware, bijna niet te volbrengen, taak. Hij zal de plicht hebben gevoeld om juist in die donkere tijd Joods Amsterdam te steunen opdat de geest overeind zou blijven. En dat is precies waar ook Chanoeka voor staat: voor de Joodse geest die, ondanks alles, niet buigt.

Opperrabbijn Simon Dasberg heeft nog geen jaar de Grote sjoel als zijn ‘thuis’ mogen ervaren. Eind september 1943 kwam hij in Westerbork, van waaruit hij op transport naar Bergen-Belsen werd gesteld. Daar overleed hij, kort voor de bevrijding. Naar verluid is zijn geest tot het einde overeind gebleven.

Ik zal tijdens de bijzondere Chanoeka-dienst van volgende week donderdag zeker aan deze opperrabbijn denken. Die dienst staat voor de geest die overeind bleef (zoals in de tijd van de Makkabeeën en tijdens de Sjoa) en voor de geest die overeind blijft. Laat de Chanoeka-dienst ons inspireren, zodat wij die geest zelf nieuw leven inblazen.

Sjabbat sjalom en Chanoeka sameach

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV

Heb jij een simcha (geboorte, bar of bat mitswa, verloving, huwelijk, afstuderen, onderscheiding etc.)? Meld het ons via j.nelemans@nihs.nl, dan wensen we je ook in onze nieuwsbrief een welgemeend mazal tov

 

MEDEDELINGEN NIHS
· Openingstijden en telefonische bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op jomtov en officiële Nederlandse feestdagen) geopend van ma t/m do van 9:00 tot 17:00 uur. In de ochtend (tot 13:00 uur) is de receptioniste aanwezig; dan kan ook gebruik worden gemaakt van het kelim- mikwe. Bezoek in de middag alleen op afspraak. Telefonisch zijn we bereikbaar van ma t/m do van 9:00 tot 17:00. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen. Telefoon: (020) 646 00 46, e-mail: info@nihs.nl. Let op! Het kantoor van de Joodse Gemeente Amsterdam is gesloten vanaf vrijdag 23 december t/m zondag 1 januari.
· Overlijden
In geval van overlijden: neem contact op met het Joodse Begrafeniswezen. Het JBW is telefonisch bereikbaar op 020 646 25 45.
· Instagram, Facebook en YouTube
Volg ons via Instagram, Facebook en YouTube.

Deze pagina delen