TEMPTATION VIPS

Oj wee! In wat voor wereld leven wij in hemelsnaam?!

Ik ben niet geabonneerd op een krant en ik heb geen televisie. Het radionieuws hoor ik op momenten dat ik in het hele of halve uur in de auto zit.

Bijna alleen wanneer ik op de computer mijn email open, click ik even ook naar de nieuwsberichten. En dan, ja dan stel ik mij ontsteld de bovengenoemde vraag: ’In wat voor wereld leven wij in hemelsnaam?!’

Temptation VIPS

‘Houdt de relatie Ruud en Rowena stand?’ wordt u en mij daar in het computernieuws gevraagd. Verleiders en verleidsters, aan wie - als ik het zo mag omschrijven - de textielindustrie weinig kan verdienen.

Miljoenen mensen kijken geboeid glurend naar dit soort programma’s. Kinderen wel eerder naar bed, maar die weten dit soort ‘verboden programma’s’ toch wel de volgende dag digitaal te achterhalen. Leve hun en onze moraal!

Vandaar mijn vraag: Hoe laag is de mensheid, zijn wij niet omlaag gekelderd!

Is dit wat G.d voor ogen had toen Hij Adam en Eva, Man en Vrouw en de wederzijdse seksualiteit schiep…?

Arme, arme wereld.

Een ander voorbeeld waar je radeloos van kan worden. Ons wordt voorgehouden dat onschuldige kleuters, peuters, baby’s in de Gaza-strook gezellig bij de grens met Israel aan het demonstreren waren. En dat het Israelische leger met scherp op deze vreedzame demonstrantjes schoot.

Vandaar opnieuw, ook hier mijn hierboven gestelde vraag: ‘In wat voor wereld leven wij in hemelsnaam?!’

Antwoord: Wij leven in een maatschappij met media makers - afgezien van veel te weinig uitzonderingen – die met valse informatie de samenleving geestelijk en moreel vergiftigen.

Over het steeds gevaarlijker wordende verkeer wil ik het nu niet hebben. Maar mijn vraag heeft ook daarop betrekking.

Ik ben kapot van dat alles.

Kapot. Maar toch niet helemaal, helemaal.

Leest u maar mee:

‘Weet, geliefde broeder, de allergrootste beproeving die ons te wachten staat vóór de komst van de Masjieach is het ongeloof, de geestelijke verpaupering, de heerschappij van de onreinheid. Zware beproevingen zullen het zuivere geloof aantasten. Hoe zullen wij kunnen standhouden?’

Wie zegt dat? Van wie komt deze voorspellende waarschuwing?

Het zijn woorden, voorspellingen van Rabbi Nachman van Braslav, geciteerd door diens belangrijkste leerling, Rabbi Nathan. Omstreeks tweehonderd jaar geleden voorspeld en op schrift gesteld.

Met daarbij de volgende opmerking:

‘Wanneer je je afvraagt wat het voor zin heeft deze voorspelling openbaar te maken? Een logische vraag, omdat deze voorspelling immers sowieso zal uitkomen. Dan is mijn antwoord: als je weet dat het voorspeld is, kun je er beter mee omgaan. En kun je je ertegen wapenen.’

Ik denk ook aan een andere voorspelling. Een voorspelling die tegelijkertijd aangeeft hoe met de hierboven waarschuwende Breslav-voorspelling om te gaan. Te vinden in het beroemde mystieke boek de Zohar – samengesteld door de Misjna-geleerde Rabbi Sjim’on bar Jochaj. Daar wordt het volgende voorspeld:

‘In het zeshonderdse jaar van het laatste millennium - dat is het jaar 1840, dus bijna 200 jaar geleden - zullen de geestelijke hemelsluizen zich openen. Revolutionair wetenschappelijk inzicht zal aan de mensheid worden gegeven. En ook op grond van wetenschappelijke inzichten zal men dan komen tot de erkenning dat er een Schepper is. En dat die Schepper Eén is, Hasjem Èchad.

Beide voorspellingen zijn intussen uitgekomen. Rest ons ons voor te bereiden voor de Jemee Ha’Masjiach, het Messiaanse Tijdperk. Dat het moge komen! Bimheera Wejameenoe – Spoedig in Onze Dagen!

SJABBAT SJALOM!

Rabbijn ing. I. Vorst, brioloog

Deze pagina delen