Sjabbat begint morgen, vrijdag 1 april (in de regio Amsterdam) om 18:55 uur en eindigt zaterdag 2 april om 20:59 uur.

Dinsdag a.s., 5 april is de NIHS telefonisch niet bereikbaar.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Deze sjabbat kiddoesj in uw sjoel
·
Mededelingen Rabbinaat rond Pesach – Pesach-brochure NIK
· Eat & Meet op 6 april
· Sjioeriem: Sjoel Amstelveen – Daf yomi – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL
· Mazal tov
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – Ons YouTube kanaal – volgende nieuwsbrief op donderdag 7 april


DEZE SJABBAT KIDDOESJ IN UW SJOEL
De laatste corona-maatregelen in Nederland zijn geschrapt; zelfs in het OV is het mondkapje niet langer verplicht en we kunnen het ‘oude’ leven weer helemaal oppakken. De sjoeldiensten worden al een tijd zonder noemenswaardige restricties gehouden. Toch zijn de bezoekersaantallen in veel van onze sjoels nog niet hetzelfde als voordat de corona-pandemie uitbrak. Als extra stimulans om naar sjoel te komen biedt de Joodse Gemeente Amsterdam komende sjabbat, Tazria (2 april), in alle sjoels een kiddoesj aan. In Sjoel West is op 2 april geen dienst; daar is de kiddoesj op 9 april.

Bij het versturen van de extra nieuwsflits die u ontving over deze ‘Kiddoesj in sjoel-actie’ is er om technische redenen een en ander fout gegaan in de opmaak. Vandaag ontvangt u een nieuwe, correcte versie van die nieuwsflits. Ook is toegevoegd dat de CIZ-sjoel komende sjabbat om 10:30 uur een kinderdienst heeft en dat het juiste e-mailadres van de CIZ-sjoel info@cizsjoel is. Verder is de foto van de prachtige Gerard Dou-sjoel nu wél opgenomen.

MEDEDELINGEN RABBINAAT ROND PESACH
U bent gewend elk jaar per post een dikke envelop te ontvangen met daarin de mededelingen van het Rabbinaat met betrekking tot Pesach, inclusief een geprinte versie van alle relevante documenten. Dit jaar ontvangt u de mailing digitaal, in deze nieuwsbrief. De relevante documenten zijn via óf een link toegankelijk óf kunnen als pdf worden gedownload.Pesach-schoonmaak
Chameets moet uiteraard overal worden weggehaald. Ook plekken waar chameets logischerwijs kan komen (bijv. in keukenkastjes of bij speelgoed als daar door het jaar heen niet goed op wordt gelet) moeten goed worden schoongemaakt.

Chameets verkopen
Via een volmacht kunt u uw chameets verkopen. Er zijn drie mogelijkheden:
1. U kunt het formulier via deze link digitaal invullen en online versturen. Ook de betaling gaat dan digitaal.
2. U kunt ook een scan maken van het ingevulde en ondertekende formulier en het per e-mail sturen naar rabbinaat@nihs.nl en het verschuldigde bedrag overmaken op NL40ABNA0436585200 t.n.v. NIHS Amsterdam o.v.v. chameetsverkoop. 3. Verder kan het uitgeprinte en ingevulde formulier per post worden verzonden (NIHS, Postbus 7967, 1008 AD Amsterdam). Het verschuldigde bedrag moet dan worden overgemaakt op NL40ABNA0436585200 t.n.v. NIHS Amsterdam o.v.v. chameetsverkoop.
Het formulier voor de verkoop van chameets moet uiterlijk donderdag 14 april 2022 om 12:00 uur in het bezit zijn van het Rabbinaat van de NIHS.
De volmacht kan pas worden geaccepteerd als de betaling binnen is. Let op: wacht niet tot het laatste moment met het verkopen van uw chameets; u kunt het formulier al begin niesan (vanaf zondag 3 april) inleveren.

Bioer chameets
De chameetsverbranding vindt plaats op vrijdag 15 april bij sjoel Amstelveen van 10:00 tot 12:00 uur.

Medicijngebruik
Het Rabbinaat heeft deze verklaring uitgegeven over het gebruik van medicijnen tijdens Pesach.

Sje’elot (halachische vragen) over Pesach
Sje’elot, inclusief die over het kasjroet van levensmiddelen, waaronder matzes, kunnen tot donderdag 13 april 17:00 uur worden gesteld per e-mail aan rabbinaat@nihs.nl of telefonisch tot donderdag 13 april 13:00 uur via (020) 646 00 46.

Kasjeren
Er wordt gekasjerd in het JCC op zondag 10 april (van 12:00 tot 18:00 uur) en op woensdag 13 april (van 12:00 tot 18:00 uur).
· We verzoeken u alleen dat te laten kasjeren wat u voor Pesach nodig heeft
· Voor leden is kasjeren gratis, niet-leden: zie de Prijslijst
· Thuis kasjeren behoort ook tot de mogelijkheden. Hier vindt u de instructie voor thuis kasjeren
* Te kasjeren artikelen dienen minimaal 24 uur voor het kasjeren helemaal schoon te zijn en daarna niet meer gebruikt te worden tot Pesach.

Touwelen
Touwelen kan in het kelim-mikwe in het JCC; op dezelfde data en tijden als het kasjeren: zondag 10 en woensdag 13 april van 12:00 tot 18:00 uur. Voor leden is touwelen gratis, niet-leden: zie de Prijslijst

Sedercursus
Dit jaar wordt de sedercursus opnieuw online aangeboden. Rabbijn Shmuel Katz verzorgt, in samenwerking met rabbijn Dovi Pinkovitch, een cursus op maandag 11 april om 20:15 uur. In onze nieuwsbrief van donderdag 7 april publiceren we de ZOOM-link, waarmee u rechtstreeks toegang heeft tot de cursus. Mochten er nog andere sedercursussen via de NIHS worden gegeven, dan wordt ook dat via de nieuwsbrief gecommuniceerd.

Halachische voordrachten/sjabbat hagadol derasjot
Op sjabbat 9 april houdt rabbijn Hans Groenewoudt van 20:00 uur tot 21:11 uur een halachische voordracht in Sjoel Amstelveen.

Ta’aniet bechoriem
Ta’aniet bechoriem is op vrijdag 14 april. Vasten begint om 04:48 uur. De volgende sjoels hebben aan ons gemeld dat er na afloop van sjachariet een sijoem is:
· Sjoel Amstelveen (sjachariet om 07:00 uur)
· AMOS (sjachariet om 08:00 uur)

Herenmikwe
Voor erev Pesach is het herenmikwe te Amstelveen geopend op vrijdag 15 april tot 16:00 uur. In verband met een gecompliceerd technisch defect is de temperatuur van het mikwe lager dan gewenst. Als u geen abonnee bent, betaalt u als NIHS-lid € 7,-. Niet-leden betalen € 20,-. Na aanmelding ontvangt u een Tikkie; zodra de betaling op onze rekening staat, nemen wij contact met u op om de toegangscode van het mikwe door te geven.

Belangrijke tijden (erev) Pesach
· Donderdag 14 april – 14 niesan
Na nacht (21:22 uur) chameets zoeken
· Vrijdag 15 april – 14/15 niesan
o Begin vasten: 04:48 uur
o Begin verbod chameets eten: 10:57
o Begin verbod bezit chameets: 12:19 uur
o Begin sjabbat en jom tov: 20:15 uur (in de loeach is per abuis 19:15 opgenomen)
o Begin seder: niet vóór 21:23 uur
o Eten afikoman: vóór 01:46 uur
· Sjabbat 16 April
o Begin tweede dag Pesach en begin tweede seder: niet vóór 21:25 uur
o Eten afikoman vóór 01:46 uur

Bereikbaarheid Rabbinaat rond Pesach
· Rond Pesach is het Rabbinaat telefonisch bereikbaar van maandag 11 april t/m donderdag 14 april van 9:00 tot 13:00 uur. Vanaf vrijdag 15 april tot en met zondag 24 april is het Rabbinaat gesloten. Voor urgente zaken kunt u een e-mail sturen aan: rabbinaat@nihs.nl.
· Vanaf maandag 25 april zijn we weer bereikbaar zoals gebruikelijk: telefonisch via 020 646 00 46 of per e-mail via info@nihs.nl.
· In het onverhoopte geval van een overlijden kunt u bellen naar het Joods Begrafeniswezen via (020) 646 2545.

Indien u nog vragen heeft kunt u de NIHS in kantoortijd bellen op 020 646 0046 of een e-mail sturen naar rabbinaat@nihs.nl

Wij wensen u een mooie seder en Pesach sameach!

E. Wolff, H. Groenewoudt, S. Katz

בית דין צדק אמשטרדם והגללילות
Beth Din Tzedek Ressort Amsterdam

Pesach-brochure NIK

Het NIK heeft voor Pesach 5782 een online brochure uitgegeven, met veel interessante achtergrondinformatie. Graag vestigen wij u aandacht speciaal op het artikel c. in het Overzicht Pesach-producten: Artikelen die geoorloofd zijn voor gebruik op Pesach, zonder speciaal voor Pesach te zijn vervaardigd.

SJIOERIEM

· Sjoel Amstelveen – Sjioer voor dames
Sjoel Amstelveen verzorgt op sjabbatmiddagen een sjioer voor dames. In principe is er elke week een andere spreker. Tijd: 16:30-17:30 uur. Locatie: de rabbijnenkamer in sjoel Amstelveen. Graag vooraf aanmelden via damessjioeramstelveen@gmail.com o.v.v Sjabbatmiddag sjioer.

· Daf yomi (via Zoom)
Op 9 maart zijn we begonnen met seder Nasjiem; het derde van de zes delen van de misjna. De eerste masechet van deze seder is Jevamot. Het hoofdonderwerp is Jiboem (zwagerhuwelijk) en Chalitza (ontbinding van het zwagerhuwelijk). Ook andere aspecten van familierelaties komen aan de orde. Masechet Jevamot telt 16 hoofdstukken en we ronden het bestuderen ervan af op 8 tammoez/ donderdag 7 juli 2022.

Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag t/m vrijdag – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:15 uur; op zondagen starten we om 9:20 uur. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL
Alle sjioeriem zijn via Zoom te volgen, sommige kunnen live worden bijgewoond (zie onderstaand overzicht voor de details).· Ook organiseert Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL speciale online sjioeriem in de aanloop naar Pesach. U vindt het overzicht in de afbeelding hieronder. Deze sjioeriem zijn te volgen via dezelfde link als die waarmee u de ‘gebruikelijke’ sjioeriem bijwoont.MAZAL TOV

Geboorte
Sacha & Berthe van Ravenswade
heel hartelijk mazal tov met de geboorte van jullie lieve zoon Moos van Ravenswade. Grootouders Spencer & Willy van Ravenswade en Suzanne Rodrigues Pereira jullie ook een bijzondere mazal tov met deze simcha samen met jullie kleinzoon en natuurlijk aan mazal tov aan grote zus Rivkah en broer Ies. Heel veel nachas van hem, ameen!

Wim & Elly van Dijk van harte mazal tov met de geboorte van jullie kleinzoon Gavriel van Dijk te Antwerpen, zoon van Elimelech & Efrat van Dijk en broertje van Elazar. Mogen jullie hem in goede gezondheid zien opgroeien en veel nachas van hem beleven. Omein!

Grootouders Jaap & Marja Schilo van harte mazal tov met de geboorte van jullie kleinzoon te New York, zoontje van Danny & Esty Schilo. Exceptioneel en heel bijzonder dat Oma Vro op haar 106-ste verjaardag een achterkleinkind heeft gekregen. Moge de brit mila mooi gevierd worden, omein!

Bar mitswa
Rabbijn Moshe & Channa Feige Stiefel van harte mazal tov met de bar mitswa van jullie zoon Levi Stiefel en ook grootouders opperrabbijn Binyomin & Blouma Jacobs een grote mazal tov hiermee. Mogen jullie in goede gezondheid chassidischer nachas van Levi beleven, omeen!

Verloving
Anna Sanders & Avi Morowitz (uit Elazar, Israel) van harte mazal tov met jullie verloving. Ook ouders Leonard & Nicole Sanders hartelijk mazal tov met deze bijzondere simcha. Heel veel succes en plezier bij de voorbereidingen naar de choepa toe, ameen!

Choepa
Aaron & Rebecca Katz heel hartelijk mazal tov met jullie choepa te Londen. Rabbijn Shmuel & Miriam Katz samen met grootouders de heer en mevrouw L. Katz een bijzondere mazal tov toegewenst met deze simcha. Mogen jullie dit echtpaar een mooi Joods huis zien opbouwen, Omein!

Met een warme sjabbat sjalom groet, Rabbijn Zwi Spiero, staat voor u klaar!
06 5232 8065
zwispiero@hotmail.com

 

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat en jomtov) dagelijks van 9:00 tot 13:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
Telefoon: 020 646 00 46.
· Ons YouTube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Ook alle presentaties tijdens het NIHS Live Festival plus het afsluitende concert zijn te bekijken op het YouTube-kanaal van de NIHS. Abonneren kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op donderdag 7 april. Mocht de actualiteit daar aanleiding toe geven, dan ontvangt u tussendoor een (extra) nieuwsflits. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd, kunt u HIER terugvinden.

 

 

Deze pagina delen