KOMENDE SJABBAT KIDDOESJ IN ONZE SJOELS

Komt u ook weer naar sjoel?

Door corona zijn velen van ons lange tijd minder of misschien helemaal niet in sjoel geweest. Voorzichtigheid, angst, niet thuis voelen in een dienst met mondkapjes, de kiddoesj missen… ieder had zo zijn eigen reden. Sommigen hebben we al bijna twee jaar niet kunnen begroeten in sjoel.
Met de vele vaccinaties, boosters en de minder ziekmakende omikron-variant kunnen de sjoeldiensten weer bijna als vanouds worden georganiseerd, al hebben de meeste sjoels nog wel extra veiligheidsmaatregelen zoals betere ventilatie. De tien NIHS-sjoels en wij als Joodse Gemeente hopen dan ook u allen (weer) in onze sjoels te mogen begroeten. De sjoel is immers een van de hoekstenen van (het behoud van) onze Joodse godsdienst. Niet voor niets heet een sjoel beth hakenesset, wat in het Grieks synagoge wordt en in het Nederlands ‘Huis van samenkomst’.
Ja, de sjoel is een plaats voor gebed en om onze band met G-d te verdiepen, maar daarnaast en misschien wel daarboven is het een plaats waar we onze sociale cohesie als Joods volk versterken. Het is bij uitstek de sjoel die ons verbindt en die daarmee zo een grote rol heeft gespeeld in ons overleven als volk en als godsdienst, ook in moeilijke tijden. Het is ook de sjoel, waar iedere Jood – of hij er nu veel aan doet of weinig – even zijn Joodszijn kan beleven, ervaren, vieren. De Jood heeft zijn sjoel nodig, de sjoel heeft u nodig.

Baroech Hasjem, G-ddank kunnen we weer allemaal naar sjoel. De NIHS wil dat vieren en sponsort daarom deze week – in sjoel West volgende week – de kidoesj na afloop van de dienst. Wij hopen dat u allen de weg naar sjoel (terug)vindt. U bent meer dan welkom.

Hieronder vindt u de verhalen van onze sjoels (in alfabetische volgorde) en de tijden van hun sjoeldienst en kiddoesj op sjabbat Tazria (2 april)

 

AMOS

Komt u ook weer naar sjoel?

AMOS is in 2011 gestart en wil iedereen de mogelijkheid geven naar sjoel te gaan, daar zichzelf te kunnen zijn, geïnspireerd en betrokken te raken. Sinds dit jaar beschikken wij over ons eigen sjoelgebouw waar wij vele mooie en inspirerende diensten en activiteiten hopen te houden.
· Op sjabbat is er wekelijks om 9:00 uur een sjioer van Rav Menachem (Sebbag)
· De sjabbatochtenddienst start om 09:30 uur
· Er is een kinderdienst om 11:00 uur
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

 

Komende sjabbat zal onze speciale gast, Adam Segal van TZOHAR, de derasja tijdens de dienst geven. De titel van zijn derasja: ‘The Religious divide in Israel: Our biggest challenge and the only viable solution’. Adam Segal spreekt ook op vrijdagavond tijdens de sjoeldienst (start dienst 18:55 uur) en op sjabbatmiddag tussen mincha (19:45 uur) en ma’ariev (20:59 uur).

Adres: Kalfjeslaan 376, 1081 JA Amsterdam –
info@amossjoel.nl naar de website

 

SJOEL AMSTELVEEN

In Sjoel Amstelveen vindt u een mooie mix van jong en oud. Vroom en vrij vinden er prettig hun weg; een open en prettige sfeer staan bij ons vooraan.

· De sjabbatochtenddienst start om 09:00 uur met sjachariet
· Laajenen: 10:15 uu:
· Derasja: 11:10
· Sacha van Ravenswade is deze sjabbat de chazzan
· Kiddoesj: 11:45 uur

Adres: Max Havelaarlaan 435, 1183 LZ Amstelveen
info@sjoelamstelveen.nl

 

BETH SHALOM

Sjoel Beth Shalom verheugt zich over een nog altijd groeiend aantal sjoelbezoekers sinds de heropening na corona. Binnen het zorgcentrum Beth Shalom dienen de sjoelbezoekers zich te houden aan de regelgeving van Cordaan en de directie Cordaan/Beth Shalom. Het klimaat in de sjoelruimte werd met een zeer modern nieuw ventilatiesysteem sterk verbeterd.

 

In alle sjabbat- en jomtovdiensten wordt voorzien; in de wintermaanden is er op sjabbatmiddag een se’oeda sjeliesjiet en er is elke week een uitgebreide en gezellige kiddoesj in de koffieruimte. Ook daar is de ventilatie verbeterd. Velen halen nu uitgestelde jubilea en andere simches in! Aanbevolen!

Op sjabbatmiddag wordt tussen mincha en ma’ariev geleerd en sjoelbezoekers melden zich regelmatig in het zorgcentrum voor het geven van sjioeriem en het leiden van de vrijdagavondvieringen.
· De vrijdagavonddienst op 1 april start om 18:55 uur
· De sjabbatochtenddienst op 2 april start om 09:00 uur (sjachariet)
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

Komt u een keer de sfeer proeven? U bent van harte welkom, niet alleen komende sjabbat maar altijd! Aanmelden kan via info@sjoelbethshalom.nl

Adres: Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam

 

CIZ-SJOEL (AMSTELLAND)
De CIZ-sjoel is ontstaan in 1978 bij de fusie van het Joodse Ziekenhuis Centrale Israëlitische Ziekenverpleging (CIZ) in Amsterdam en het Nicolaas Tulp Ziekenhuis in Amstelveen. De naam van het ziekenhuis in Amstelveen werd Ziekenhuis Amstelland. Het is het enige ziekenhuis in Europa met een synagoge! Patiënten, die dat willen, komen in hun bed of rolstoel naar de sjoelruimte om de dienst te kunnen bijwonen.

De CIZ-sjoel is laagdrempelig. Of u nu Asjkenazisch, Sefardisch, orthodox, liberaal of niet-gebonden bent, u bent van harte welkom. Als iemand voor de eerste keer komt, wordt er meteen een praatje gemaakt en als daar behoefte aan is, wordt uitgelegd hoe de dienst verloopt.

Naast de ochtenddiensten op sjabbat en jomtov met na afloop een kiddoesj, zijn er ook diensten op ingaande sjabbat en jomtov. Op sjabbatmiddag is er een mincha- en ma’ariev dienst waarbij er ook samen geleerd wordt. In de winterperiode is er tussen mincha en ma’ariev op sjabbatmiddag een maaltijd waar iedereen kan aanschuiven. Elke eerste sjabbat van de maand is er een kinderdienst.

 

Alles wordt gedaan door vrijwilligers. De CIZ-sjoel heeft geen vaste rabbijn; er is een grote verscheidenheid aan mensen die de dienst leiden, een derasja houden of voorleren.

Kom gerust een keer naar de CIZ-sjoel. Wij heten u van harte welkom.
· De sjabbatochtenddienst start om 09:00 uur
· Efraim Rosenberg is deze sjabbat de chazzan, Lior Benjamin de ba’al koree en Maury Swartz houdt de derasja
· De kinderdienst start om 10.30
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

 

Adres: Laan van de Helende Meesters 8, 1186 AM Amstelveen – info@cizsjoel.nl

 

GERARD DOU-SJOEL

De Gerard Dou-sjoel is de oudste nog actieve Asjkenazische sjoel van Amsterdam. Onze sjoel werd in 1892 door de vereniging ‘Hulpe Israëls / Tesjoengat Israël’ (opgericht in het jaar 1877) gebouwd.

De traditioneel Nederlands-Joodse melodieën en rituelen, het prachtige authentieke interieur en de gezellige sfeer zorgen ervoor dat de diensten bij ons in de Gerard Dou-sjoel zeer bijzonder zijn.

 

Wij hopen u daarom ook te verwelkomen op 2 april 2022. Het is dan niet alleen sjabbat Tazria maar ook rosj chodesj niesan én sjabbat Hachodesj, een bijzondere sjabbat dus met speciale gebeden. Onze rabbijn Dovi Pinkovitch, onze chazzan Irwin Oppenheim en onze ba’al koree Abby Israëls hopen er samen met u een inspirerende en onvergetelijke sjabbat van te maken. Graag tot 2 april om 09:30 uur!
· De sjabbatochtenddienst start om 09:30 uur
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

Adres: Gerard Doustraat 238, 1073 XC Amsterdam – info@gerarddou.org

 

JCC BUITENVELDERT

Er is bij ons niets bekend over de dienst van komende sjabbat in sjoel JCC. Voor informatie kunt u een e-mail sturen naar: jccsjoel@gmail.com

 

KEHAL CHASSIDIEM

Kehal Chassidiem is eind 2017 opgericht. De sjoel is ontstaan vanuit de behoefte van jonge ouders. Zij wilden een sjoel waar zowel ouders als kinderen gezamenlijk kunnen vormgeven aan wat een sjoel moet zijn en bieden.

 

Kehal Chassidiem biedt in de eerste plaats mooie diensten waarbij de tefilla serieus wordt genomen, terwijl er tegelijkertijd een fijne en warme ‘heimische’ sfeer heerst, zowel tijdens als na de diensten. Dat de sjoel is opgericht door een groep twintigers en dertigers met dezelfde ideeën over wat een sjoel moet bieden, laat onverlet dat iedereen welkom is. Jong en oud, vroom en vrij. Die brede variatie zie je ook terug in de bezoekersgroep.

Kehal Chassidiem is méér dan een sjoel. Onder de bezielende leiding van de jonge rabbijn Rav Simcha Stanton en zijn vrouw Toby, groeit en bloeit een gemeenschap die elkaar binnen en buiten sjoel ontmoet en ondersteunt. Rav Stanton en zijn vrouw organiseren met regelmaat activiteiten. Wekelijks zijn er vaste sjioerim, die voor iedereen toegankelijk zijn.

U bent van harte welkom om een dienst, activiteit of sjioer bij Kehal Chassidiem te bezoeken.

· De sjabbatochtenddienst start om 09:30 uur met sjachariet
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

Adres: Merckenburg 1, 1082 BT Amsterdam

 

LEKSTRAAT SYNAGOGE

De Lekstraatsynagoge dateert uit 1937 en is de laatste synagoge die voor de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd, naar ontwerp van fameuze architect Abraham Elzas. Hij werd geïnspireerd door een Jiddische roman met de titel ‘Niet in ballingschap, maar ook niet thuis’. De synagoge is gebouwd naar aanleiding van het toenemende aantal Joden die nieuw in de buurt gingen wonen, zowel Amsterdammers als uit Duitsland gevluchte Joden. Zij vonden de Rivierenbuurt een mooie plek om te wonen, maar het was niet thuis.

 

Het gebouw is als synagoge geheel in gebruik geweest tot 1985. Toen werd het onderhoud van het gebouw een te zware last. Besloten werd om een deel van het pand te verhuren, zodat het mogelijk bleef de synagogediensten in het gebouw te houden. Na restauratie in 2005 is het gebouw inmiddels een Rijksmonument.
· De sjabbatochtenddienst start om 09:00 uur
· De dienst op sjabbat wordt meestal gedaan door Jehoshua Posen en Dé Sanders, de ba'al koree wisselt
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

Adres: Lekstraat 61, 1079 EM Amsterdam – leksjoel@gmail.com

 

RAS SYNAGOGE

De Raw Aron Schuster Synagoge (afgekort als RAS en ook bekend als Obrechtsjoel) speelt al bijna honderd jaar een belangrijke rol in Joods Amsterdam. Het beeldbepalende gebouw in Amsterdam-Zuid, een van de hoogtepunten van architect Harry Elte, is onlangs gerenoveerd. Het prachtige art deco interieur met vele glas-in-lood ramen is weer in volle luister te bewonderen. De akoestiek is sterk verbeterd, waardoor het mooie chazzanoet nog beter tot zijn recht komt.

 

De actieve sjoelgemeenschap organiseert diverse activiteiten. Elke sjabbat en jomtov is er een gezellige kidoesj, waarbij sjoelbezoekers elkaar na afloop van de dienst op een prettige manier kunnen ontmoeten. Zo wil de RAS voor huidige en toekomstige generaties Joden een bron van kennis en inspiratie vormen, een uitnodigende plek waar iedereen zijn of haar weg kan vinden binnen het orthodoxe Jodendom.
· De sjabbatochtenddienst start om 09:00 uur
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

Adres: Jacob Obrechtplein, Heinzestraat 1-3, 1071 SK Amsterdam – info@rassjoel.nlnaar de website

 

SJOEL WEST

Sjoel West is een bijzondere Joodse gemeenschap, samengesteld uit Joodse bezoekers van alle leeftijden en van alle hoeken der aarde. Onze dienst is uniek en bestaat vaak uit een mix van Asjkenazische, Sefardische, Mizrachi, Hollandse en Israëlische gebruiken. Niet voor niets dat mensen van ver komen om deel uit te maken van deze inspirerende sjoelgemeenschap.

 

Sjoel West heeft niet elke week dienst, helaas ook niet op 2 april. Op 9 april is er wél een sjoeldienst in Sjoel West; de door de Joodse Gemeente aangeboden kiddoesj – het wordt een speciale vis-kiddoesj – zal na afloop van die dienst plaatsvinden. U bent allen van harte welkom!
· De sjabbatochtenddienst op 9 april start om 09:30 uur
· De dienst wordt geleid door Amir Kochman
· Kiddoesj na afloop van de sjoeldienst

Adres: Willem Schoutenstraat 8, 1057 DN Amsterdam – sjoelwestamsterdam@gmail.com

Deze pagina delen