UPDATE STEUN AAN OEKRAÏNE

Joodse organisaties in alle breedte hebben de krachten gebundeld om hulp te bieden aan de Joodse gemeenschap in Oekraïne en aan vluchtelingen vanuit Oekraïne. De Joodse Gemeente Amsterdam is een van de deelnemende organisaties. Vandaar dat we hierbij de brief van JMW, dat de hulp aan Joodse vluchtelingen zal coördineren, integraal overnemen en aan u doorsturen.

Beste lezer,

De ontwikkelingen in Oekraïne volgen elkaar nóg sneller op dan wij ooit voor mogelijk hadden kunnen houden. Iets eerder dan u gewend bent ontvangt u daarom van ons deze nieuwsbrief. Daarin leest u meer over de hulp die JMW en de Joodse gemeenschap in brede zin willen bieden.

Steun en solidariteit
Allereerst willen wij onze steun en solidariteit uitspreken voor de bevolking van Oekraïne. Ons hart en onze gedachten gaan uit naar uit naar alle getroffenen van het geweld, iedereen die halsoverkop op de vlucht heeft moeten slaan of die nu in angst in een schuilkelder verkeert. Ook leven wij mee met Oekraïners in Nederland, die nu vrezen voor het leven van familie en vrienden.
Hulp
Gisteren is er met verschillende organisaties vanuit de hele breedte van de Joodse gemeenschap in Nederland overlegd om te bespreken wat wij als gemeenschap zouden kunnen betekenen. Daarin is besproken dat het Joods Humanitair Fonds (JHF) de coördinatie op zich neemt met betrekking tot de financiële hulp voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne zelf. Het JHF werkt al jarenlang aan het versterken van het Joodse leven in Oekraïne en staat in nauw contact met verschillende organisaties aldaar.

Daarnaast is afgesproken dat JMW de coördinatie op zich neemt voor hulp aan Joodse Oekraïners die mogelijk naar Nederland vluchten. In de afgelopen 48 uur heeft Macabbi Nederland zeer intensief samengewerkt met afdelingen van Maccabi in Oost-Europa en een task force opgezet voor de Joodse gemeenschap in Oekraïne om hen met bussen naar Roemenië te brengen. De meesten van hen vertrekken vanuit daar naar Israël, maar mogelijk komt een deel van hen ook naar Nederland. Momenteel bereidt JMW zich daarop voor door verschillende scenario's in kaart te brengen en de infrastructuur voor die hulp op touw te zetten.

Wat kunt u doen?
In de eerste plaats kunt u geld doneren via het Joods Humanitair Fonds (JHF), rekeningnummer: NL16ABNA 0571 848 737 ten name van het Joods Humanitair Fonds onder vermelding van “Oekraïne actie”. Zij werken op dit moment aan een pagina waarop het geld gedoneerd kan worden. Zo spoedig mogelijk zal deze online staan. De pagina zullen wij op de website en facebook van JMW bekend maken. Het bedrag dat u doneert zal door het JHF gematcht worden en aan de verschillende hulporganisaties in Oekraïne worden doorgespeeld. Daarnaast zijn wij op zoek naar vrijwilligers die Oekraïens en/of Russisch spreken. Vrijwilligers kunnen zich bij JMW melden door een mail te sturen naar info@joodswelzijn.nl.

Ga in gesprek
Ten slotte kunnen wij bij JMW ons voorstellen dat de oorlog in Oekraïne bepaalde emoties, gedachten, of gevoelens van onrust, bij u oproept waar u graag met iemand over zou willen praten. Dat kan met elkaar, maar het kan ook fijn zijn om met een professional van JMW te spreken. U kunt een afspraak maken met een maatschappelijk werker door ons te bellen op 088 165 2200 of te mailen naar spreekuur@joodswelzijn.nl(van ma-vr tussen 9:00-17:00 uur).

Pas goed op elkaar en blijf gezond.

Hartelijke groet,

Margo Weerts
Directeur-Bestuurder

REMINDER: VANAVOND LIJSTTREKKERSDEBAT IVM GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN AMSTERDAM

Evenals vier jaar geleden organiseren de NIHS, LJG en PIG samen een debat voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. Nadat het vorige keer in het JCC was, is dit keer de LJG de gastheer. Van de meeste partijen in Amsterdam zal de lijsttrekker aan het debat deelnemen. De debatleider is Kemal Rijken.
Let op! De aanmeldingstermijn is verstreken, wel kunt u de bijeenkomst via deze ZOOM-link volgen. Meeting ID: 835 7229 0214 Passcode: 246484.
Vanaf 19:30 kunt u inloggen, het debat begint om 20:00 uur.

 

Deze pagina delen