De Centrale Commissie (CC) van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) heeft dinsdagavond 22 mei 2018 in haar vergadering enkele besluiten genomen voor de toekomst van het NIK.

Besluiten
De Centrale Commissie heeft de volgende besluiten genomen en verordeningen vastgesteld.

  • Besloten is het ressort IPOR op te heffen en daarvoor in de plaats komen twee nieuwe ressorten, genaamd Nederland Midden (de NIG’s Bussum, Almere, Amersfoort, Nijmegen, Breda en Winterswijk) en Mediene (de overige gemeenten in het IPOR).
  • De gehouden verkiezingen voor de CC-afgevaardigden van het IPOR en Rotterdam zijn ongeldig verklaard; er moeten in die gebieden nieuwe verkiezingen komen. De PC zal deze verkiezingen in Rotterdam en de twee nieuwe ressorten organiseren. 
  • In de nieuwe ressorten zullen ook bestuursverkiezingen worden gehouden.
  • In Rotterdam zal de ledenvergadering voorzien in een nieuw bestuur, dat vervolgens de CC-leden zal kiezen.
  • In het kiesreglement voor de CC-verkiezingen is opgenomen dat stemmen bij volmacht is uitgesloten en ook dat uitgangspunt is dat afgevaardigden van een ressort daadwerkelijk in dat ressort woonachtig moeten zijn.

Gezien het feit dat de CC in haar huidige samenstelling per 1 juni wordt ontbonden heeft de vergadering in lijn met de reglementen verzocht de Permanente Commissie (PC) het dagelijks bestuur van het kerkgenootschap ook na 1 juni te blijven voeren.

Gezien de vele werkzaamheden in de komende periode heeft de CC tevens besloten de vacature in de PC in te vullen. De vergadering heeft daarvoor unaniem de heer Klaus Vink tot lid van de PC gekozen.

 

Deze pagina delen