BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 18 juni, (in de regio Amsterdam) om 20:25 uur en eindigt op 19 juni om 23:08 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
• Poster-campagne tegen antisemitisme
• Shalom Verklaring gemeenteraadsleden Amstelveen
• Sjioeriem: CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL – Daf yomi
• High tea in Beth Shalom
• Renovatie RAS sjoel
• Eat & Meet
• Restaurant HaCarmel weer geopend
• NIK zoekt leden beleggingscommissie
• Oproep voor overlevenden/nazaten razzia Olympiaplein
• De pen van rabbijn Katz
• Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – Ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief
• Mazal tov

POSTER-CAMPAGNE TEGEN ANTISEMITISME

Alle reden om trots te zijn op onze postercampagne tegen antisemitisme! Als Joodse gemeenschap hebben we hiermee een signaal afgegeven tegen de toenemende uitingen van antisemitisme. Via crowdfunding hebben we samen ruim 20.000 euro bijeengebracht. Daardoor zijn de digitale posters tien dagen in het straatbeeld verschenen van zowel de regio Amsterdam als de steden Den Haag, Rotterdam en Haarlem. Ook de media (onder andere NOS en Telegraaf) hebben aandacht besteed aan deze campagne.

Het succes is tweeledig. We hebben bewustzijn gecreëerd; ook al weten we dat hiermee antisemitisme niet verdwijnt, mensen zijn toch aan het denken gezet. Daarnaast heeft het velen binnen onze eigen Joodse gemeenschap een goed gevoel gegeven sámen in actie te komen tegen dit onrecht. Dank aan iedereen die heeft bijgedragen!SHALOM-VERKLARING GEMEENTERAADSLEDEN AMSTELVEEN
Morgen, vrijdag 18 juni, ondertekenen de Amstelveense raadsfracties van VVD, D66, BBA, PvdA, CDA, OCA, AVA, ChristenUnie en Lijst Höcker de Shalom-verklaring. Die verklaring omvat zeven actiepunten rond het tegengaan van antisemitisme en het bevorderen van Joods sociaal en cultureel leven in Amstelveen. De ondertekening vindt plaats in het JCC in het bijzijn van bestuursleden en rabbijnen van de NIHS en van sjoel Amstelveen.

De actiepunten gaan over het tegengaan van antisemitisme en het bevorderen van Joods sociaal en cultureel leven in Amstelveen. De Shalom-verklaring is opgesteld omdat het aantal antisemitische incidenten weer is gestegen. Ondanks dat de Joodse gemeenschap in Amstelveen het relatief veilig heeft, komt antisemitisme ook in Amstelveen voor. Zoals in de verklaring is opgenomen, staat Amstelveen voor haar Joodse inwoners en zal er alles worden gedaan om antisemitisme tegen te gaan:
“Om dat belang te onderschrijven ondertekenen wij deze Amstelveense SHALOM-verklaring. Wij benadrukken daarmee dat Amstelveen staat voor haar Joodse inwoners en geschiedenis, zoals wij in Amstelveen voor ALLEN staan, indachtig artikel 1 van onze Grondwet en artikel 1 van de Universele verklaring van de rechten van de mens.”

SJIOERIEM VIA ZOOM

• Georganiseerd door de CIZ: Samen leren
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke zondag om 20:00 uur een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Komende zondag, 20 juni, leren Erik Bachrach en Leonard Sanders voor. Het onderwerp: ‘Adam en Eva: de naakte? waarheid’.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

• Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 20 juni om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

• Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL
De sjioeriem van vanavond, donderdag 17 juni – van de rabbijnen Stiefel en Plancey – gaan niet door!
• Het programma voor komende week:


De Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

• Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag t/m vrijdag – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

HIGH TEA IN BETH SHALOM


RENOVATIE RAS SJOEL
Dat de Raw Aron Schuster synagoge wordt gerenoveerd, is waarschijnlijk algemeen bekend. Om de voortgang te kunnen volgen, wordt een reeks videojournaals gemaakt. De eerste aflevering gaat in op het voortraject en de start van de bouw. We delen dit filmpje graag met u. Kijken kan via deze link. In de volgende afleveringen wordt vooral aandacht besteed aan de uitvoering van de renovatie. We houden u op de hoogte.

EINDELIJK WEER EEN EAT & MEET


RESTAURANT HACARMEL WEER GEOPEND

Na 9 maanden door de corona-crisis gesloten te zijn geweest, heeft restaurant HaCarmel aan de Amstelveenseweg eindelijk de deuren weer geopend. Om dit te vieren krijgt iedereen na afloop van een diner een kopje koffie aangeboden. U bent van harte welkom. Openingstijden: zondag tot en met donderdag van 13:00 tot 22:00 uur.

BELEGGINGSCOMMISSIE NIK, IETS VOOR U?
Het NIK heeft een beleggingscommissie die, samen met de penningmeester, op basis van een beleggingsstatuut het beleggingsbeleid uitzet. Het NIK is nu op zoek naar twee leden voor deze commissie. Heeft u interesse en aantoonbaar professionele affiniteit met beleggen? Neem dan contact op via info@nik.nl.

OPROEP VOOR OVERLEVENDEN/NAZATEN RAZZIA OLYMPIAPLEIN
Stadsdeel Zuid, gemeente Amsterdam, is van plan om een gedenkteken te plaatsen op het Olympiaplein. Dit ter nagedachtenis aan een grote razzia die daar op 20 juni 1943 plaatsvond, waarbij ruim 1.100 Joodse buurtbewoners zijn weggevoerd.

Drie jongeren hebben schetsontwerpen gemaakt voor het gedenkteken. Kunstenaar Ram Katzir – onder andere bekend van het Rozenoord stoelenmonument in het Amstelpark –heeft hen hierbij begeleid. Het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid vindt het belangrijk om van verschillende partijen input te krijgen op de drie schetsontwerpen, ook van overlevenden of nabestaanden. Op basis van de reacties maakt het dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid een keuze welk schetsontwerp verder wordt uitgewerkt. Het gedenkteken zal naar verwachting begin 2022 worden geplaatst en onthuld.

Bent u een overlevende of nabestaande van de razzia op het Olympiaplein en wilt u meedenken over het gedenkteken? Meld u dan aan via a.wichers@amsterdam.nl.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Het kan ook anders
Toen ik, vlak voor Pesach, mijn eerste vaccinatie tegen corona kreeg, kwam ik uit de locatie in Amsterdam-West naar buiten. De ernaast liggende school ging net uit. Vele scholieren waren druk met elkaar bezig. Eén scholier niet. Hij riep mij na: “K-Jood”.

Onlangs liep een van mijn zoons op sjabbatmiddag, op weg naar een afspraak, door Amsterdam-Zuid. Hij kwam een man tegen die in zijn linkerhand een blikje bier had. Toen de man mijn zoon zag, keek hij hem aan en strekte zijn rechterarm schuin omhoog: de Hitlergroet. Mijn zoon kwam geschokt naar huis.

Een andere zoon was recent bij een tankstation. Normaal gesproken brengt een tankbeurt geen emotie teweeg. Dit keer was het anders. Bij het zien van een bekeppelde Jood, snelde de tankbediende naar hem toe. Hij riep op dreigende toon: “Free Palestine from the river to the sea! Wat heb je daar op te zeggen?” Mijn zoon stapte in zijn auto en reed weg; gelukkig had hij nog genoeg benzine.

Drie gebeurtenissen, zomaar, in het alledaagse. Drie incidenten die velen van ons helaas zullen herkennen, schokkende incidenten die impact hebben. Als tegenwicht ga ik u vertellen over drie mooie gebeurtenissen.

Morgen, vrijdag 18 juni, wordt in het JCC het Shalom-akkoord getekend. Het is een akkoord van negen van de elf partijen uit de Amstelveense gemeenteraad. Het is een akkoord tegen antisemitisme. Het doel is een sfeer te scheppen waarin er geen ruimte is voor antisemitisme. Dankjewel aan die raadsfracties.

Er is een familie in Amsterdam, wier mater familias in het ziekenhuis lag. Ik was daar vrijdagmiddag op bezoek. De zieke fluisterde vanuit haar ziekbed naar haar dochter: “Breng me mijn kaarsen, ik wil sjabbat vieren.” Niet alleen kwam die dochter terug, álle kinderen en haar echtgenoot waren die vrijdagavond daar bij elkaar in dat Amsterdamse ziekenhuis, om – naar het nu blijkt haar laatste – sjabbat te vieren. In datzelfde ziekenhuis wenste ik een jonge patiënt toe: “Jij bent veel te jong om op cardiologie te liggen; moge Allah je snel beter maken.” Op het gezicht van die patiënt verscheen een glimlach.

En dan tot slot. Afgelopen sjabbat was ik weer eens in de Gerard Dou sjoel, waar ik tot vorig jaar sjoelrabbijn was. Op de terugweg liep ik op met de huidige sjoelrabbijn: Rabbijn Dovi Pinkovits. Hij woont in de Albert Cuypstraat. De wandeling van sjoel naar zijn huis voerde over de markt, langs kraampjes met kleding, vis, groenten, fruit en nog veel meer. De markt was weer ouderwets vol. Op een gegeven moment keek ik naar Rav Dovi, zoals hij wordt genoemd. Rav Dovi had zijn talliet nog aan, hij droeg het gewoon over zijn overjas en liep er trots mee langs alle marktkraampjes, als een dirigent die in rokkostuum de orkestzaal betreedt. Ik vroeg Rav Dovi of hij daar nooit problemen door heeft. “Nee”, was zijn reactie, “ik hoor alleen maar positieve geluiden als ik langskom.” Het was bemoedigend om dit te horen op de Amsterdamse Albert Cuyp. Hartje Amsterdam. Hartje… Mokum.

Sjabbat Sjalom

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV

Geboorte
Joël & Yentl Boeken
van harte mazal tov met de geboorte van jullie zoontje. Grootouders Marcel & Debora Walg en Alexander & Shirley Boeken, ook van harte mazal tov. Moge de brit mila mooi worden gevierd en de baby een mooie naam krijgen, Ameen.

Rabbijn Yerucham & Ilana Banet van harte mazal tov met de geboorte van uw kleinzoon Yerucham Shmuel Banet te Bne Berak, zoontje van Ariël & Sara Banet. Grote zus Yaël en Michaël Ya’acov ook een mooie mazal tov. Allen heel veel nachat in goede gezondheid, ameen!

Verloving
Rabbijn Eliezer & Dina Wolff van harte mazal tov met de verloving van uw dochter Naomi met Ytzchok Aharon Mortchelewicz uit Parijs. Heel veel succes en plezier met de voorbereidingen naar de choepa toe.

Mevrouw Ruchla Spiero van harte mazal tov met de verloving van uw kleindochter Chaya Karp met Avremel Forer (Canada). Chaya is dochter van Chana & Moshe Karp (Buffalo). Oom Nechemja Spiero een grote mazal tov hiermee.

Geslaagd voor het eindexamen
Noam Abram – heel veel succes met je opleiding tot piloot en de studie natuurkunde.
Samuel Corper – heel veel succes met je studie Geneeskunde.
Elise Hartog – heel veel succes met je opleiding Social Work.
Nina Jowell
Joshua Lion
Shemesh Polak
Matan de Ruiter
Rachelle Davina van Schaik
– heel veel succes met je studie rechten en op de politie-academie.
Boaz Verdooner – heel veel succes met je studie technische natuurkunde.

Allen van harte mazal tov met dit geweldige resultaat.

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom groet,

Rabbijn Zwi Spiero, staat voor u klaar!
06 5232 8065

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat en jomtov) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op donderdag 17 juni. Mocht de actualiteit daar aanleiding toe geven, dan ontvangt u tussendoor een (extra) nieuwsflits. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd, kunt u HIER terugvinden.

 

 

Deze pagina delen