NIHS NIEUWSBRIEF WOENSDAG 26 MEI 2021 / 15 SIEWAN 5781

BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat
begint overmorgen, 28 mei, (in de regio Amsterdam) om 20:10 uur en eindigt op 29 mei om 22:47 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Vanavond Social ZOOM over toename antisemitisme
· Sjioeriem: CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL – Daf yomi
· Op de koffie met de CIZ
· Vertaalwedstrijd Hebreeuwse poëzie
· Oproep van de NIISA
· De pen van rabbijn Katz
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief


VANAVOND SOCIAL ZOOM OVER TOENAME ANTISEMITISME

De recente crisis in Israël heeft in de gehele wereld, ook hier in Nederland, veel teweeggebracht. Zo signaleren we een duidelijke toename van antisemitisme.

De NIHS organiseert vanavond, woensdag 26 mei om 20:30 uur een Social Zoom met Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) en Aron Vrieler, antisemitisme-onderzoeker van het CIDI. Zij bespreken het toenemend antisemitisme in Nederland. Aan de orde komt wat dit betekent voor de Joodse gemeenschap en voor ons als individu. Deze Social Zoom wordt geleid door rabbijn Shmuel Katz. Vanzelfsprekend bent u van harte welkom.Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

SJIOERIEM VIA ZOOM

· Georganiseerd door de CIZ: Samen leren
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke zondag om 20:00 uur een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Komende zondag, 30 mei, leert Michael Swartz voor met als onderwerp: ‘De Pirke Awot (Spreuken der Vaderen) zijn allesbehalve stoffig’.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

· Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 30 mei om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NLDe Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

·Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag t/m vrijdag – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

OP DE KOFFIE MET DE CIZ
Woensdag 2 juni om 10:30 uur is er weer een ‘Op de koffie’ Zoom-bijeenkomst van de CIZ, waarbij ieder vanuit de eigen gemakkelijke stoel met een kopje koffie of thee en misschien ook nog een koekje erbij, elkaar kan spreken. Ook u bent van harte welkom. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 835 4896 4388 – Passcode: opdekoffie

 

POËZIEVERTAALWEDSTRIJD HEBREEUWS
Al 5 jaar organiseert de stichting Sjoege in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, het Juda Palache instituut en studievereniging Sechel een wedstrijd waarbij deelnemers gedichten van Joodse/Israëlische dichters vertalen van het Hebreeuws naar het Nederlands. Dit jaar vertalen we de prachtige gedichten van Leah Goldberg!

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze wedstrijd. Inschrijven is gratis. Bovendien zijn er prachtige (geld)prijzen en een publicatie te verdienen.

Meer informatie over deze poëziewedstrijd vindt u hier.

 

OPROEP VAN DE NIISA
De NIISA (Nederlands Israëlitische Instelling voor Sociale Arbeid) bestaat al bijna 200 jaar en heeft tot doel leden van de Joodse Gemeente Amsterdam die het financieel moeilijk hebben te ondersteunen. Dat doet de NIISA onder andere met voedsel- of cadeaubonnen voor de Joodse feestdagen. In bepaalde gevallen wordt daarnaast overige (financiële) ondersteuning gegeven. Ook neemt de NIISA wel de kerkelijke bijdrage (contributie) van de NIHS voor haar rekening.

Nu weten we dat een aantal van de NIHS-leden het financieel moeilijk heeft, maar niet in aanmerking komt voor structurele hulp van de NIISA en dat eigenlijk ook niet nodig heeft. Sommigen zijn gebaat bij een eenmalig bedrag, anderen komen al een heel eind met advies. Bent u lid van de NIHS en heeft u of voorziet u in de nabije toekomst financiële uitdagingen, dan komt u wellicht in aanmerking voor (financiële) hulp. Of kent u een andere NIHS-lid dat hulp nodig heeft? Vertel hem of haar dan over de mogelijkheden. Aanvragen worden uiteraard strikt vertrouwelijk behandeld. Stuur een e-mail naar niisa@nihs.nl en u ontvangt binnen een week een reactie.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Over sjoels veraf en dichtbij
Sommigen onder ons zijn gewend om elke sjabbat ver te lopen naar hun vaste sjoel, hun eigen ‘stekkie’. Zo zijn er gemeenteleden die vanuit Buitenveldert naar de RAS lopen of naar de Lekstraat-sjoel. Anderen wandelen vanuit het uiterste zuiden van Amstelveen naar AMOS, de Max Havelaarlaan of de CIZ-sjoel. Om niet te spreken over al diegenen uit de rest van de stad die bijvoorbeeld het minjan in West in stand proberen te houden. Al die zeer gewaardeerde mensen scheppen achdoet (eenheid) en houden de jiddisjkeit in stand.

Daarom zal een verhaal van de recente gebeurtenissen in Israël ons zeer aanspreken. In het centrum van de stad Lod is een vrij onaanzienlijk gebouw dat twee sjoels huisvest. De sjoels hebben de namen Ohel Yehuda en Beth Yisrael. Dat dit complex nog bestaat is mede te danken aan rabbijn Yitschak Rosen, die in Lod woont. Doordat veel dati (religieuze) Joden wegtrokken uit Lod, kwam het voortbestaan van de sjoels in gevaar. Met moeite was er minjan. Totdat Yitschak Rosen besloot om, samen met een aantal andere Chabad chassidiem, in actie te komen. Net zoals sommigen hier, loopt hij iedere sjabbat 45 minuten – en dat soms bij 35 oC – naar de Ohel Yehuda sjoel om het minjan in stand te houden. Recent zijn er nieuwe mensen komen wonen en groeit de belangstelling gelukkig weer.

Dat ging zo door totdat beide sjoels tijdens de onlusten, die nu gelukkig weer achter ons liggen, werden verwoest. Yitschak Rosen zou niet getrouw zijn aan zijn idealen als hij niet direct een actie was gestart om de sjoels weer te herstellen.*

Dit getuigt van moed en van doorzettingsvermogen. Maar ik zie er ook een les in voor ons allen. We hebben in de afgelopen weken verschrikkelijke dingen zien gebeuren in Israël. Maar ook daarbuiten. Verspreid over de wereld waren er uitingen van antisemitisme: venijnige posters op de vuilnisbakken in Amstelveen en incidenten in Berlijn, Londen, New York en Toronto. Worden we daarom moedeloos, geven we daarom op? Nee we gaan door! We steunen Israël en laten ons niet beïnvloeden door wat tot ons komt via de NOS en andere media. Maar we kunnen en moeten meer doen. We moeten onze eigen kehilla versterken. Met het versoepelen van de corona-regels kunnen er straks weer meer mensen naar sjoel. Laat hier geen enkele plek meer leeg zijn.

En dan is er nog iets dat we kunnen doen, altijd en op ieder moment van de dag. We worden momenteel geconfronteerd met veel negativiteit jegens Joden. Ik zie hoe makkelijk het is om via de media mensen te hersenspoelen. Als je dat maar genoeg doet, dan gaan mensen denken dat recht krom en dat krom recht is. We kunnen daar richting buitenwereld tegen vechten, bijvoorbeeld via de media, en ik denk ook dat we dat moeten blijven doen. Maar daarnaast kunnen we iets anders doen, dat misschien wel effectiever is. Het Jodendom leert dat we, als we problemen tegenkomen, ook bij ons zelf te rade moeten gaan. Als we naar binnen kijken en constateren dat we zelf ook negatief over mede-Joden oordelen, zouden we ons moeten afvragen of we überhaupt wel over een ander mogen oordelen en – als we dat toch doen omdat we nu eenmaal mensen zijn – we dan wel wat milder kunnen zijn in ons oordeel. Dat leidt immers tot positiviteit. Ik ben ervan overtuigd dat die positiviteit niet alleen uitstraalt naar onszelf en naar onze gemeenschap, maar naar de hele wereld.

Sjabbat sjalom

Rabbijn Shmuel Katz

* Mocht u willen bijdragen aan het herstel van de sjoels in Lod, dan kan dat via deze link

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat en jomtov) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op donderdag 3 juni. Mocht de actualiteit daar aanleiding toe geven, dan ontvangt u tussendoor een nieuwsflits. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd, kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen