BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 9 april, (in de regio Amsterdam) om 19:05 uur en eindigt op 10 april om 21:14 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Jom Hasjoa-herdenking
· Jom Ha’atsmaoet-viering
· Sjioeriem: CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL – Daf yomi
· De pen van rabbijn Katz
· Mazal tov
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief

VANAVOND: JOM HASJOA-HERDENKING DIT JAAR ONLINE

De Jom Hasjoa-herdenking, vanavond om 19:00 uur, vindt online plaats. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, houdt een toespraak, waarna leerlingen van Rosj Pina 6 fakkels zullen ontsteken, symbool voor de 6 miljoen Joodse vrouwen, mannen en kinderen die tijdens de Sjoa zijn vermoord.
Ook de ambassadeur van Israël, Naor Gilon, voert het woord. Verder spreekt Samu de Leeuw namens de oorlogsgeneratie en Ronit Palache namens de naoorlogse generatie. Rabbijn Awraham Rosenberg reciteert Jizkor en Kaddisj.

U kunt de herdenking volgen via deze link (www.jck.nl/jomhasjoa).

JOM HA’ATSMAOET
Volgende week donderdag, 15 april, is er een online Jom Ha’atsmaoet-viering, georganiseerd door de NIHS, CIA en vele andere organisaties. Na aanmelden ontvangt u een link die toegang biedt tot deze feestelijke viering. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.SJIOERIEM VIA ZOOM

· Georganiseerd door de CIZ
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke zondag om 20:00 uur een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Op 11 april leert Ruben Peretz voor vanuit Israël met als onderwerp: ‘De kunst van het complimenteren’.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

· Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 11 april om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NLLet op! In verband met Jom Hasjoa (vanavond) en Jom Hatsmaoet (15 april) beginnen de sjioeriem van Rabbijn Stiefel om 20:30 uur. De sjioeriem van Rabbijn Plancey op deze twee data vervallen.

De Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Bensjen
Tijdens de eerste dagen Pesach was ik in de Lekstraat-sjoel. Het is de sjoel die ik in mijn jeugd bijna dagelijks bezocht. Op een gegeven moment realiseerde ik me dat het de plaats is waar ik vijftig jaar geleden samen met mijn vader voor het eerst mocht doechenen (het uitspreken van de priesterzegen door de kohaniem). Vijftig jaar en veel gebeurtenissen later, stond ik weer op diezelfde plek. Ik voelde me verbonden met mijn vader, maar ook met mijn grootvader die ik niet heb mogen kennen. Ook dacht ik aan mijn opgroeiende kleinzoons Katz, die op een gegeven moment hun eigen schakel gaan toevoegen aan onze familieketen.

Nu over een andere koheen. Op een van de laatste dagen van Pesach gaf ik elders in de stad een sjioer. Een van de toehoorders was een trotse opa, een opa die ook koheen is. Deze opa vierde deze week de brit mila van zijn kleinzoon, die ook weer koheen is. Ik gaf die trotse opa de bensj (zegenwens) mee dat hij, als die kleinzoon bar mitswa is, samen met die jongen mag doechenen. Dat betekent méér dan het uitspreken van een zegen; doechenen is de bevestiging voor welke kehilla dan ook dat wij iets unieks meedragen, dat van geslacht op geslacht teruggaat naar Aharon, de stamvader van alle kohaniem. Daarmee is het een levend bewijs van een onuitwisbare Joodse traditie. Een traditie waar we allen deel van uitmaken.

En dan een andere sjioer die ik recent gaf. In het gehoor zat een oudere dame. Ik vertelde over kohaniem. Over het als eerste worden opgeroepen en over het doechenen. De tekst die wordt uitgesproken bij het doechenen is dezelfde tekst die ouders en grootouders iedere vrijdagavond en soms ook uitgaande sjabbat meegeven aan hun kinderen en kleinkinderen. Die oudere dame vertelde toen het volgende: “Mijn grootvader bensjte ons iedere vrijdagavond. De woorden die hij dan uitsprak én zijn handen die dan mijn hoofd bedekten, hebben mij mijn hele leven kracht gegeven, ook tijdens moeilijke momenten.”

Wat leert dit ons? Bensjen toont ons hoe we met elkaar verbonden zijn. Hoe de ene generatie kracht vindt uit wat de vorige generatie heeft aangedragen, door alleen maar twee handen op een hoofd te leggen en 15 woorden uit te spreken. Er zijn velen onder ons die geen kinderen of kleinkinderen hebben om te bensjen of die nooit die bensjende handen op het eigen hoofd hebben mogen voelen. Dat klopt. Voor hen breng ik opnieuw Aharon in herinnering. Hij zegende iedereen met liefde, zijn zegen kent geen beperkingen of begrenzingen; voor hem zijn wij, Joden, allemaal zijn kinderen. En dat zal altijd zo blijven.

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV
Geboren
Bertus & Ricky Sondervan
van harte mazal tov met de geboorte van jullie lieve zoon Awishai Elazar Joseph Sondervan. Een grote mazal tov aan grootouders Jaap & Betty Sondervan en Danny & Shuly Elburg, overgrootouders Paul Jacobs en Joseph & Malka Elburg en betovergrootmoeder mevrouw Roitenbarg. Moge hij opgroeien tot een bijzondere Joodse man, een bron van nachas voor zijn familie en vrienden, Ameen!

Geslaagd
Marc & Leila Degen van harte mazal tov met jullie kleinzoon Roi Attar te Israël die is geslaagd voor het examen registeraccountant. Moge jullie samen met zijn ouders Shimon & Michelle Attar veel moois van hem zien en moge Roi veel hatslacha in zijn werk krijgen, Ameen!

Verloofd
Michelle Bachrach & Naftali Arnold (Hashmonaim, Israël) van harte mazal tov met jullie verloving. Ouders Carlo & Debbie Bachrach-Straus en Steven & Shoshanna Arnold een grote mazaal tob met deze heerlijke simcha. Heel veel plezier en succes met de voorbereidingen naar de choepa toe.

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom groet,
Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
06-52328065

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief
De volgende reguliere nieuwsbrief verschijnt op donderdag 15 april. Mocht de actualiteit daar aanleiding toe geven, dan ontvangt u tussendoor een nieuwsflits. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

 

 
 
 

Deze pagina delen