NIHS NIEUWSBRIEF DONDERDAG 18 MAART 2021 / 5 NIESAN 5781

BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 19 maart, (in de regio Amsterdam) om 18:30 uur en eindigt op 20 maart om 19:36 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
• Pesach: Kasjeren en touwelen – Mededelingen Rabbinaat – Sedercursus – Halachische voordrachten – Seder voor de kinderen – Online kook tutorials – Gratis sederschotel met maaltijd
• Sjioeriem online: Samen leren met CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ – Daf Yomi
• Op de koffie met de CIZ
• Wandel mee door Tel Aviv
• High tea met cabaret Kwatsch
• De pen van rabbijn Katz
• Mazal tov
• Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief

PESACH

KASJEREN EN TOUWELEN IN HET JCC

Zondag aanstaande, 21 maart (vanaf 10:00 uur) en woensdag 24 maart (vanaf 12:00 uur) kunt u uw spullen laten kasjeren in het JCC. Ook touwelen is dan mogelijk. In verband met de beperkingen rond corona, willen we voorkomen dat er te veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Vandaar dat we dit jaar met een tijdschema werken.
In onderstaande documenten kunt u zien welke tijdsblokken nog beschikbaar zijn en kunt u zelf invullen op welk tijdstip u komt.

Voor kasjeren klik HIER
Voor touwelen klik HIER

MEDEDELINGEN VAN HET RABBINAAT
Geen challes beschikbaar op erev sjabbat hagadol

In overleg met de kosjere bakkerijen zijn er volgende week vrijdag, 27 maart, erev sjabbat hagadol, uitsluitend voorverpakte bolletjes verkrijgbaar van 30 gram. U dient de bolletjes van tevoren te bestellen bij uw bakker/ leverancier. Die vrijdag zijn er geen challes beschikbaar.

Chameets op Sjabbat 27 maart (de dag vóór Pesach)
Vóór 10:04 uur dient u het laatste chameets te hebben gegeten. Daarna heeft u tot 11:25 uur om de laatste kruimels door te spoelen. Vervolgens zegt u de tekst ‘kol chamira’, zoals die in de haggada staat.

De avondklok is verlengd tot in elk geval 30 maart /17 niesan. In verband hiermee deelt het Rabbinaat het volgende mee:
o Ma’ariew – Het Rabbinaat staat toe om in sjoel op de eerste en tweede dag Pesach Ma’ariew direct na de sjekie’a (zonsondergang op 29 maart om 20:09 uur; op 30 maart om 20.11 uur) te dawwenen. Sjema en Sefierat ha’Omer mogen pas na nacht worden gezegd.
o Mikwe voor dames – Dames die op een van deze avonden gebruik willen maken van het mikwe, wordt verzocht zich tijdig te wenden tot het Rabbinaat via rabbinaat@nihs.nl of contact op te nemen met de mikwe-dames.

SEDERCURSUS
Rabbijn S. Katz verzorgt een online sedercursus op maandag 22 maart om 20:15 uur. U bent van harte welkom.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

HALACHISCHE VOORDRACHT RABBIJN WOLFF

 

OVERIGE HALACHISCHE VOORDRACHTEN /SJABBAT HAGADOL DERASJOT
Op dinsdag 23 maart houdt rabbijn H. Groenewoudt van 18:30 uur tot 19:15 uur online een halachische voordracht. Het onderwerp: Pesach op uitgaande sjabbat.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.
• Op dinsdag 23 maart om 20:30 uur vindt een online sjioer plaats op traktaat Pesachiem door rabbijn Y.Y. Jacobson, rechtstreeks vanuit New York. Het onderwerp: Liberation in times of corona.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.


SEDER VOOR DE KINDEREN

 

Aanstaande zondag organiseren onze afdelingen Onderwijs en SOPA een speciale seder voor kinderen, geleid door rabbijn Shmuel Katz. Alle deelnemende kinderen hebben een pakketje thuisbezorgd gekregen, met alles wat ze voor de seder nodig hebben (sederschotel, matzes, druivensap etc.) en wat lekkers als extraatje.

 

Heeft u uw kind(eren) niet opgegeven voor deze activiteit? Helaas is dat nu niet meer mogelijk. We hopen uw kind(eren) volgend jaar wél te mogen begroeten.

Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

ONLINE KOOK TUTORIALS VOOR PESACH
Pesach is als het om eten gaat méér dan matzes, maror en wijn. Pesach begint al eerder, met de geur van de kippensoep die op het vuur borrelt en het gekletter van de gremsjliesj in een pan met olie. Chabad on Campus heeft een aantal online kook tutorials gemaakt, om studenten en young professionals in de gelegenheid te stellen goed voorbereid het unieke Pesachgevoel te kunnen ervaren. Ze zijn natuurlijk ook voor u beschikbaar. Klik op de naam van het gerecht en u komt direct in de tutorial terecht. Betee Avon!

Kippensoep met matzeballen
Viskoekjes
Pavlova
Gremsjeliesj
Charoset
Matze-Crack

GRATIS SEDERSCHOTEL MET MAALTIJD! (HERHALING)
Ook voor deze Pesach stellen NIHS en PIG gratis sederschotels en maaltijden beschikbaar voor hun leden. De maaltijden worden verzorgd door Daniel Bar-on van H.Baron Catering, ze hebben het Pesach-hechsjer van de NIHS en de PIG en bevatten geen kitniyot.Per huishouden is er in principe één sederschotel met toebehoren beschikbaar; mocht u met meer dan drie personen zijn, dan kunt u een tweede sederschotel bestellen. U kunt maaltijden bestellen voor het aantal personen waarmee u de seder viert. Bestellen kan tot uiterlijk 21 maart via DEZE LINK

Kosten
De NIHS en de PIG nemen de kosten van de sederschotels en -maaltijden voor hun leden voor hun rekening. Indien u het prettig vindt bij te dragen in de kosten en u zich dat kunt veroorloven, stellen we dat zeer op prijs. We willen immers graag dat acties als deze ook in de toekomst mogelijk blijven. Bijdragen kan via het online bestelformulier. De kostprijs van een maaltijd bedraagt € 34,50, die van een sederschotel € 11,50. Niet-leden betalen de kostprijs.

ONLINE ACTIVITEITEN

SJIOERIEM VIA ZOOM

• Georganiseerd door de CIZ
Samen leren. De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat, een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Overmorgen, om 20:30 uur (half uur later dan de afgelopen weken) wordt dit verzorgd door rabbijn Ies Vorst. Het onderwerp: ‘Hagada-gedachten van de Rebbe’
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 21 maart om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

• Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NLDe Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

• Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519 OP

DE KOFFIE MET DE CIZ
Woensdag 24 maart, om 10:30 uur, is er weer een ‘Op de koffie’ Zoom-bijeenkomst van de CIZ, waarbij ieder vanuit de eigen gemakkelijke stoel met een kopje koffie of thee en misschien ook nog een koekje erbij, elkaar kan spreken. Ook u bent van harte welkom. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 835 4896 4388 – Passcode: opdekoffie

DIVERSEN

WANDEL MEE DOOR TEL AVIV VIA ZOOM

 


Kunt u niet naar Israël? Dan komt Israël naar u! Wandel mee door Tel Aviv via ZOOM met WIZO Nederland. Op zondag 21 maart om 10:00 uur.

Asnat Cohen, een zeer ervaren en Nederlands sprekende gids, neemt WIZO Nederland mee op tour door Tel Aviv. Een uurtje wandelen, om daarna met hernieuwde energie verder te kunnen gaan met de Pesach-voorbereidingen!

 

Wilt u mee op deze wandeling? Stuur een bericht naar info@wizo.nl, dan krijgt u de Zoom-link toegestuurd.

HIGH TEA MET CABARET KWATSCHDE PEN VAN RABBIJN KATZ
Existentiële keuzes Deze maand ben ik geconfronteerd met drie ‘keuzes’. Het zijn: iemands besluit om Joods te worden, de Nederlandse verkiezingen en Pesach. Laten we beginnen met de Nederlandse verkiezingen. Die gaan over de toekomst van ons land. Het gaat over het klimaat, over corona, over de veestapel en over immigratie. Maar de keuzes gaan volgens mij niet over wie wij zijn of over ons diepere ik. Dat komt niet echt aan bod.

De tweede keuze is Pesach. Het is het moment waarop Hasjem ervoor koos om zijn belofte aan onze aartsvader Awraham gestand te doen. G-d had ons immers uitgekozen tot Zijn volk. Sindsdien hebben wij een relatie met Hasjem. Elke Pesach staan wij daarbij stil. We beseffen dan dat we zonder G-ds ingrijpen nergens waren geweest. Ons lot had hetzelfde kunnen zijn als dat van de bouwers aan de voetbalstadions in Qatar, die als slaven worden behandeld en wiens leven geen waarde lijkt te hebben. We hebben dus die relatie met G-d, waarvoor we niet kunnen weglopen zoals een partijleider uit een televisiegesprek. Op sederavond zijn we ons sterk bewust van die relatie, maar na Pesach blijft er van dat gevoel meestal niet zoveel over.

De derde keuze is iemands besluit om Joods te worden. Ik heb daar recent extra veel respect voor gekregen. Voorafgaand aan de giyoer werd aan de persoon in kwestie gevraagd waarin deze wel of niet gelooft. Dat is een existentiële vraag. Het gaat niet alleen over geloven, het gaat om wie je bent. Ben je alleen een verzameling moleculen of iemand met een G-ddelijke ziel? Is het laatste het geval, dan geef je daar vanaf je giyoer extra invulling aan. De 613 mitswot worden daar dan de essentie van. Deze ger (iemand die overgaat tot het Jodendom) werd zo gegrepen door de emoties van het moment, dat de vragen die het Beth Din stelde huilend werden beantwoord. Ik vroeg me af: Hoe diep heb ik hier zelf ooit over moeten nadenken; hoezeer hebben vragen over geloof in Tora, de masjiach of techijat hametiem (herleving der doden) mij ooit doen huilen? Misschien moest deze ger aan mij, de rabbijn, deze les komen leren. Na de vragen ging de persoon in het mikwe en liet zien helemaal verbonden te zijn met het water van het mikwe, dat een reflectie is van het zuivere water van het hof van Eden. Ik wist na afloop één ding zeker: Deze persoon weet waarlijk wat kiezen is, hij heeft een existentiële keuze gemaakt.

Sjabbat sjalom

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV
Choepa
David Shemesh & Helga Tamar Loogen
van harte mazal tov met jullie bijzondere simcha, jullie choepa. Mogen jullie samen een warm en krachtig binjan adé ad opbouwen in vreugde en goede gezondheid, ameen!
U kunt de choepa volgen, morgen vrijdag 19 maart om 11:00 uur, via deze link.

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom groet,

Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
06-52328065

MEDEDELINGEN NIHS
• Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
• Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
• Volgende nieuwsbrief
Tijdens de lockdown ontvangt u naast de Nieuwsbrief (elke donderdag in uw mailbox) zo nodig tussendoor een Nieuwsflits, zodat wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen