BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 12 maart, (in de regio Amsterdam) om 18:20 uur en eindigt op 13 maart om 19:23 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Pesach: Mededelingen Rabbinaat – Sedercursus – Halachische voordrachten – Seder voor de kinderen – Gratis sederschotel met maaltijd
· Sjioeriem online: Samen leren met CIZ en Lezing rabbijn Lopes Cardozo – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ – Daf Yomi
· Webinar EJC: De vangst van Adolf Eichmann
· Wandel mee door Tel Aviv
· De pen van rabbijn Katz
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief

PESACH

MEDEDELINGEN VAN HET RABBINAAT

De avondklok is verlengd tot in elk geval 30 maart /17 niesan. In verband hiermee deelt het Rabbinaat het volgende mee:
o Ma’ariew – Het Rabbinaat staat toe om in sjoel op de eerste en tweede dag Pesach Ma’ariew direct na de sjekie’a (zonsondergang op 29 maart om 20:09 uur; op 30 maart om 20.11 uur) te dawwenen. Sjema en Sefierat ha’Omer mogen pas na nacht worden gezegd.
o Mikwe voor dames – Dames die op een van deze avonden gebruik willen maken van het mikwe, wordt verzocht zich tijdig te wenden tot het Rabbinaat via rabbinaat@nihs.nl of contact op te nemen met de mikwe-dames.
Chameets op Sjabbat 27 maart (de dag vóór Pesach)
Vóór 10:04 uur dient u het laatste chameets te hebben gegeten. Daarna heeft u tot 11:25 uur om de laatste kruimels door te spoelen of in de tuin te gooien. Vervolgens zegt u de tekst Kol chamira, zoals die in de haggada staat.

SEDERCURSUS
Dit jaar wordt de sedercursus opnieuw online aangeboden. Rabbijn S. Katz verzorgt een cursus op maandag 22 maart om 20:15 uur. U bent van harte welkom. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

HALACHISCHE VOORDRACHTEN /SJABBAT HAGADOL DERASJOT
· Op woensdag 17 maart om 19:30 uur houden sjoelrabbijn D. Pinkovitch en voormalig sjoelrabbijn S. Katz van de Gerard Dou-sjoel online een halachische voordracht, omkleed met melodieën van de sederavond. Meedoen kan via deze link naar Google Meet.
· Op donderdag 18 maart houdt rabbijn E. Wolff om 20:30 uur een halachische voordracht. Het onderwerp: Sjmoera matzes. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.
· Op dinsdag 23 maart houdt rabbijn H. Groenewoudt van 18:30 uur tot 19:15 uur online een halachische voordracht. Het onderwerp: Pesach op uitgaande sjabbat. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.
· Op dinsdag 23 maart om 20:30 uur vindt een online sijoem plaats op traktaat Pesachiem door rabbijn Y.Y. Jacobson, rechtstreeks vanuit New York. Het onderwerp: Liberation in times of corona. De ZOOM-link volgt in de Nieuwsbrief van donderdag 18 maart.

SEDER VOOR DE KINDEREN
Op zondag 21 maart 2021 van 11:00 tot 12:00 uur organiseren onze afdelingen Onderwijs en SOPA een speciale seder voor kinderen, geleid door rabbijn Shmuel Katz. Alle deelnemende kinderen krijgen een pakketje thuisbezorgd, met alles wat ze voor de seder nodig hebben (sederschotel, matzes, druivensap etc.) en wat lekkers als extraatje.Wilt u uw kind(eren) een bijna echte seder laten ervaren? Aanmelden kan tot en met maandag 15 maart via activiteiten@nihs.nl. Vermeld bij aanmelding na(a)m(en) en leeftijd(en) van de kind(eren), en postadres. Na aanmelding ontvangt u, behalve het pakketje, uiteraard ook de ZOOM-link.

Deze activiteit is bedoeld voor alle kinderen (basisschoolleeftijd) van onze leden. Kinderen die al deelnemen aan het NIHS-zondagonderwijs zijn voor deze activiteit automatisch ingeschreven en hoeven niet te worden aangemeld.

Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

OOK DIT JAAR GRATIS SEDERSCHOTEL MET MAALTIJD! (HERHALING)
Vorig jaar sloten we de seder niet alleen als gebruikelijk af met de woorden ‘Volgend jaar in Jeroesjalajiem’, maar hoopten (en dachten) we daarnaast dat we dit jaar weer Pesach zouden kunnen vieren zoals we dat gewend zijn. Helaas is de coronacrisis nog steeds niet voorbij. Naast de vele beperkingen en de zorgen die de COVID-pandemie met zich meebrengt, heeft deze moeilijke situatie binnen onze Joodse gemeenschap ook tot veel mooie initiatieven en creatieve oplossingen geleid. Daar gaan we mee door!

Ook voor deze Pesach stellen NIHS en PIG gratis sederschotels en maaltijden beschikbaar voor hun leden. De maaltijden worden verzorgd door Daniel Bar-on van H.Baron Catering, ze hebben het Pesach-hechsjer van de NIHS en de PIG en bevatten geen kitniyot.Per huishouden is er in principe één sederschotel met toebehoren beschikbaar; mocht u met meer dan drie personen zijn, dan kunt u een tweede sederschotel bestellen. U kunt maaltijden bestellen voor het aantal personen waarmee u de seder viert. Bestellen kan tot uiterlijk 21 maart via DEZE LINK

Kosten
De NIHS en de PIG nemen de kosten van de sederschotels en -maaltijden voor hun leden voor hun rekening. Indien u het prettig vindt bij te dragen in de kosten en u zich dat kunt veroorloven, stellen we dat zeer op prijs. We willen immers graag dat acties als deze ook in de toekomst mogelijk blijven. Bijdragen kan via het online bestelformulier. De kostprijs van een maaltijd bedraagt € 34,50, die van een sederschotel € 11,50. Niet-leden betalen de kostprijs.

ONLINE ACTIVITEITEN

SJIOERIEM VIA ZOOM

· Georganiseerd door de CIZ

Samen leren. De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat, een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. U bent daarbij van harte welkom. Overmorgen, 13 maart om 20:00 uur, wordt dit samen leren verzorgd door Wim van Dijk. Het onderwerp: Enkele ideeën omtrent Pesach. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

Lezing: ‘Leven met Verschil: Jodendom als ideaal en G-ddelijk compromis. Zondag 14 maart om 20:00 uur houdt rabbijn dr. Nathan Lopes Cardozo een lezing vanuit Israël via ZOOM. Uitgangspunt is het boek ‘Leven met Verschil’ (The Dignity of Difference) van voormalig Opperrabbijn Lord Jonathan Sacks z"l over de bijdrage van het Jodendom aan een geglobaliseerde wereld. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 825 3129 1862 Passcode: Sacks

· Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS Zondag 14 maart om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NLDe Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

DIVERSEN

WEBINAR EJC: DE VANGST VAN ADOLF EICHMANN
Vanavond, 11 maart om 20:00 uur, organiseert het SACC (Security and Crisis Centre) van het European Jewish Congress een webinar over het verhaal achter de vangst van Adolf Eichmann. Voormalig Mossad-agent Avner Avraham, die internationaal lezingen houdt over operaties van de Mossad, deelt dan de details van de ontvoering die Israël in staat stelde een van de hoofdverantwoordelijken voor de Sjoa te berechten.U kunt dit webinar bijwonen en via de chat-functie vragen stellen. Deelnemers komen niet in beeld. De voertaal is Engels. Aanmelden is vereist, dat kan via deze LINK.

WANDEL MEE DOOR TEL AVIV VIA ZOOM

 

Kunt u niet naar Israël? Dan komt Israël naar u! Wandel mee door Tel Aviv via ZOOM met WIZO Nederland. Op zondag 21 maart om 10:00 uur.

Asnat Cohen, een zeer ervaren en Nederlands sprekende gids, neemt WIZO Nederland mee op tour door Tel Aviv. Een uurtje wandelen, om daarna met hernieuwde energie verder te kunnen gaan met de Pesach-voorbereidingen!

 

Wilt u mee op deze wandeling? Stuur een bericht naar info@wizo.nl, dan krijgt u de Zoom-link toegestuurd.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Over 3 maal een M
Vandaag gaan deze regels over drie maal een M. Ik bedoel daarmee de twee M’s van Meghan Markle en de enkele M van Mosje rabeenoe.

Eerst vertel ik u over de M’s van Meghan Markle. We hebben deze week kennisgenomen van een Brits paleisdrama. Voor mij persoonlijk was het meest dramatische van het interview de onthulling dat een vrouw die zich ‘on top of the world’ bevindt en in verwachting is van een kind dat het bloed heeft van misschien wel de bekendste koninklijke familie op aarde, zelfdoding overweegt. Daarmee zou ze ook haar ongeboren kind in de dood meenemen. Hoe wanhopig kan iemand zijn? Het leert ons hoe betrekkelijk dat on top of the world, levend temidden van pracht en praal en luxe, eigenlijk is. Het is niet aan mij om over wie dan ook te oordelen, ik heb met u gedeeld wat ik hierover te zeggen heb.

De vraag is wat de M’s van Meghan Markle te maken hebben met de M van Mosje rabeenoe. Wat is het verband met ‘de kampioen’ van de uittocht uit Egypte, die wordt herdacht tijdens de maand niesan, die motsae sjabbat begint?

Mosje rabeenoe komt ook als vreemde een koninklijk paleis binnen. Hij ziet duidelijk wat er mis is aan het Egyptische hof en heeft door welke plannen Pharao heeft. Mosje ziet welk onrecht er geschiedt en grijpt eigenmachtig in. Mosje’s vijanden zorgen er vervolgens voor dat zijn positie aan het hof onhoudbaar wordt en hij moet vluchten, een goed en rijk leven achterlatend.

Mosje komt terecht bij Jitro, een man die volgens de Midrasj de kans had om mee te werken met de plannen van Pharao om het Joodse volk te vernietigen, wat hem mogelijkerwijs veel faam in Egypte zou hebben gebracht. Jitro is echter uit hetzelfde hout gesneden als Mosje rabeenoe en blijft zijn principes trouw. Jitro vlucht en gaat terug naar Midjan. Ook Mosje gaat naar Midjan en trouwt daar met Jitro’s dochter Tsipora. En daar, ver van volk en geboorteland, krijgt Mosje rabeenoe de échte missie van zijn leven. Hij zal degene worden die zegt: “Let my people go”. Met die boodschap gaat Mosje terug naar Egypte. Onderweg valt een engel hem aan. De reden: Mosje is nalatig geweest, hij heeft zijn zoon niet besneden. Daarop grijpt Tsipora heldhaftig in: ze besnijdt haar zoontje, waarmee een familiedrama is voorkomen.

Eenmaal in Egypte wordt Mosje rabeenoe gekleineerd en bespot en richt zich dan moedeloos tot Hasjem. G-d helpt hem over die hobbel heen en zorgt ervoor dat de rollen worden omgedraaid, dat Pharao op een gegeven moment voor Mosje moet buigen. Dat is het moment waarop Pharao zegt: “Yes, your people can go.”

Als Mosje eenmaal de leider is geworden van het Joodse volk, dan worden dezelfde principes waarmee hij anderen eens berechtte, ook op hem toegepast. Hasjem is buitengewoon streng voor Mosje. Als snel krijgt hij de boodschap (Zie Rasji, Sjemot 17:14): Jij zult het Joodse volk niet naar Israël brengen.

Er wordt niet gewacht tot een interview met een celebrity, nee, de Tora schrijft het vrijwel meteen. En er tegenin gaan, behoort niet tot de mogelijkheden.

Sjabbat sjalom

Rabbijn Shmuel Katz

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief
Tijdens de lockdown ontvangt u naast de Nieuwsbrief (elke donderdag in uw mailbox) zo nodig tussendoor een Nieuwsflits, zodat wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen