de PORSCHE-PARSCHE van DEZE WEEK www.chabad.nl/rabbijnvorst

*De sidra Bamidbar wordt bijna altijd op de Sjabbat vóór Sjawoe’ot-Wekenfeest gelezen. Uiteraard zijn daar redenen voor. Blijf dus luisteren.

Meer informatie over Sjawoe’ot voor ‘(niet) alléén de kinderen’? Ga daarvoor naar www.toraworld.nl/poeriemvrouwtje. Voor alle leeftijden!

*Op Sjawoe’ot worden de Asèrèt Hadi’brot-de Tien Uitspraken (Geboden) gelezen. Beginnend met de woorden ‘Anochie Ha’sjeem Èllokècha – Ik ben de Heer, jouw G.d’.

(even opgemerkt: ‘Ha’sjeem’ met ‘Eeuwige’ vertalen is inhoudelijk eigenlijk niet juist.)

Met deze woorden ‘Ik – (ben) de Heer – jouw/uw G.d’ openbaart G.d Zich; stelt Hij Zich als het ware ‘van boven af naar beneden’ aan ons voor. Maar wat betekenen deze zeer inhoudsvolle woorden eigenlijk? Rabbijn Vorst geeft boeiend antwoord.

Volledigheidshalve: van onze kant uit reageren wij ‘van beneden af naar boven’ overeenkomstig. Aan de hand van de woorden (baroech) Atta – Ha’sjeem – Èllokeenoe; U – (bent) de Heer – onze G.d’.

*Een vraag: Alle Jomtov-dagen hebben hun eigen specifieke voorschrift(en). Waarom heeft Sjawoe’ot (en Sjeminie A’tsèrèt idem) geen eigen voorschrift? Uw vraag wordt beantwoord.

Ten slotte: uiteraard wordt u toegewenst

S J A B B A T S J A L O M en C H A G S A M E E A C H – G O E D J O M T O V * graag tot volgende week op www.chabad.nl/rabbijnvorst

* en is er al een nieuw hoofdstuk in de serie De Evolutie van de Eiffeltoren www.jodendom-online.nl I artikelen

Deze pagina delen