BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 19 februari, (in de regio Amsterdam) om 17:40 uur en eindigt op 20 februari om 18:46 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Social Zoom: Let’s talk about Shtisel
· Taakverdeling Rabbinaat
· Poeriem: Geven aan de armen – Megilla lezen – feest via livestream – drive-in voor jonge gezinnen – Dress to Impress Challenge
· Sjioeriem online: Samen leren met CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ – Daf Yomi
· Op de koffie met de CIZ
· Gratis online kookworkshop JNF
· De pen van rabbijn Katz
· Mazal tov
· Vacature Tikwatenoe
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief

SOCIAL ZOOM: LET’S TALK ABOUT SHTISEL
Vanavond, donderdag 18 februari, 20:30 uurVelen van u hebben genoten van de eerste afleveringen van het derde seizoen Shtisel. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen: vanavond organiseren we samen met het Seminarium een Social Zoom over Shtisel. Een panel, met onder anderen acteur Tomer Pawlicki, deelt inzichten en expertise over deze populaire serie. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen. Daphne Katzin-Cohen zal de avond leiden.

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

TAAKVERDELING RABBINAAT
Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op het Rabbinaat. Daardoor was het niet langer mogelijk optimaal aandacht te besteden aan sociaal-pastorale en representatieve taken en het beantwoorden van alle vragen. Het aantal uren op het Rabbinaat is daarom uitgebreid en de taken zijn als volgt verdeeld:

Rabbijn Eliezer Wolff is Aw Beth Din, Posek en Hoofd van het Rabbinaat. Hij wordt in de uitvoering ondersteund door Rabbijn Shmuel Katz en Rabbijn Hans Groenewoudt.

Rabbijn Groenewoudt is secretaris van het Rabbinaat en richt zich onder andere op choepot, gittien, giyoer, matsewot en het mikwe.

Rabbijn Katz kan hierdoor, naast zijn werkzaamheden rond kasjroet en eroev, meer tijd vrijmaken voor de sociaal-pastorale en representatieve taken.

Mw. Tammy Sztjenhauer-Stern ondersteunt als secretaresse van het Rabbinaat de drie rabbijnen bij hun werkzaamheden.

Als u een vraag voor het Rabbinaat heeft of een kwestie wilt bespreken, kunt u contact opnemen per e-mail via rabbinaat@nihs.nl of telefonisch via 020 646 00 46.

POERIEM
Over een week is het Poeriem. Dat vieren we met een serie activiteiten. Hieronder leest u daar meer over. Maar eerst twee belangrijke mededelingen.

Geven van geld aan de armen (matanot la-ewjoniem)
Op Poeriem gelden vier mitswot (geboden). Het lezen van de megilla, het elkaar sturen van minimaal twee eetbare zaken (misjloach manot), het hebben van een feestmaaltijd en het geven van geld aan minimaal twee arme mensen (matanot la-ewjoniem).

Er zijn in onze stad twee organisaties die ervoor zorgen dat uw geld op Poeriem bij de armen van onze stad bezorgd wordt: Gachelet en Jad Rafael. Via deze stichtingen kunt u deze mooie mitswa op een eenvoudige manier vervullen.

Als u besluit op deze wijze de mitswa van matanot la-ewjoniem te vervullen, dan wordt u vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat uw donatie vóór Poeriem (uiterlijk op vrijdagochtend 26 februari) op de onderstaande bankrekeningen van een of beide organisaties is overgemaakt, onder vermelding van matanot la-ewjoniem. Beide organisaties hebben een ANBI-status.

Gachelet: NL49 ABNA 0486 9063 10
Jad Rafael: NL61INGB0006613158

Megilla volgen via ZOOM volstaat niet
Het lezen van (dan wel luisteren naar) de megilla is een van de belangrijkste mitswot op Poeriem. De rabbijnen hebben geoordeeld dat het via ZOOM volgen van die lezing niet volstaat. Om toch iedereen in staat te stellen aan deze mitswa te voldoen, is het in geval van uiterste noodzaak toegestaan om donderdag 25 februari al om 17:05 uur te beginnen met het lezen van de megilla. De avondklok wordt beschouwd als zo’n geval van uiterste noodzaak.

Poeriem-feest via livestream
Op donderdag 25 februari, van 20:30 tot 22:00 uur is er online een feestelijke bijeenkomst waarbij iedereen van harte welkom is. Rabbijn Ies Vorst zal de hoogtepunten uit de megilla voorlezen, Pdaya Halperin zorgt voor de muzikale omlijsting en Cabaret Kwatsch verzorgt een heuse Poeriemshow. U bent van harte welkom! Meedoen kan via deze link naar de livestream.Poeriem drive-in voor jonge gezinnen
Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor het drive-in Poeriemfeest op zondag 21 februari 2021, van 11:00 tot 11:45 uur.

 

VBent u ouder(s) van kind(eren) in de leeftijden van 3 tot 12 jaar? Dan wilt u dit met uw kind(eren) zeker niet missen. Wij komen ‘samen’ op een parkeerplek, elk gezin in de eigen auto en natuurlijk allemaal verkleed. Zowel ouders als kinderen krijgen bij aanvang een koptelefoon. Vanuit de auto kunt u corona-proof meeluisteren naar (en mee ratelen met) delen van de megilla en kunt u meezingen met de Poeriem-liedjes. Wij zorgen voor wat lekkers en (warme) dranken. We mogen slechts een beperkt aantal auto’s toelaten; meld u dus snel aan via activiteiten@nihs.nl. Vermeld daarbij de namen van alle inzittenden in uw auto.

 

De kosten bedragen voor leden € 12,50 per auto; voor deelnemers aan het zondagonderwijs is deze activiteit gratis. Niet-leden betalen € 20,00 per auto. Na aanmelding ontvangt u de link naar betalen. Na betaling wordt de locatie per e-mail bekendgemaakt. Deelnemers aan het zondagonderwijs ontvangen direct na aanmelding met de locatie.

Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

Dress to Impress Challenge voor jongeren
Ook voor jongeren organiseren we een online activiteit: de Poeriem Dress to Impress Challenge. Je kunt prachtige prijzen winnen, maar dan moet je wel echt werk hebben gemaakt van je Poeriem-outfit. Zondag 28 februari om 20:00 uur. Geef je op via activiteiten@nihs.nl, dan sturen we je de link waarmee je toegang krijgt tot deze activiteit.OVERIGE ONLINE ACTIVITEITEN

SJIOERIEM VIA ZOOM

· Georganiseerd door de CIZ
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat, een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. Vanaf deze week is dat om 20:00 uur. U bent daarbij van harte welkom. Overmorgen, 20 februari wordt dit verzorgd door rabbijn Abraham Rosenberg met als onderwerp: Zachor, een opdracht voor het verleden of voor de toekomst?
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

· Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 21 februari om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NLDe Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

OP DE KOFFIE MET DE CIZ
Woensdag 24 februari, om 10:30 uur, is er weer een ‘Op de koffie’ Zoom-bijeenkomst van de CIZ, waarbij ieder vanuit de eigen gemakkelijke stoel met een kopje koffie of thee en misschien ook nog een koekje erbij, elkaar kan spreken. Ook u bent van harte welkom. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 835 4896 4388 – Passcode: opdekoffie

GRATIS ONLINE KOOKWORKSHOP JNF
In het kader van het thema ‘Het JNF brengt Israël bij u thuis’ organiseert het Joods Nationaal Fonds op zondag 28 februari om 12:00 uur live vanuit de Arava een kookworkshop met Yinon Beeri.

 

Deze chef-kok woont in Paran, een van de zeven dorpen in de Arava-woestijn. We koken samen twee kosjere Israëlische gerechten.

U kunt gratis meedoen aan deze workshop. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt instructies om goed voorbereid aan de workshop te beginnen, met uiteraard de Zoom-link. Aanmelden voor de kookworkshop kan hier.

 

DIVERSEN

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Poeriem en de Februaristaking

Als we dit jaar ons op 25 februari klaarmaken voor Poeriem, zal ook de jaarlijkse herdenking van de Februaristaking plaatsvinden. Ditmaal verloopt die herdenking uiteraard volgens de corona-richtlijnen. Op het eerste gezicht is er geen verband tussen Poeriem en de Februaristaking. Ik wil u uitleggen waarom ik daar anders over denk.

Poeriem is het moment suprême van Mordechai. Hij was de man die, zoals de megilla zegt, bukte noch knielde. Mordechai was niet bereid zich gewonnen te geven, heldhaftig leest hij Esther de les. “Wie weet”, zegt hij “ben jij op dit moment koningin geworden om het Joodse volk te kunnen redden.” Esther neemt deze woorden ter harte. De rest is geschiedenis.

Dat was ook de boodschap van de Februaristaking: Sta op en kom in actie. In het welbekende gedicht over de Februaristaking staat het als volgt:

Toen ’t volk, dreiging en dood ten spijt,
Terwille der gerechtigheid,
Opstond voor ’t volk dat onderlag.


De Februaristaking werd helaas bloedig neergeslagen, gelukkig leidden de actie van Mordechai en Esther tot een overwinning. De boodschap die van beide gebeurtenissen uitgaat is dezelfde. Je mag je nooit in slaap laten sussen door angst. Blijf recht overeind staan, op zoek naar gerechtigheid.

Een blik in de historie levert nóg iets boeiends op. De climax van de Februaristaking was eigenlijk op 26 februari. In 1945, het jaar van de bevrijding, werd de megilla (in zuidelijk Nederland) op de avond van 26 februari gelezen. Dat jaar viel 13 adar namelijk op 26 februari. En die megilla werd toen vast ook ergens stilletjes gelezen op een zolderkamertje in Amsterdam. Dit jaar valt 26 februari op 14 adar, op de dag van Poeriem zelf.

Er is echter ook een groot verschil. Tijdens de Februaristaking nam een grote groep Nederlanders het voor ons op. Het was het enige massale protest in Europa tegen de verschrikkingen van de Duitsers. In het Poeriemverhaal gaat het er anders aan toe. Dat verhaal leert ons dat wij het zelf moesten opknappen. Wel kregen wij van Achasjwerosj het recht ons te verdedigen en dat deden we gelukkig met succes. Toch is dat niet de essentie van mijn verhaal. We moeten kijken naar ‘t volk dat onderlag.

Poeriem leert ons dat we niet mogen wegkijken. Dat we steeds moeten blijven kijken naar wie er onder ligt. Dat is ook zo in onze hedendaagse Joodse gemeenschap. Daarom is Poeriem ook de dag waarover geschreven staat dat we tsedaka (liefdadigheid) geven aan eenieder die zijn hand uitstrekt. Daarnaast is Poeriem de dag waarop we het glas in onze hand extra heffen. Waarom? Het meest voor de hand liggende antwoord is dat we de overwinning op Haman vieren. Maar misschien is het ook wel omdat de hand die iedereen weet te geven wat hij nodig heeft, de echte hand van de overwinning is. Die gevende hand heeft met recht iets te vieren.

Ik wens u allen alvast Poeriem sameach.

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV

Choepa

Dana Blazer & Sagi Yaïr
een hele grote en warme mazal tov met jullie choepa te Petach Tikwa. Ouders Marion Meijers en Dan Blazer, grootouders Daisy Blazer en Dé Meijers, allen een geweldige mazal tov met deze simche. Heel erg jammer dat jullie niet bij deze simcha in Israël konden zijn, maar mogen jullie dit jonge stel een prachtige misjpacha zien opbouwen, ameen!

Yalta Roos & Yehonathan Suissa een grote en heerlijke mazal tov met de grote simcha van jullie choepa. Ouders Micha & Judith Roos, grootouders Jannie & Sal Roos en Zwi & Lea Goldberg, een bijzondere mazal tov met deze simcha. Mogen jullie samen met de chatan en kalla veel moois tegemoet zien en een bron van simches worden, ameen!

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom groet,
Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
06-52328065

VACATURE
Tikwatenoe is de jeugdorganisatie voor Joodse kinderen (6-16 jaar) uit heel Nederland. Ze organiseert landelijke activiteiten, weekenden en een jaarlijks wintermachanee. Om de activiteiten te organiseren en de madrichiem-staf te leiden is Tikwatenoe op korte termijn op zoek naar een Jeugdwerker (parttime). Interesse? Klik hier om de vacature te bekijken.

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.
· Volgende nieuwsbrief
Tijdens de lockdown ontvangt u naast de Nieuwsbrief (elke donderdag in uw mailbox) op de maandagen een Nieuwsflits, zodat wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen