BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 12 februari, (in de regio Amsterdam) om 17:30 uur en eindigt op 13 februari om 18:34 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Morgen nieuws over de eroev
· 2 x Social Zoom: Oscar David over Macht en onmacht – Let’s talk about Shtisel
· Poeriem: Geven aan de armen – Megilla lezen – feest via livestream – drive-in voor jonge gezinnen – Dress to Impress Challenge
· Sjioeriem online: Samen leren met CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ – Daf Yomi
· Havdalah Live · Lezing over de noodzaak van onderwijs
· Gratis online kookworkshop JNF
· De pen van rabbijn Katz
· Mazal tov
· Vacature Tikwatenoe
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons YouTube kanaal – Volgende nieuwsbrief

DE EROEV

Het vriest. Het is op dit moment nog onduidelijk of de ijslaag op het water dat een deel van de eroev vormt ingaande sjabbat zo dik is dat je erop kunt lopen. Als dat het geval is, is de eroev buiten werking. Morgen zullen we u informeren over het al dan niet in gebruik zijn van de eroev voor komende sjabbat.

SOCIAL ZOOM
Maandagavond 15 februari 20:30 uur: Over macht en onmacht
Maandag aanstaande gaat Hans Vuijsje in gesprek met Oscar David, organisatiepsycholoog, bestuursadviseur en executive coach.

In de geschiedenis zijn wij als Joden altijd afhankelijk geweest van de ‘machtigen’ in ons land van vestiging. Soms werden wij beschermd, veel vaker werden wij bedreigd. Politieke macht beïnvloedt ons. Ook in werkomgevingen en binnen groepsstructuren zoals families, vrienden en Joodse gemeenten spelen machtsverhoudingen een rol. Macht kan ten goede en te kwade worden gebruikt. Beïnvloed door de ervaringen van zijn ouders tijdens de Sjoa is Oscar David zich als organisatiepsycholoog gaan verdiepen in macht en leiderschap. Hij heeft er boeken over gepubliceerd in Nederland, Duitsland en Engeland, doceert aan de TIAS (School for Business and Society) en geeft coaching aan leiders en professionals in de top van grote (internationale) ondernemingen. Hans Vuijsje gaat – in deze laatste Social Zoom die Hans en Flora organiseren – met Oscar David in gesprek.

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

Donderdag 18 februari 20:30 uur: Let's talk about Shtisel

 

Velen van u hebben inmiddels genoten van de eerste afleveringen van het derde seizoen Shtisel. Voor wie er niet genoeg van kan krijgen: op donderdag 18 februari organiseren we samen met het Seminarium een Social Zoom over Shtisel. Een panel, met onder anderen acteur Tomer Pawlicki, deelt inzichten en expertise over deze populaire serie. Er is ook ruimte voor het stellen van vragen. Daphne Katzin-Cohen zal de avond leiden.

 

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

POERIEM
Over twee weken is het Poeriem. Dat vieren we met een serie activiteiten. Hieronder leest u daar meer over. Maar eerst twee belangrijke mededelingen.

Geven van geld aan de armen (matanot la-ewjoniem)
Op Poeriem gelden vier mitswot (geboden). Het lezen van de megilla, het elkaar sturen van minimaal twee eetbare zaken (misjloach manot), het hebben van een feestmaaltijd en het geven van geld aan minimaal twee arme mensen (matanot la-ewjoniem).

Er zijn in onze stad twee organisaties die ervoor zorgen dat uw geld op Poeriem bij de armen van onze stad bezorgd wordt: Gachelet en Jad Rafael. Via deze stichtingen kunt u deze mooie mitswa op een eenvoudige manier vervullen.

Als u besluit op deze wijze de mitswa van matanot la-ewjoniem te vervullen, dan wordt u vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat uw donatie vóór Poeriem (uiterlijk op vrijdagochtend 26 februari) op de onderstaande bankrekeningen van een of beide organisaties is overgemaakt, onder vermelding van matanot la-ewjoniem. Beide organisaties hebben een ANBI-status.

Gachelet: NL49 ABNA 0486 9063 10
Jad Rafael: NL61INGB0006613158

Megilla lezen
Het lezen van (dan wel luisteren naar) de megilla is een van de belangrijkste mitswot op Poeriem. De rabbijnen hebben geoordeeld dat het via ZOOM volgen van die lezing niet volstaat. Om toch iedereen in staat te stellen aan deze mitswa te voldoen, is het in geval van uiterste noodzaak toegestaan om donderdag 25 februari al om 17:05 uur te beginnen met het lezen van de megilla. De avondklok wordt beschouwd als zo’n geval van uiterste noodzaak.

Poeriem-feest via livestream
Op donderdag 25 februari, van 20:30 tot 22:00 uur is er online een feestelijke bijeenkomst waarbij iedereen van harte welkom is. Rabbijn Ies Vorst zal de hoogtepunten uit de megilla voorlezen, Pdaya Halperin zorgt voor de muzikale omlijsting en Cabaret Kwatsch verzorgt een heuse Poeriemshow. U bent van harte welkom! Meedoen kan via deze link naar de livestream.Poeriem drive-in voor jonge gezinnen
Vooral kinderen kijken al maanden uit naar Poeriem. Ook deze feestdag laten we dus niet zomaar voorbijgaan. De afdelingen SOPA en Onderwijs van de Joodse Gemeente Amsterdam organiseren een drive-in Poeriemfeest op zondag 21 februari 2021, van 11:00 tot 11:45 uur.

 

Bent u ouder(s) van kind(eren) in de leeftijden van 3 tot 12 jaar? Dan wilt u dit met uw kind(eren) zeker niet missen. Wij komen ‘samen’ op een parkeerplek, elk gezin in de eigen auto en natuurlijk allemaal verkleed. Zowel ouders als kinderen krijgen bij aanvang een koptelefoon. Vanuit de auto kunt u corona-proof meeluisteren naar (en mee ratelen met) delen van de megilla en kunt u meezingen met de Poeriem-liedjes. Wij zorgen voor wat lekkers en (warme) dranken. We mogen slechts een beperkt aantal auto’s toelaten; meld u dus snel aan via activiteiten@nihs.nl. Vermeld daarbij de namen van alle inzittenden in uw auto.

 

De kosten bedragen voor leden € 12,50 per auto; voor deelnemers aan het zondagonderwijs is deze activiteit gratis. Niet-leden betalen € 20,00 per auto. Na aanmelding ontvangt u de link naar betalen. Na betaling wordt de locatie bekendgemaakt. Deelnemers aan het zondagonderwijs ontvangen direct na aanmelding een e-mail met de locatie.

Volgt uw kind nog geen zondagonderwijs bij de NIHS en heeft u interesse? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

Dress to ImpressChallenge voor jongeren
Ook voor jongeren organiseren we een online activiteit: de Poeriem Dress to Impress Challenge. Save the date: zondag 28 februari om 20:00 uur. In de volgende Nieuwsbrief volgt alle informatie.

OVERIGE ONLINE ACTIVITEITEN

SJIOERIEM VIA ZOOM

· Georganiseerd door de CIZ
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat, een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. Vanaf deze week is dat om 20:00 uur. U bent daarbij van harte welkom. Overmorgen, 13 februari, zal Michael Hochheimer met u leren. We gaan verder met de zeven profetessen, het slot: familiebanden, vrouwelijk schoon en wat heeft de profeet Malachi hiermee te maken? Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

· Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 14 februari om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NLDe Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

HAVDALAH LIVELEZING, GEORGANISEERD DOOR DE CIZ
Zondag 14 februari om 20:00 uur houdt Henny van het Hoofd een lezing via ZOOM met als titel: Creativiteit: over de noodzaak van onderwijs.

Uitgangspunt is het boek ‘Leven met Verschil’ van voormalig Opperrabbijn Lord Jonathan Sacks z"l over de bijdrage van het Jodendom aan een geglobaliseerde wereld. Henny van het Hoofd zal de denkbeelden van rabbijn Sacks over het belang van onderwijs in de geglobaliseerde toelichten en die vergelijken met haar eigen ervaring met (grensoverschrijdend) onderwijs in de praktijk.

Henny is sinds 1989 Hoofd Afdeling Onderwijs bij het NIK. Ze ontwikkelde onder andere het JELED leerplan, dat ook in Zwitserland, Duitsland en Vlaanderen wordt gebruikt voor kinderen die niet op een Joodse dagschool zitten. Momenteel doet ze promotieonderzoek aan de UVA naar godsdienstonderwijzers in Nederland in de periode 1860-1940.

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 825 3129 1862 – Passcode: Sacks

GRATIS ONLINE KOOKWORKSHOP JNF
In het kader van het thema ‘Het JNF brengt Israël bij u thuis’ organiseert het Joods Nationaal Fonds op zondag 28 februari om 12:00 uur live vanuit de Arava een kookworkshop met Yinon Beeri.

 

Deze chef-kok woont in Paran, een van de zeven dorpen in de Arava-woestijn. We koken samen twee kosjere Israëlische gerechten.
U kunt gratis meedoen aan deze workshop. Iedereen die zich aanmeldt, krijgt instructies om goed voorbereid aan de workshop te beginnen, met uiteraard de Zoom-link. Aanmelden voor de kookworkshop kan hier.

 

DIVERSEN

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Sneeuw
Over ons land ligt momenteel een wit tapijt. ’s Nachts vriest het dat het kraakt. We hebben gelukkig allemaal een veilig warm huis om naar toe te gaan als we klaar zijn met onze bezigheden buitenshuis. Maar dat gold en geldt niet voor iedereen!

Ik denk daarbij deze week aan de geleerde Hillel. De Talmoed vertelt ons in Yoma 35b dat Hillel in het begin van zijn carrière door het leven ging als dagloner. Hij verdeelde zijn schamel loon tussen de behoeften van zijn familie en het toegangsgeld voor het Beth Hamidrasj (leerhuis). Op een winterse vrijdag had hij niets verdiend, dus mocht hij niet naar binnen bij het Beth Hamidrasj. Hij besloot om dan maar op het dak te gaan liggen en zo, via de openingen in het dak, te kunnen meeluisteren met het lernen.

Die nacht begon het te sneeuwen. Tegen de ochtend zagen de geleerden op het dak een man onder een laag sneeuw liggen. Het was Hillel, inmiddels totaal verkleumd. De geleerden hebben hem naar binnen gehaald en bij het vuur gezet om op te warmen.

Dit verhaal inspireert mij. Niet omdat ik deze vrijdagavond ook in de sneeuw ga zitten lernen; ik zit liever binnen met een glas thee. Maar wel om wat dit verhaal ons leert. Wat zien we? Hillel mocht niet naar binnen. Wat hadden wij in zijn plaats gedaan? Wij hadden vast en zeker van de bewaker geëist dat hij ons binnen zou laten. Wij hadden gezegd: “Het is winter, hoe durf je me buiten laten staan!” En we hadden daar waarschijnlijk aan toegevoegd: “Omdat ik arm ben, mag ik niet leren?” Maar Hillel zat zo niet in elkaar.

Hij leert ons in Pirke Awot 1:12 Aharon als voorbeeld te nemen, “die van vrede hield en er moeite voor deed de vrede te bewaren, van de mensen hield en ze dichter bij de Tora bracht”. Ook op dat pijnlijke moment leeft Hillel naar zijn overtuiging. Hij bewaarde de vrede en toonde de bewaker zijn respect. Hij klom op het dak; daar deed hij niets kwaads mee. Maar Hillel liet ook zien hoe je de Tora onder de mensen brengt.

Dat deed hij met grote zelfopoffering. Hoe weten we dat? Hillel verdeelde zijn inkomsten 50/50 tussen die bewaker en zijn gezin. Dat zal daar thuis dus absoluut geen rib-eye steak zijn geweest. Maar Hillel leefde niet voor een volle maag. Hij leefde ervoor om in vrede en rust te leven en op een mooie manier Tora dichter bij de mensen te brengen. Dat moet hij subliem hebben gedaan en daarom accepteerde zijn gezin het dat ze soms niet meer te eten hadden dan droog brood, waarschijnlijk ook die sjabbat!

Hillel is op een prachtige manier beloond. Vanuit die nacht is, onder de zuivere witte sneeuw uit, een geleerde voortgekomen wiens mening zeer bepalend is geworden voor de halacha. Als je zo voor de Tora leeft, dan komt de Tora ook naar jou toe. Een warme Sjabbat sjalom. Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV
Geboren
Jonathan & Ruth de Bruijn-Tamam
een hele grote mazal tov met de geboorte van jullie lieve dochter Ariella Noé de Bruijn. Grootouders Bas & Paula de Bruijn en Albert & Sonja Tamam heel hartelijk mazal tov met deze grootse en warme simcha. Moge zij in goede gezondheid opgroeien tot een bijzonder goede Joodse vrouw, een bron van simches!

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom groet,

Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
06-52328065

VACATURE
Tikwatenoe is de jeugdorganisatie voor Joodse kinderen (6-16 jaar) uit heel Nederland. Ze organiseert landelijke activiteiten, weekenden en een jaarlijks wintermachanee. Om de activiteiten te organiseren en de madrichiem-staf te leiden is Tikwatenoe op korte termijn op zoek naar een Jeugdwerker (parttime). Interesse? Klik hier om de vacature te bekijken.

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard. [Coen, hier graag een link naar ons Facebook-account maken].
· Volgende nieuwsbrief
Tijdens de lockdown ontvangt u naast de Nieuwsbrief (elke donderdag in uw mailbox) op de maandagen een Nieuwsflits, zodat wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen