BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 22 januari, (in de regio Amsterdam) om 16:50 uur en eindigt op 23 januari om 17:58 uur.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
· Oproep voor extra tefilla ivm corona-pandemie
· Rabbinaat over aanscherping corona-maatregelen
· Feestelijke Toe Bisjwat met NIHS, Bne Akiwa en JNF
· Samen in actie voor het Ben Shemen Woud
· Onderwijs viert Toe Bisjwat online met virtuele workshop
· Social zoom over de Joodse Omroep
· Sjioeriem online: Samen leren met CIZ – AMOS – Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ – Daf Yomi
· Op de koffie met de CIZ · Hulp nodig bij ZOOM?
· Corona maatregelen: Kelim mikwe weer open
· Mededeling Rabbinaat
· Overleden: Jos Kuijkhoven
· Mazal tov
· Mededelingen NIHS: Bereikbaarheid – ons Youtube kanaal – Volgende nieuwsbrief

OPROEP VOOR EXTRA TEFILLA (GEBED) VANDAAG IVM DE CORONA-PANDEMIE
Vandaag,
donderdag 21 januari / 8 sjewat, worden wereldwijd speciale tefillot/gebedsdiensten gehouden in verband met de corona-pandemie. De oproep tot deze dienst kwam van de Israëlische Opperrabbijn, Rav David Lau.

Het Rabbinaat van de NIHS staat op het standpunt dat, gezien de gezondheidsrisico’s, het samenkomen van grotere groepen mensen – ook als dit voor religieuze doeleinden is – zo veel mogelijk moet worden beperkt. Daarom heeft het Rabbinaat besloten tot een mincha-dienst (middaggebed) in het JCC, met een zeer beperkt aantal mensen, waarna de tehilliem (psalmen) 121, 130, 20 en 142 worden gezegd gevolgd door een drasja (toespraak) en ma’ariew (avondgebed).

Eenieder wordt verzocht thuis één of meer van de genoemde psalmen in het Iwriet of Nederlands zelf te zeggen!

RABBINAAT OVER AANSCHERPING CORONA-MAATREGELEN
De overheid heeft opnieuw een aanscherping van de maatregelen in verband met de coronapandemie aangekondigd. Grote zorg bestaat er over de verdere verspreiding van de zogeheten Britse variant van het virus; gevreesd wordt dat dit zonder extra maatregelen begin maart tot een derde piek zal leiden. Naar aanleiding hiervan hebben wij Rabbijn Wolff naar zijn mening gevraagd over een eventuele noodzaak om alle sjoels opnieuw te sluiten.

Zijn reactie:
“In de tijd van Rabbi Akiwa was er onder zijn leerlingen een epidemie waardoor 24.000 van zijn leerlingen stierven. Wij gedenken dit nog steeds, door in de periode dat dit gebeurde (de omer-tijd) te rouwen; we sluiten geen huwelijken en vieren ook geen andere grote feesten.

Als we dit al doen voor iets wat lang geleden gebeurde, dan is overduidelijk dat we tijdens déze pandemie – nu er dagelijks velen aan COVID sterven – geen bijeenkomsten met (te) veel mensen kunnen houden.
Ik heb dan ook al meermaals aangegeven dat in deze tijd dawwenen met een minjan geen verplichting is en voor kwetsbare mensen moet worden afgeraden. Het is echter aan elke sjoel om hier zelf beleid in te bepalen en het is aan ieder individu om zijn eigen afweging te maken.
Het is van het allergrootste belang dat eenieder zich strikt houdt aan de regels die de overheid heeft ingesteld. Dit leidt ertoe dat het verboden is om mensen toe te laten die zich niet aan die regels houden, die zich niet aan de (waarschijnlijk komend weekend ingaande) avondklok houden en/of voor wie een quarantaineplicht geldt. Ook het houden van bijeenkomsten waar geen minjan voor is vereist, is niet toegestaan.”

FEESTELIJKE TOE BISJWAT MET NIHS, BNE AKIWA EN JNF
Ingaande Toe Bisjwat, woensdag aanstaande (27 januari) begint om 20:00 uur een speciale feestelijke Toe Bisjwat-bijeenkomst via ZOOM; een samenwerking van NIHS, Bne Akiwa en het JNF.

Het programma
20:00 uur: Welkom door NIHS-voorzitter Ruben Troostwijk
20:05 uur: Inleiding door Vivian Rinat, directeur JNF, waarna bosbeheerder Nitay Zacharia vanuit Israël zal vertellen over het Ben Shemen Woud en het herstelproject. Als u vragen voor de bosbeheerder heeft, kunt u die tot uiterlijk maandag 25 januari sturen naar info@nihs.nl o.v.v. ‘Bosbeheerder’. Hij zal deze dan tijdens de ZOOM-sessie beantwoorden.
20:30 uur: Pedaya Halperin (muziek) en rabbijn Menachem Sebbag (drasja)
21:15 uur: Afronding door Ruben Troostwijk

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 – Passcode: 169816.

SAMEN IN ACTIE VOOR HET BEN SHEMEN WOUD
Dat we als Joodse Gemeente Amsterdam Toe Bisjwat, Nieuwjaar van de bomen, niet ongemerkt voorbij willen laten gaan zal u duidelijk zijn. Waarschijnlijk heeft u inmiddels de kaart ontvangen, waarin we u vragen samen met ons in actie te komen voor het Ben Shemen Woud.

Nu deze voor vele Israëli’s belangrijke recreatieplek – een van de grootste en oudste JNF-bossen – in 2019 door een natuurbrand ernstig is beschadigd, wil het JNF het Ben Shemen Woud weer tot een actief, groen en levendig bos maken. Daar is veel geld voor nodig.

De NIHS heeft de waarde van honderd bomen gedoneerd. Waarom? In de tijd dat de NIHS zelf nog offergelden ontving, werd standaard een deel daarvan gegeven aan doelen die op Israël gericht zijn, waaronder de CIA en het JNF. Dat is sinds de invoering van NIHS 2.0 een beetje in de vergetelheid geraakt. Bij Toe Bisjwat hoort het planten van bomen. Daarom hebben we voor deze actie gekozen, we willen Israël graag op deze manier een hart onder de riem steken.

In het afgelopen jaar hebben we veel activiteiten georganiseerd waarbij onze leden verrassingen hebben ontvangen (Sederschotel, maaltijden, Sjabbatpakket, Simchat Tora-traktaties voor de kinderen etc.). Dit keer wilden we graag sámen met u bijdragen aan een breder doel; een doel in Israël, de staat waarmee vrijwel ieder van u zich nauw verbonden voelt.

Een boom via het JNF kost € 18,-. Achttien is het equivalent van Chai (leven). Helpt u ook mee? Elk bedrag is welkom. Doneren kan via DEZE LINK. Wij streven ernaar om samen met u € 18.000 bijeen te brengen. Het JNF verdubbelt de opbrengst.

ONDERWIJS: ONLINE TOE BISJWAT-VIERING VOOR KINDEREN
Zondag aanstaande, 24 januari, vieren we tijdens het zondagochtendonderwijs Toe Bisjwat, Nieuwjaar van de bomen. We beginnen om 10:00 uur met een korte introductie door de docenten over Toe Bisjwat en gaan samen een beracha zeggen over een boomvrucht. Daarna volgt een virtuele workshop, aangeboden door Stichting Suus & Abel, met als thema: Lucht, Water, Licht. De kinderen kunnen hierbij zelf ook meedoen aan de proefjes. We leren over de wereld die G-d ons heeft gegeven en hoe wij er duurzaam mee moeten omgaan.

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd van NIHS-leden kunnen meedoen aan deze online viering. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar activiteiten@nihs.nl; aanmelden kan tot uiterlijk morgen (vrijdag 22 januari) 13:00 uur. U ontvangt dan de toegangslink plus aanvullend informatie in uw mailbox. Kinderen die al zondagochtendonderwijs volgen bij de NIHS hoeven niet te worden aangemeld.

Wilt u meer weten over het zondagochtendonderwijs? Neem dan contact op met onze onderwijscoördinator Yael Ball via y.ball@nihs.nl.

SOCIAL ZOOM OVER DE JOODSE OMROEP
In gesprek met Alfred Edelstein en Karin van CoeverdenMaandag 25 januari om 20:30 uur is er weer een Social ZOOM. De Joodse Omroep heeft alle omroepperikelen overleefd en maakt nu als autonoom onderdeel van de EO prachtige programma’s. Alfred Edelstein en Karin van Coeverden vormen als managing director en researcher het hart van deze kleine Joodse omroeporganisatie. Wat is hun Joodse achtergrond en hoe beïnvloedt dat hun programmering? Hoe komen zij tot programma’s als ‘Naches’ en documentaires als ‘Het raadsel van Femma’ over de Calmeyerlijst en ‘De Joden en de Oranjes’ over de relatie van de Joodse gemeenschap met het Koningshuis? Hans Vuijsje gaat hierover met dit tweetal in gesprek.

Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 607 481 101 Passcode: 169816.

SJIOERIEM VIA ZOOM
· Georganiseerd door de CIZ
De CIZ-sjoelgemeenschap heeft elke uitgaande sjabbat, een ZOOM-bijeenkomst waarbij er samen wordt geleerd. Vanaf deze week is dat om 20:00 uur. U bent daarbij van harte welkom. Overmorgen, 23 januari, zal David Gaillard met u leren over de achtergronden van het bensjen.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 869 6265 4511 – Passcode: samenleren

· Wekelijkse sjioer Parasjat Hasjawoe’a Rav Menachem, AMOS
Zondag 24 januari om 20:00 uur geeft rabbijn Menachem Sebbag zijn Parasjat Hasjawoe'a sjioer.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 834 7648 9499 – Passcode: AMOS2020

· Jeshivas Pensionariem ‘Shoshanas Ja’akov’ en Rabbijnen NL

Rabbijn Plancey zit sjiwwe in verband met het overlijden van zijn broer. Zijn sjioer van vanavond, donderdag 21 januari, gaat daarom helaas niet door.De Zoomcode: 83241230157 – Facebook.com/Rabbijnen.nl – YouTube.com/TorahNL

· Daf Yomi
Meedoen aan de daf yomi? Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur.
Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 823 959 308 – Passcode: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

OP DE KOFFIE MET DE CIZ
Woensdag 27 januari, om 10:30 uur, is de tweewekelijkse ‘Op de koffie’ Zoom-bijeenkomst van de CIZ, waarbij ieder vanuit de eigen gemakkelijke stoel met een kopje koffie of thee en misschien ook nog een koekje erbij, elkaar kan spreken. Ook u bent van harte welkom. Meedoen kan via deze ZOOM-link. Meeting ID: 835 4896 4388 – Passcode: opdekoffie

HULP NODIG BIJ ZOOM?
Vrijwel alle activiteiten vinden momenteel online plaats, meestal via ZOOM. Vindt u het lastig om met de techniek van ZOOM om te gaan en heeft u niemand in uw omgeving die u kan helpen uw weg in de ZOOM-wereld te vinden? Laat ons dat dan weten (bij voorkeur via info@nihs.nl). Dan zoeken we een oplossing.

Bent u juist heel handig met ZOOM en bereid om kille-leden die daar behoefte aan hebben wegwijs te maken in Zoom? Ook dan horen we dat graag via info@nihs.nl).

CORONA-MAATREGELEN – LOCKDOWN VERLENGD, KELIM MIKWE WEER OPEN
Het JCC – Nu de overheid de lockdown heeft verlengd tot zeker 9 februari, blijft het JCC tot nader order gesloten voor activiteiten, behalve voor sjoeldiensten.
· Het kelim-mikwe is weer open. Touwelen kan uitsluitend op afspraak (ma t/m do tussen 9:00 en 12:30 uur) via receptie@nihs.nl.
· Dames- en herenmikwe – Zowel het mikwe voor dames als dat voor heren in Amstelveen blijft in gebruik. Wel verzoeken wij u zeer dringend u aan alle veiligheidsvoorschriften te houden.
· Lewajot (begrafenissen) – Rabbinaat en bestuur hebben bepaald dat een lewaja in de huidige situatie helaas slechts door maximaal 30 personen kan worden bijgewoond.
· Sjeimes brengen naar het JCC is niet mogelijk.

MEDEDELING RABBINAAT
Talliet en tefillien mogen morgen, vrijdag 22 januari / 9 sjewat in de regio Amsterdam niet voor 07:22 uur worden aangedaan. Volgende week vrijdag is dat niet voor 07:15 uur. Voor de overige dagen zie de Loeach NIK, pagina 26, kolom 2. Mocht dit voor u door omstandigheden een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met rabbinaat@nihs.nl. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw sjoelrabbijn.

OUD-MEDEWERKER NIHS OVERLEDEN
Wij ontvingen het droevige bericht dat onze oud-collega de heer Jos Kuijkhoven op 74- jarige leeftijd is overleden. Het is nu bijna tien jaar geleden dat hij als Hoofd Technische Dienst na 36 jaar NIHS met pensioen ging. Jos werd in brede kring zeer gewaardeerd; hij was vakkundig, nauwgezet en betrouwbaar – een man op wie je kon bouwen. Wij wensen zijn nabestaanden veel sterkte.

MAZAL TOV
Geboorte
Dani & Victoria Oppenheim een grote mazal tov met de geboorte van jullie dochter Noa Chaja Oppenheim. Grootouders Steven & Louise Oppenheim en Michael & Janina Warenholt, samen met trotse oom Irwin Oppenheim een warme mazal tov. Moge zij opgroeien tot een geweldige Joodse dame, Ameen!

Moshe & Michal Zvi van harte mazal tov met de geboorte van jullie lieve dochter Shoham Zvi. Moge zij opgroeien tot een geweldige Joodse vrouw, een bron van simcha in goede gezondheid, Ameen!

Rabbijn Shmuel & Sara Katzman van harte mazal tov met de geboorte van jullie kleinzoon, zoon van jullie zoon rabbijn Mendel & Chayah Katzman, achterkleinzoon van rabbijn Ies & Dobbe Vorst. Allen in goede gezondheid heel veel nachas toegewenst, omeen!

Bar mitswa
Elah Dissen een hele bijzondere mazal tov met de bar mitswa van je zoon Yair David Dissen. Grote broer Yoel Dissen en oma Anne Dissen ook een hele warme mazal tov. Mogen jullie alles gezamenlijk in goede gezondheid beleven, Ameen

Met een vriendelijke en warme sjabbat sjalom groet,
Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
06-52328065

MEDEDELINGEN NIHS
· Bereikbaarheid
De NIHS is (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.
· Ons Youtube kanaal
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden.
· Volgende nieuwsbrief Tijdens de lockdown ontvangt u naast de Nieuwsbrief (elke donderdag in uw mailbox) op de maandagen een Nieuwsflits, zodat wij u nog beter op de hoogte kunnen houden van actuele ontwikkelingen en nieuwe activiteiten. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen