Beth Din Tzedek Ressort Amsterdam
בית דין צדק אמשטרדם והגלילות


בס"ד
 

OPROEP VOOR EXTRA TEFILLA (GEBED) MORGEN IN VERBAND MET DE CORONA-PANDEMIE
 

De Israëlische Opperrabbijn, Rav David Lau roept de Joden overal ter wereld op om morgen, donderdag 21 januari / 8 sjewat, een speciale tefilla/gebedsdienst te houden in verband met de corona-pandemie.

Het Rabbinaat van de NIHS staat op het standpunt dat gezien de gezondheidsrisico’s het samenkomen van grotere groepen mensen, ook als dit voor religieuze doeleinden is, zo veel mogelijk moet worden beperkt. Daarom heeft het Rabbinaat besloten op de volgende wijze invulling te geven aan de oproep van het Israëlisch Opperrabbinaat.

Morgen om 16:50 uur wordt er met een beperkt aantal mensen in het JCC een mincha-dienst (middaggebed) gehouden, waarna de tehilliem (psalmen) 121, 130, 20 en 142 worden gezegd gevolgd door een drasja (toespraak) en ma’ariew (avondgebed).

U kunt deze dienst volgen via deze ZOOM-link.
Meeting ID: 840 0018 3396 – Passcode: 550435

Eenieder wordt verzocht thuis één of meer van de genoemde psalmen in het Iwriet of Nederlands zelf te zeggen!
U wordt nadrukkelijk verzocht niet naar het JCC te komen voor deze dienst, tenzij u hiervoor bent uitgenodigd.

In sjoels waar alleen het avondgebed wordt gezegd, zullen dezelfde psalmen voor het begin van de dienst worden gezegd.

Mogen wij allen spoedig van deze ziekte worden verlost.

Rabbijn Eliezer Wolff

Deze pagina delen