MEDEDELINGEN EN ACTIVITEITEN ROND CORONA

HORECA DICHT: KORTINGSACTIE KOSJERE AFHAALMAALTIJDEN
Nu de overheid heeft besloten dat alle horeca de komende weken de deuren gesloten moet houden, komen wij (NIHS en B’nai B’rith) in actie. U krijgt twee weken lang, tot woensdag 28 oktober, tot 20% korting op afhaalmaaltijden bij een van de volgende kosjere restaurants:

· HaCarmel – Amstelveenseweg 224, Amsterdam – 020 675 7636
· Golan Lunchroom – Kastelenstraat 265, Amsterdam – 020 404 4208
· Meat me Kosher – Kastelenstraat 65, Amsterdam – 020 354 1744
· Pizza & Co – Kastelenstraat 105A, Amsterdam – 020 404 4453


U ontvangt € 5 korting bij een besteding van € 25 tot € 50, € 10 korting bij een besteding vanaf € 50 tot € 75, € 15 korting bij een besteding vanaf € 75 tot € 100 enz. De Joodse Gemeente Amsterdam en B’nai B’rith Loge Hilleel nemen de korting voor hun rekening. Zo steunen we samen met u het in stand houden van de kosjere voorzieningen voor onze Joodse gemeenschap.

SOCIAL ZOOM
Als NIHS zullen we (blijven) doen wat we kunnen om het sociaal isolement van onze leden zoveel beperkt mogelijk te houden en waar mogelijk het leed te verzachten. Zo werken we onder andere aan de herstart van onze Social Zoom-bijeenkomsten. We hopen u zeer binnenkort de eerste in de nieuwe reeks te kunnen aankondigen. Als voorproefje kunt u op Jonet.nl het interview met Gerdi Verbeet (voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en voormalig voorzitter van de Tweede Kamer) lezen, waarin zij terugblikt op de meest bijzondere Dodenherdenking tot nu toe. Ook kunt u daar onze Social Zoom met Gerdi Verbeet terugkijken.

IDEEËN WELKOM
Heeft u zelf ideeën voor acties of (online) activiteiten? Die zijn van harte welkom! Stuur dan een berichtje naar info@nihs.nl.

MONDKAPJES IN HET JCC
We willen natuurlijk het risico op besmetting zoveel mogelijk beperken, ook in het JCC. Daarom is het dragen van een (niet medisch) mondneusmasker (beter bekend als ‘het mondkapje’) vanaf vandaag verplicht voor iedereen die zich in het JCC verplaatst in gemeenschappelijke ruimten (de centrale hal, zalen, gangen en wc-groepen). Wij verzoeken u vriendelijk zelf voor een mondkapje te zorgen; mocht u dat onverhoopt vergeten, dan zijn er exemplaren in het JCC beschikbaar.

LEWAJOT EN ONTHULLINGEN MATSEWOT
Er zijn veel vragen binnengekomen of de gedeeltelijke lockdown ook een aanscherping van de regels rond begrafenissen en steenzettingen inhoudt. Dat is niet het geval. De regels rond een lewaja zijn dezelfde als in de afgelopen maanden het geval was; voor matsewa-onthullingen geldt hetzelfde. Meer informatie: info@nihs.nl

BRIEF VAN RABBIJN SEBBAG
Lieve vrienden,

Wij hebben allemaal met spanning de persconferentie van afgelopen dinsdag afgewacht om te horen welke nieuwe maatregelen afgekondigd zouden worden. Het is helaas zo dat het aantal besmettingen enorm toeneemt, voornamelijk in de grote steden. Een zeer zorgelijke ontwikkeling. Zoals verwacht heeft onze regering nieuwe maatregelen aangekondigd en reeds bestaande maatregelen aangescherpt. Wij zijn nu weer in een gedeeltelijke lockdown. De logische, hieruit voortvloeiende vraag is of de sjoels nog open moeten blijven (vanzelfsprekend binnen de RIVM-richtlijnen) Of moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen om nog verder te gaan dan de eisen van het RIVM en de sjoels sluiten? In maart van dit jaar heb ik op dezelfde vraag eenduidig gesteld dat er een halachische verplichting bestaat om alles op alles te zetten om de gezondheid te bewaken en de veiligheid te waarborgen. Zodoende mogen wij geen enkele risico lopen en hebben wij destijds, met pijn in ons hart, de sjoeldiensten gestaakt. Wij zijn toen verder gegaan dan de RIVM-richtlijnen.
De halacha is niet veranderd in het afgelopen half jaar, de omstandigheden zijn dat wel. Eerder dit jaar wisten wij weinig tot niets over het virus en de verspreiding. Ook was nog weinig bekend over de mogelijke behandelingen en de risicogroepen. Dit heeft ons hele bestaan ondersteboven gehaald. Mensen waren, terecht, uitermate voorzichtig met ieder contact in de privé- en werksfeer en niet noodzakelijke contacten werden volledig gemeden. In het verlengde daarvan was de sluiting van de sjoel ook een logisch gevolg en een additionele bescherming. Vandaag, nu wij meer over het virus weten, nu wij meer weten wie en wanneer meer of minder risico loopt, nu wij meer duidelijkheid hebben over de noodzakelijke maatregelen om ons zelf te beschermen, nu de meeste mensen constant een ‘calculated risk’ nemen in hun dagelijkse bestaan met betrekking tot zowel werk, boodschappen als ontspanning, nu kan de vraag of wij de sjoels al dan niet openhouden vanuit een ander perspectief worden bekeken.
Mijn inziens is het voor diegenen die in hun werk en privé er alles aan doen – en een hoge prijs betalen – om alle contacten te vermijden, vanzelfsprekend en toegestaan om ook de sjoel te blijven mijden om zo zichzelf verder in bescherming te nemen. Maar het is anders voor de grote groep die de ‘basisregels’ in acht neemt en voorzichtigheid tracht te combineren met een zo normaal mogelijk leven. Voor deze groep vormt sjoelbezoek, waar de veiligheidsprotocollen strikt worden nageleefd, een vergelijkbaar ‘calculated risk’ als gehanteerd wordt voor werk en ontspanning.
Zodoende kom ik tot de conclusie dat het toegestaan is om sjoeldiensten te blijven faciliteren, binnen de RIVM-richtlijnen (en enkele additionele maatregelen die wij zelf nemen) en toch de mogelijkheid te bieden voor tefilla betsiboer. Dit laat onverlet dat de verplichting vanuit de halacha blijft bestaan om zowel bij het werk als in het privé-leven eigen verantwoordelijkheid te nemen en waar mogelijk contactmomenten te verminderen. De verplichting om de eigen gezondheid en die van anderen te bewaken heeft de hoogste prioriteit en hoe moeilijk dit ook is: wij moeten samen volhouden om vooral de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.
Wij dawenen en hopen dat deze ziekte en kwaad spoedig van de aardbodem zal verdwijnen en dat wij elkaar weer in de armen kunnen sluiten.

Rav Menachem Sebbag

GEEN HALACHISCHE VERPLICHTING TEFILLA BETSIBOER
Voor degenen die zich zorgen maken over het mogelijke gezondheidsrisico van sjoelbezoek, heeft het Rabbinaat eerder al verklaard dat in de huidige situatie geen halachische verplichting bestaat van tefilla betsiboer (gebed met minjan).

SAMEN STERK TEGEN CORONA, OOK BIJ ONS ZONDAGOCHTEND-ONDERWIJS
De situatie rond het coronavirus baart veel mensen zorgen. Als Joodse Gemeente Amsterdam doen we er alles aan om de kinderen op een veilige en verantwoorde manier leuke en betekenisvolle Joodse lessen te blijven bieden. Vanzelfsprekend volgen wij dan ook bij ons zondagochtend-onderwijs de richtlijnen van het RIVM om het risico op besmetting zoveel mogelijk uit te sluiten. Ondanks de beperkingen komen de leerlingen nog steeds met veel plezier om Jahadoet en Hebreeuws te leren.
Heeft/hebben uw kind(eren) nog geen Joodse les maar zou u dat wel willen? Meld u kind(eren) dan aan bij de afdeling onderwijs. Wij bieden kleinschalig onderwijs, elke zondag van 10:00 tot 12:15 uur. Kleine groepen, maximaal op leeftijd en niveau ingedeeld, veelal twee docenten per groep. Sinds dit seizoen hebben we een speciale verrijkingsgroep voor gevorderde kinderen – leerlingen van het Joods dagonderwijs. We werken met erkende, beproefde lesmethoden en hebben een eigen onderwijsgids. Lesgeld voor één jaar (36 lessen) is 275 euro per kind (ledenprijs). Voor wie dit financieel niet haalbaar is: vraag naar de mogelijkheden.

Voor meer informatie en aanmelden kunt u contact opnemen met Yael Ball, onderwijscoördinator via onderwijs@nihs.nl

OVERIG NIEUWS EN MEDEDELINGEN

BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 16 oktober, (in de regio Amsterdam) om 18:25 uur en eindigt op 17 oktober om 19:23 uur.

DAF YOMI
Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur. Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-KANAAL
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard. 

SJIOERIEM VIA ZOOM


Meer informatie: pmjacobs@chello.nl

ONLINE CURSUSSEN BIJ HET NIS
Vanaf 19 oktober begint het nieuwe studiejaar bij het NIS. En voor het eerst worden alle cursussen online gegeven! U kunt zich vanaf nu aanmelden voor 16 verschillende vakken, waaronder Modern Hebreeuws en allerlei praktische sjoelvakken zoals Gabbaoet, Lajnen en Haftara. Dit is hét moment om uw Joodse kennis verder te verbreden en u te laten inspireren door de topdocenten van het NIS.Voor meer informatie zie www.niseminarium.org of stuur een e-mail naar info@niseminarium.org.

MEDEDELING RABBINAAT OVER ORGAANDONATIE
Velen onder ons hebben recent een formulier ontvangen m.b.t. orgaandonatie. Dit formulier biedt een aantal keuzemogelijkheden. Het Rabbinaat heeft een aanwijzing gegeven hoe u het formulier kunt invullen. Die aanwijzing vindt u hier.

VACATURES
· In de Centrale Commissie van het NIK zijn twee vacatures voor het ressort Amsterdam. Bent u lid van de NIHS en wilt u mogelijk zitting nemen in de CC, stuur dan een e-mail naar info@nihs.nl.
· De Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland heeft een vacature voor een bestuurslid. Meer informatie vindt u hier.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende reguliere Nieuwsbrief verschijnt volgende week donderdag, 22 oktober 2020 / 4 chesjwan 5781. Nieuwsbrieven en nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden. 

Deze pagina delen