NIHS NIEUWSBRIEF DONDERDAG 8 OKTOBER / 20 TISJRI 5781

SJABBAT SJALOM & CHAG SAMEACH BEGINTIJD

SJABBAT EN TIJDEN SJEMINI ATSERET EN SIMCHAT TORA

Sjabbat en Sjemini Atseret beginnen morgen, 9 oktober, (in de regio Amsterdam) om 18:35 uur, nacht om 19:40; einde sjabbat en eerste dag jomtov is op 10 oktober om 19:38; Simchat Tora eindigt op 11 oktober om 19:36 uur.

MEDEDELING VAN HET RABBINAAT OVER SOEKOT EN SIMCHAT TORA IN CORONATIJD
Het Rabbinaat van Amsterdam heeft richtlijnen gepubliceerd voor Soekot en Simchat Tora in tijd van corona. Zie hier de volledige tekst van de mededeling.

GEEN HALACHISCHE VERPLICHTING TEFILLA BETSIBOER
Voor degenen die zich zorgen maken over het mogelijke gezondheidsrisico van sjoelbezoek, heeft het Rabbinaat eerder al verklaard dat in de huidige situatie geen halachische verplichting bestaat van tefilla betsiboer (gebed met minjan).

TRAKTATIE VOOR DE KINDEREN
Deze week maken we de kinderen (t/m 12 jaar) blij met een zakje met lekkers voor Simchat Tora. Medewerkers en bestuursleden van de NIHS komen de traktatie persoonlijk bezorgen.

Mocht u lid zijn van de NIHS en één of meer kinderen hebben in de leeftijd t/m 12 jaar en is er morgen, vrijdag 9 oktober, nog niemand van ons bij u langs geweest, óf was er geen traktatie voor al uw kinderen in de genoemde leeftijdscategorie, dan beschikken wij mogelijk niet over de juiste adresgegevens of is/zijn uw kind(eren) mogelijk niet bij ons aangemeld. Stuurt u in dat geval een e-mail naar info@nihs.nl. Graag vermelden dat het om de Simchat Tora-traktatie gaat, de juiste adresgegevens doorgeven alsmede de naam/namen plus geboortedatum van uw kind(eren), dan zorgen wij er na jomtov voor dat ook uw kind(eren) alsnog een zakje met lekkers krijgt/krijgen.

MEDEDELING RABBINAAT OVER ORGAANDONATIE

בית דין צדק אמשטרדם והגלילות
Beth Din Tzedek Ressort Amsterdam
בס"ד

18 tisjri 5781 / 6 oktober 2020

Velen onder ons hebben recent een formulier ontvangen m.b.t. orgaandonatie. Dit formulier biedt een aantal keuzemogelijkheden. Het Rabbinaat geeft hierbij een aanwijzing hoe u het formulier kunt invullen.

Vooropgesteld dient te worden dat het doneren van organen en/of andere delen van het lichaam bij leven, zoals bijvoorbeeld een nier, volgens veel poskim zelfs een mitswa is. De bezorgdheid van het Rabbinaat betreft het post mortem (na overlijden) doneren van organen. Vooralsnog heeft het Rabbinaat geen garantie dat hierbij in Nederland een aan de halacha beantwoordende richtlijn gevolgd wordt.

Wilt u er zeker van zijn dat uw lichaam rond en na uw overlijden conform de halacha wordt behandeld, dan heeft u de volgende opties.

1. U geeft aan geen donor te willen zijn.
2. U geeft aan dat uw partner of een ander familielid na uw overlijden hierover beslist. U kunt zelf mondeling en/of schriftelijk laten vastleggen wat deze persoon na uw overlijden moet besluiten.
3. U geeft aan dat het Rabbinaat van de NIHS na uw overlijden hierover beslist. Wij zijn van plan de leden die hiervoor kiezen een formulier te sturen, waarin u schriftelijk verklaart dat het Rabbinaat in deze beslist. Een kopie van die ondertekende verklaring zal door het Rabbinaat worden bewaard. Mogen wij allen veel gezondheid, simches en arichat jamiem hebben.

Chag Sameach

Het Rabbinaat

VACATURES
· In de Centrale Commissie van het NIK zijn twee vacatures voor het ressort Amsterdam. Bent u lid van de NIHS en wilt u mogelijk zitting nemen in de CC, stuur dan een e-mail naar info@nihs.nl.
· De Stichting Collectieve Maror-gelden Nederland heeft een vacature voor een bestuurslid. Meer informatie vindt u hier.

DAF YOMI
Elke zondag- t/m vrijdagochtend – jomtov uitgezonderd – van 8:15 tot 9:00/9:10 uur. Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

ABONNEER U OP ONS YOUTUBE-KANAAL
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Abonneer u op het YouTube-kanaal van de NIHS, dat kan eenvoudig via deze link. Ook ons Facebook-account is de moeite waard.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

De Simchat Tora Klaas

Gisteren voelde ik me een beetje de Simchat Tora Klaas. Ik had het voorrecht om mee te doen aan de Simchat Tora-actie van de NIHS. Misschien is dit aan de ouderen onder ons voorbijgegaan, aan de kinderen totaal niet. Omdat veel kinderen dit jaar niet naar sjoel kunnen komen op Simchat Tora en dus het gebruikelijke snoep zouden moeten missen, heeft de Joodse Gemeente besloten het lekkers naar de kinderen te gaan brengen.

Eerst heeft een team allemaal zakjes gevuld en voorzien van een kaartje voor ieder kind persoonlijk. Vervolgens werden de adressen waar de kinderen wonen verdeeld en zo kreeg ook ondergetekende een aantal adressen, plus een doos met zakjes om rond te brengen. Het was een bijzondere ervaring. Ten eerste gaf het een focus voor ons allemaal. Ieder kind telt! Ieder kind betekent Joodse toekomst en toekomst voor het Joodse volk. We kunnen dan ook niet genoeg aandacht geven aan onze jeugd.

Er gebeurde veel onderweg. Ik zat alleen in de auto, niet vergezeld door Pieten van wat voor soort daar ook. En reed zo in mijn eentje naar een adres. Daar aangekomen stapte ik uit, pakte het zakje met snoep, meldde me en vertelde waarvoor ik kwam. Een heel aardige oma nam het pakje aan, voor haar kleinzoon. Toen dacht ik: zo hebben we niet twee, maar drie generaties blij gemaakt met Simchat Tora én met de Joodse Gemeente.

Op een volgend adres bleken drie kinderen te wonen. Er was maar één pakje. Op het pakje stond de naam van het oudste kind. Deze jongeman begreep dat hij voor een uitdaging stond. “Geen probleem”, zei hij. Ik ga dat gewoon delen met de rest. Een compliment ook voor de ouders van deze jongen, die hun kinderen zo opvoeden dat ze dit spontaan zeggen.

Het was ook leuk om veel bekenden weer te zien en om nieuwe contacten op te doen. Daarmee werkt deze actie ook verbindend voor ons allemaal, voor jong en oud.

Op weer een ander adres werd de deur opengedaan door een geweldige moeder. Deze moeder had een baby’tje van een half jaar op de arm. Ik zal deze baby maar even de naam Irit geven. Bij de Joodse Gemeente was het bestaan van Irit nog niet bekend. Er was dus geen pakje voor haar. Als dat er wél was geweest, dan was het lekkers waarschijnlijk in de mond verdwenen van Irits grote broer. Dat doet er niet toe. Ik nam afscheid met de boodschap: Als we dit volgend jaar weer mochten doen, dan is er voor lieve Irit zeker een pakje bij.

Tot slot een oproep. We horen het niet altijd als onze gemeenschap is uitgebreid met een lief klein baby’tje. Meld u dat alstublieft aan ons, zo wordt er nooit meer een kindje vergeten of teleurgesteld.

Chag sameach

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV

Geboorte
Opa Gershom en oma Sarah van Halem van harte mazal tov met de geboorte van jullie kleindochter Channah Grossman te Fargo, North Dakota, dochter van Yonah en Esther Grossman-van Halem. Heel veel nachas in goede gezondheid van deze jongedame toegewenst, Ameen!

Opa Jacques en oma Elly Roozendaal van harte mazal tov met de geboorte van jullie kleindochter Eliana Sara Roozendaal te Manchester, dochter van Eric en Amanda Roozendaal, zusje van Joey en eveneens kleindochter van Jack & Teresa Menashe. Heel mooie simches in goede gezondheid toegewenst, Ameen!

Met vriendelijke groet, sjabbat sjalom, chag sameach / goed jom tov!

Rabbijn Zwi Spiero staat voor u klaar!
Joodse Gemeente Amsterdam
06-52328065

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende reguliere Nieuwsbrief verschijnt volgende week donderdag, 15 oktober 2020 / 27 tisjri. Nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen