BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 11 september, (in de regio Amsterdam) om 18:55 uur en eindigt op 12 september om 20:44 uur.

SELICHOTDIENST VIA LIVESTREAM
Komende motsae sjabbat, 12 september, vindt om 22:00 uur de jaarlijkse Selichotdienst plaats. AMOS organiseert in samenwerking met Bne Akiwa een prachtige Carlebach-dienst onder leiding van Pdaya Halperin. U kunt deze dienst via livestream volgen. Klik daarvoor op deze LINK.

APPELS PLUKKEN VOOR EN DOOR KINDEREN
Aanstaande zondagochtend 13 september is er voor kinderen van 5 t/m 12 jaar een speciale activiteit rond Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), in samenwerking met onze afdeling Onderwijs. Het programma begint om 10:00 uur en duurt tot 12:30 uur.

De kinderen starten met een korte les over Joods Nieuwjaar en gaan een bordje versieren voor de Rosj Hasjana-appeltjes. Om 10:45 uur vertrekken we (met de ouders als chauffeurs) naar een boomgaard in de regio, waar de kinderen zelf appels mogen plukken.

Deze activiteit is toegankelijk voor alle kinderen die NIHS-lid zijn, ongeacht of ze Joods (dag)onderwijs volgen. Er is slechts plek voor 40 kinderen en er zijn al veel aanmeldingen binnen. Aanmelden kan via activiteiten@nihs.nl. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging met de locatie. De inschrijving sluit morgen, vrijdag 11 september, om 12:00 uur.

DINSDAG ONLINE SJIOER RABBIJN WOLFF
Op dinsdag 15 september om 20:30 uur verzorgt rabbijn Wolff een sjioer over de halachische aspecten van de Jamiem Nora’iem in coronatijd. Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

WILT U NAAR SJOEL OP ROSJ HASJANA EN/OF JOM KIPPOER?
In ‘gewone’ jaren worden de sjoels met de Jamiem Nora’iem (Hoge Feestdagen) veel drukker bezocht dan door het jaar heen. Mogelijk bent u van plan ook dit jaar op Rosj Hasjana of Jom Kippoer naar sjoel te gaan.

Het aantal plaatsen is sterk beperkt. De corona-pandemie heeft ook wat sjoelbezoek betreft tot beperkende maatregelen geleid. Het gaat dan onder andere om maatregelen van hygiënische aard, om beperkingen bij het zingen, om beperkte bewegingsvrijheid – er kan niet vrijelijk worden rondgelopen – en in verband met de anderhalve meter-regel om een sterke beperking van het aantal beschikbare plaatsen.

Vooraf aanmelden voor een sjoeldienst is vereist, ook op Rosj Hasjana en Jom Kippoer. We zouden het bijzonder spijtig vinden als u naar sjoel komt om vervolgens te horen te krijgen dat er geen plaats is. Om dat te voorkomen verzoeken we u – mocht u nog geen plek voor de verschillende diensten hebben gereserveerd – snel contact op te nemen met de sjoel die u wilt bezoeken. Geef in die e-mail aan welke dienst(en) u wilt bijwonen: ingaande Rosj Hasjana, 1e dag Roj Hasjana (ochtend/middag/avond), 2e dag Rosj Hasjana (ochtend/middag/uitgaande RH), Kol Nidre, Jom Kippoer overdag, Ne’ila. De sjoels kunnen u dan laten weten of zij dan dienst hebben en of er nog plaatsen beschikbaar zijn. Een aantal sjoels, waaronder de RAS, heeft al laten weten dat de beschikbare capaciteit is bereikt; sjoel JCC heeft nog wél plaatsen beschikbaar.

U kunt contact met de sjoels opnemen via de onderstaande e-mailadressen:
Sjoel Amstelveen: info@sjoelamstelveen.nl
AMOS: info@amossjoel.nl
Beth Shalom: maxvanpraag@online.nl
CIZ-sjoel: info@cizsjoel.nl
Gerard Dou sjoel: gerarddousjoel@gmail.com
JCC: info@jcc-sjoel.nl
Lekstraat: leksjoel@gmail.com
RAS: info@rassjoel.nl
Sjoel West: erwin5770@gmail.com

NIET NAAR SJOEL MAAR WÉL SJOFAR HOREN OP ROSJ HASJANA?
Kunt u op Rosj Hasjana niet naar sjoel, maar wilt u wél de sjofar horen? Verschillende sjoels hebben aangeboden iets te regelen om dat mogelijk te maken. Wij adviseren u daarom hierover contact op te nemen met uw sjoel. De contactgegevens van de sjoelgemeenschappen vindt u hierboven.

ZOOM-BIJEENKOMSTEN ROND DE HOGE FEESTDAGEN
Dit jaar is vrijwel alles anders dan andere jaren, zo ook de Hoge Feestdagen (Jamiem Nora’iem). Nu de chagiem naderen en niet iedereen sjoeldiensten kan bijwonen – denk aan mensen die tot de risicogroep behoren – organiseren we opnieuw een aantal activiteiten via ZOOM.
· Op vrijdag 18 september is er een feestelijke ZOOM-bijeenkomst – te vergelijken met de kabbalat sjabbat-vieringen die u van ons kent, vanzelfsprekend vóór ingaande Rosj Hasjana / sjabbat. Details volgen later.
· Op zondagmiddag 27 september wordt een ZOOM-bijeenkomst gewijd aan Jom Kippoer. Meer informatie volgt later.
· Op vrijdag 2 oktober is er een feestelijke ZOOM-bijeenkomst rond Soekot. Ook voor deze bijeenkomst geldt dat we u tijdig meer informatie geven.

HERENMIKWE OP EREV ROSJ HASJANA
Goed nieuws voor de mannen die gebruik willen maken van het herenmikwe. Vanaf erev Rosj Hasjana is het mikwe weer toegankelijk.

Strikte regels
De corona-crisis is nog niet voorbij en zo lang dat het geval is, blijft de NIHS er alles aan doen om te voorkomen dat iemand in of rond een van onze activiteiten/gebouwen besmet raakt. Ook voor het mikwe houden we daarom vast aan strikte regels rond afstand, hygiëne etc. Bij de ingang van het herenmikwe vindt u de instructies rond gebruik van badslippers, schoonmaken na gebruik, afstand houden etc.

Er mogen maximaal twee bezoekers gelijktijdig in de binnenruimte aanwezig zijn (1 persoon maakt gebruik van het bad; de ander kan vast een douche nemen). Houd u ook als u buiten wacht aan de anderhalve meter-regel. Wij drukken u op het hart deze instructies op te volgen; het is in het belang van anderen én van uzelf.

Alleen op afspraak Het mikwe is uitsluitend op afspraak toegankelijk, óók erev Rosj Hasjana. Aanmelden gaat door een e-mail te sturen naar info@nihs.nl, met daarin uw naam, mobiele telefoonnummer (en natuurlijk de melding dat u gebruik wil maken van het herenmikwe).

· Heeft u een abonnement (en heeft u dat betaald), dan ontvangt u een sms-bericht met daarin de toegangscode plus het tijdstip waarop u bij het mikwe terecht kunt.
· Heeft u geen abonnement, dan ontvangt u op uw mobiele telefoon een Tikkie met een betaalverzoek (voor 7 euro). Na betaling, ontvangt u bericht met daarin de toegangscode plus het tijdstip waarop u bij het mikwe terecht kunt.

FEESTELIJKE MAALTIJD VOOR ROSJ HASJANA
De voorbereidingen voor Rosj Hasjana zijn in volle gang. Er is altijd veel te doen, heel veel. Wilt u dit jaar het uzelf wat makkelijker maken of gewoon uzelf verwennen? Dan biedt H.Baron u een Rosj Hasjana-pakket met daarin voor 1 persoon:
· Een zoete ronde challe, appel, honing
· Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert (het volledige menu vindt u in de flyer hieronder) De prijs bedraagt voor 1 pakket € 37,50. Bij 2 pakketten betaalt u € 35,00 p.p. en bij 3 of meer pakketten € 32,50. NIHS-leden krijgen € 2,50 korting p.p. (bijdrage van de Joodse Gemeente Amsterdam).

U kunt bestellen tot en met zondag 13 september via h-baron@live.nl. De pakketten kunnen op vrijdag 18 september tussen 12:00 uur en 16:00 uur worden opgehaald in Buitenveldert. Thuisbezorgen (in Amsterdam en Amstelveen) kan ook, tegen een meerprijs van € 6,50 per bestelling.AANMELDEN VOOR WEKELIJKSE JOODSE LES KAN NOG STEEDS
Volgt uw kind nog gen Joodse les en vindt u dat een gemis? De NIHS biedt op zondagochtend Joods onderwijs. We werken met kleine groepen, ingedeeld naar leeftijd en naar niveau. De meeste groepen beschikken over twee docenten. Sinds dit seizoen hebben we een speciale verrijkingsgroep voor leerlingen die Joods dagonderwijs volgen. Ook uw kind(eren) is/zijn van harte welkom, ongeacht hun kennisniveau. We werken met erkende, beproefde lesmethoden en hebben een eigen onderwijsgids.

Een gratis proefles is standaard. Het lesgeld voor 1 schooljaar (36 lessen) bedraagt € 275,- per kind (ledenprijs). Zijn de kosten een probleem? Of wilt u gewoon meer informatie over onze Joodse lessen? Neem dan contact op met Yael Ball (coördinator onderwijs) via 06 2410 7613 of stuur een e-mail naar onderwijs@nihs.nl.

DAF YOMI
Elke zondag- t/m vrijdagochtend van 8:15 tot 9:00/9:10 uur. Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

ZOOM-BIJEENKOMSTEN TERUGKIJKEN
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Sjioeriem, kabbalot sjabbat, Social Zoom-bijeenkomsten, de herdenkingsdienst in de Snoge; de opnamen staan op ons YouTube kanaal en u kunt ze hier terugkijken.

DIGITAAL GRAFBEZOEK VOOR ROSJ HASJANA
Het is een oud gebruik om de zondag of de week voor Rosj Hasjana het graf van overleden ouders of voorouders te bezoeken. Een mooie traditie, maar het is niet altijd mogelijk om daadwerkelijk naar de begraafplaats te reizen om daar het graf te bezoeken. Het NIK heeft in samenwerking met een groep vrijwilligers op vrijwel alle Joodse begraafplaatsen matsewot (grafmonumenten) gefotografeerd. Als fysiek grafbezoek niet mogelijk is, dan kan men zo ook virtueel een Joodse begraafplaats bezoeken voor Rosj Hasjana. Hoe? Ga naar www.stenenarchief.nl en zoek de betreffende begraafplaats. Er staan begraafplaatsen op door het hele land, van A(alten) tot Z(wolle). Elke grafzerk heeft een eigen URL. Zo staat u voor Rosj Hasjana weliswaar niet aan het graf zelf, maar kunt u via de digitale nabijheid toch het graf van uw moeder, vader of andere voorouder bezoeken.

FINANCIËLE STEUN VOOR ALLEENSTAANDE VROUWEN
De stichting Meyer-Bargeboer verleent geldelijke steun aan alleenstaande Joodse vrouwen. Het kan ook gaan om een vrouw aan het hoofd van een 1-oudergezin. De stichting geeft een financiële bijdrage voor:

· Eerste levensbehoefte ten aanzien van wonen: huishoudelijke apparatuur, stoffering van woning
· Medische kosten die niet vergoed worden: aanpassing in huis, tandarts, bril
· Sociaal leven: lidmaatschap van vereniging, cursus, communicatiemiddelen

Bent u of kent u alleenstaande Joodse vrouwen die financiële ondersteuning nodig hebben? Stuur dan een e-mail naar rabbijn Katz (s.katz@nihs.nl); hij is degene via wie de aanvragen voor NIHS-leden loopt. Bij een aanvraag graag de volgende gegevens doorgeven: toelichting van de aanvraag; volledig naam, adres en woonplaats; bankgegevens van de persoon voor wie het bestemd is.
Rechtstreeks een aanvraag indienen bij de stichting is niet mogelijk.

De NIHS fungeert uitsluitend als tussenpersoon en heeft geen invloed op het al dan niet toekennen van een vergoeding. Het bestuur van de stichting bekijkt of de aanvraag binnen de doelstelling van de stichting past en bepaalt of het aangevraagde bedrag geheel dan wel gedeeltelijk of niet wordt uitgekeerd. Dat bestuur komt enkele malen per jaar bijeen. Vanzelfsprekend worden aanvragen en persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

Klik HIER voor meer informatie over de stichting Meyer-Bargeboer. 

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Vier maal Den Haag
Elloel is een maand van bespiegelingen, een maand om stil te staan bij de diepere zaken van het leven. Natuurlijk is in talrijke boeken veel inspiratie te vinden. Denk alleen al aan het machzor, aan de kitsoer en aan ‘Joodse riten en symbolen’. Maar soms komt de inspiratie zomaar via het tv-scherm, rechtstreeks vanuit Den Haag.

Het eerste wat elloel ons bijbrengt is om pas over iemand te oordelen als je in dezelfde situatie verkeert als die persoon zelf. Hoeveel relaties gaan niet kapot doordat mensen zomaar oordelen, zomaar wat roepen. Jammer. Eind april vond een demonstratie plaats op de Dam. De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema was de gebeten hond; ze had dat niet mogen laten gebeuren. Het is niet aan mij daarover te oordelen. Feit is dat sommigen in Den Haag blij waren dat die blunder hen niet was overkomen… Het is een paar maanden later. Er vindt een huwelijk plaats, per ongeluk of wat minder per ongeluk worden de corona-regels overtreden. Plots staat onze minister van justitie in het beklaagdenbankje. Want tenslotte was het zijn feestje. Dat bedoel ik nou. Hoe makkelijk kun je zelf een probleem aan je broek krijgen waarvan je dacht dat het alleen een ander zou overkomen.

Een van de dingen die ‘boven’ meetellen, is – naast wat we zeggen en wat we niet zeggen – wat we niet hadden mogen zeggen. We hebben gezien wat het kan betekenen als je meer of juist minder zegt. Van wéér een ander iemand uit Den Haag heeft zes jaar geprocedeerd om nu ook nog in cassatie te gaan bij de Hoge Raad. Ik kan alleen maar hopen dan men op Rosj Hasjana ‘daarboven’ wat soepeler omgaat met de dingen die ik niet had mogen zeggen. Want ook rabbijnen roddelen wel eens en shmeichelen wel eens.

Wat de Haagse gemoederen ook bezighoudt is de corona-app. De bedoeling van die app is om te traceren waar een besmet persoon is geweest en wie hij/zij mogelijk heeft besmet. Dat is nuttig, uiteraard met in achtneming van de privacy. Dit is alleen niet nieuw. Wij allemaal lopen vanaf onze geboorte met zo een app rond. Lang voordat er een corona app was uitgevonden, werd en wordt daar bijgehouden waar je bent. De registratie ‘boven’ is haarscherp. We vermelden dat tijdens moesaf op Rosj Hasjana! Lastig? Vervelend? Misschien een beetje. Het helpt ons ook om bij de les te blijven en om het contact met het echte ‘zijn’ niet te verbreken.

Als u deze regels leest is het bijna de vierde dinsdag in elloel en de derde dinsdag in september. De koning komt dit jaar weliswaar niet in de gouden koets naar de Ridderzaal en er is geen balkonscène op Paleis Noordeinde, geen pracht en praal dit jaar, maar hij zal wel in vol ornaat de troonrede voorlezen. Het is een van de weinige momenten in het jaar dat de koning zich als zodanig manifesteert. En daarom is het voor mij een moment van reflectie. Reflectie op de verworvenheden van de Nederlandse samenleving, maar nog veel meer op het feit dat zich boven iedere aardse koning een veel hogere Koning bevindt. Ook dat brengt ons Rosj Hasjana.… voor de Koning der Koningen, hakadosj baroech hoe.

Sjana Tova.

Rabbijn Shmuel Katz

MAZAL TOV

Geboorte
Galor & Rosa Yahood van harte mazal tov met de geboorte van jullie zoontje Gidon Zecharya (Gidi) Yahood, broertje van Uri en Yali. Ook een hartelijke mazal tov aan grootouders opa Yacov & oma Rachel Yahood en opa Gerrit & oma Betsy Burgers-Ranken. Moge Gidi opgroeien tot een fijne jehoede, een bron van simches voor heel zijn misjpoche, Ameen!

Bar mitswa
Michaël & Davinia Hochheimer van harte mazal tov met de bar mitswa van jullie zoon Eli Hochheimer en een heerlijke mazal tov aan zus Aviva. Een bijzondere mazal tov aan zijn grootouders opa Brent & oma Rebecca Richheimer, opa Rob & oma Evy Hochheimer. Moge Eli opgroeien tot een geweldige fijne bron van nachas en simches, Ameen!

Verloving
Nafti & Nili Elburg van harte mazal tov met de verloving van jullie oudste zoon Uriel Ya’acov Elburg met Riki Cymerman (Londen). Heel veel succes en plezier met al jullie voorbereidingen, mogen jullie de choepa samen met iedereen kunnen vieren, Omein!

Choepa
Aviva Maarsen van harte mazal tov met de choepa van je dochter Beila Adina Sunray te Jeroesjalajiem. Grootouders opa Eddie & oma Bori Maarsen van harte mazal tov met deze heerlijke simche. Moge dit jonge stel opbouwen een binjan adé ad, een sterk en mooi Joods huis, Omein!

Met een vriendelijke en bovenal gezonde groet,

Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar! J
oodse Gemeente Amsterdam
06-52328065

BEREIKBAARHEID
De NIHS is (behalve op sjabbat en jom tov) dagelijks van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar.

VOLGENDE NIEUWSBRIEF
De volgende reguliere Nieuwsbrief verschijnt volgende week donderdag, 17 september 2020. Op dinsdag 15 september ontvangt u een extra Nieuwsflits met informatie over de Jamiem Nora’iem. Nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden. 

 
 

Deze pagina delen