BEGINTIJD SJABBAT
Sjabbat begint morgen, 4 september, (in de regio Amsterdam) om 19:00 uur en eindigt op 5 september om 21:01 uur.

WILT U NAAR SJOEL OP ROSJ HASJANA EN/OF JOM KIPPOER?
In ‘gewone’ jaren worden de sjoels met de Jamiem Nora’iem (Hoge Feestdagen) veel drukker bezocht dan door het jaar heen. Mogelijk bent u van plan ook dit jaar op Rosj Hasjana of Jom Kippoer naar sjoel te gaan.

Het aantal plaatsen is sterk beperkt. De corona-pandemie heeft ook wat sjoelbezoek betreft tot beperkende maatregelen geleid. Het gaat dan onder andere om maatregelen van hygiënische aard, om beperkingen bij het zingen, om beperkte bewegingsvrijheid – er kan niet vrijelijk worden rondgelopen – en in verband met de anderhalve meter-regel om een sterke beperking van het aantal beschikbare plaatsen.

Vooraf aanmelden voor een sjoeldienst is vereist, ook op Rosj Hasjana en Jom Kippoer. We zouden het bijzonder spijtig vinden als u naar sjoel komt om vervolgens te horen te krijgen dat er geen plaats is. Om dat te voorkomen verzoeken we u – mocht u nog geen plek voor de verschillende diensten hebben gereserveerd – snel contact op te nemen met de sjoel die u wilt bezoeken. Geef in die e-mail aan welke dienst(en) u wilt bijwonen: ingaande Rosj Hasjana, 1e dag Roj Hasjana (ochtend/middag/avond), 2e dag Rosj Hasjana (ochtend/middag/uitgaande RH), Kol Nidre, Jom Kippoer overdag, Ne’ila. De sjoels kunnen u dan laten weten of zij dan dienst hebben en of er nog plaatsen beschikbaar zijn.

U kunt contact met de sjoels opnemen via de onderstaande e-mailadressen:
Sjoel Amstelveen: info@sjoelamstelveen.nl
AMOS: info@amossjoel.nl
Beth Shalom: maxvanpraag@online.nl
CIZ-sjoel: info@cizsjoel.nl
Gerard Dou sjoel: gerarddousjoel@gmail.com
JCC: info@jcc-sjoel.nl
Lekstraat: leksjoel@gmail.com
RAS: info@rassjoel.nl
Sjoel West: erwin5770@gmail.com

Als u vóór zondag aanstaande (6 september) aan de sjoel van uw keuze doorgeeft dat en wanneer u wilt komen, zullen wij, als er veel meer aanmeldingen dan beschikbare plaatsen blijken te zijn, proberen een oplossing te vinden, zodat ieder die dat wil toch een sjoeldienst kan bijwonen.

ZOOM-BIJEENKOMSTEN ROND DE HOGE FEESTDAGEN
Dit jaar is vrijwel alles anders dan andere jaren, zo ook de Hoge Feestdagen (Jamiem Nora’iem). Nu de chagiem naderen en niet iedereen sjoeldiensten kan bijwonen – denk aan mensen die tot de risicogroep behoren – organiseren we opnieuw een aantal activiteiten via ZOOM.

· Op dinsdag 15 september verzorgt rabbijn Wolff een sjioer over de halachische aspecten van de Jamiem Nora’iem in coronatijd. Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345
· Op vrijdag 18 september is er een feestelijke ZOOM-bijeenkomst – te vergelijken met de kabbalat sjabbat-vieringen die u van ons kent, vanzelfsprekend vóór ingaande Rosj Hasjana / sjabbat. Details volgen later.
· Op zondagmiddag 27 september wordt een ZOOM-bijeenkomst gewijd aan Jom Kippoer. Meer informatie volgt later.
· Op vrijdag 2 oktober is er een feestelijke ZOOM-bijeenkomst rond Soekot. Ook voor deze bijeenkomst geldt dat we u tijdig meer informatie geven.

APPELS PLUKKEN
De Family Fun Fair die voor zondag 6 september in de agenda stond, kan helaas niet doorgaan. De aangescherpte corona-regels maken het onmogelijk er het feest van te maken wat wij voor ogen hadden. Gelukkig is er een vrolijk alternatief bedacht. Op zondagochtend 13 september is er voor kinderen van 5 t/m 12 jaar een speciale activiteit rond Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar), in samenwerking met onze afdeling Onderwijs. De kinderen starten met een korte les over Joods Nieuwjaar en gaan een bordje versieren voor de Rosj Hasjana-appeltjes. Vervolgens gaan we naar een boomgaard in de regio, waar de kinderen zelf appels mogen plukken.
Er is slechts plek voor 40 kinderen, dus meld u snel aan, want wie het eerst komt…. Het programma begint om 10:00 uur en duurt tot 12:30 uur. Aanmelden via activiteiten@nihs.nl.

HIGH TEA
Op woensdag 9 september is er in Beth Shalom weer een High Tea. Deze middag, van 14:30 uur tot 16:00 uur, wordt muzikaal omlijst door het ensemble Yishai & Itai. Ook als u niet in Beth Shalom woont, kunt u deze High Tea (digitaal) bijwonen. Meld u aan via info@nihs.nl, dan krijgt u de ZOOM-link per e-mail toegestuurd.DIGITAAL GRAFBEZOEK VOOR ROSJ HASJANA
Het is een oud gebruik om de zondag of de week voor Rosj Hasjana het graf van overleden ouders of voorouders te bezoeken. Een mooie traditie, maar het is niet altijd mogelijk om daadwerkelijk naar de begraafplaats te reizen om daar het graf te bezoeken. Het NIK heeft in samenwerking met een groep vrijwilligers op vrijwel alle Joodse begraafplaatsen matsewot (grafmonumenten) gefotografeerd. Als fysiek grafbezoek niet mogelijk is, dan kan men zo ook virtueel een Joodse begraafplaats bezoeken voor Rosj Hasjana. Hoe? Ga naar www.stenenarchief.nl en zoek de betreffende begraafplaats. Er staan begraafplaatsen op door het hele land, van A(alten) tot Z(wolle). Elke grafzerk heeft een eigen URL. Zo staat u voor Rosj Hasjana weliswaar niet aan het graf zelf, maar kunt u via de digitale nabijheid toch het graf van uw moeder, vader of andere voorouder bezoeken.

FEESTELIJKE MAALTIJD VOOR ROSJ HASJANA
De voorbereidingen voor Rosj Hasjana zijn in volle gang. Er is altijd veel te doen, heel veel. Wilt u dit jaar het uzelf wat makkelijker maken of gewoon uzelf verwennen? Dan biedt H.Baron u een Rosj Hasjana-pakket met daarin voor 1 persoon:
· Een zoete ronde challe, appel, honing
· Voorgerecht, tussengerecht, hoofdgerecht, dessert (het volledige menu vindt u in de flyer hieronder)

De prijs bedraagt voor 1 pakket € 37,50. Bij 2 pakketten betaalt u € 35,00 p.p. en bij 3 of meer pakketten € 32,50. NIHS-leden krijgen € 2,50 korting p.p. (bijdrage van de Joodse Gemeente Amsterdam).

U kunt bestellen tot en met zondag 13 september via h-baron@live.nl. De pakketten kunnen op vrijdag 18 september tussen 12:00 uur en 16:00 uur worden opgehaald in Buitenveldert. Thuisbezorgen (in Amsterdam en Amstelveen) kan ook, tegen een meerprijs van € 6,50 per bestelling.JOODSE LESSEN WEER BEGONNEN
Alle scholen zijn weer begonnen en zo ook ons zondagochtendonderwijs voor kinderen. Voor dit schooljaar 2020/2021 heeft ons team van docenten een programma voorbereid dat boordevol zit met interactieve lessen, leuke knutselactiviteiten, speciale thema-activiteiten en meer. Wilt u uw kind(eren) ook een sterke Joodse basiskennis geven? Of ze nog wat extra Joodse les laten volgen? Uw kind(eren) is/zijn van harte welkom, ongeacht hun kennisniveau en ook als ze al op een Joodse basisschool zitten. Een gratis proefles is standaard. Meer informatie vindt u HIER. Heeft u vragen of twijfelt u nog over aanmelden van uw kind(eren)? Neem dan contact op met onze coördinator onderwijs Yael Ball via 06 2410 7613 of stuur een e-mail naar onderwijs@nihs.nl.REGISTRATIE ORGAANDONATIE
Zoals eerder aan u gemeld, heeft het Rabbinaat van Amsterdam begin dit jaar contact gezocht met het Centrum voor Religie en Recht (CRR) van de Vrije Universiteit van Amsterdam om duidelijk te krijgen wat de consequenties zijn van de nieuwe wet rond de registratie van orgaandonatie. Ook werd bekeken of die wet ruimte biedt voor donatie van organen van overledenen in overeenstemming met de Joodse wet (halacha). Bij dat gesprek met het CRR was ook rabbijn Menachem Sebbag aanwezig.
Het CRR zou, na overleg met juridische en medische specialisten, in mei met een advies komen. Door de corona-crisis heeft de totstandkoming van dit advies vertraging opgelopen. Enkele weken geleden hebben wij bericht ontvangen van de CRR-specialisten dat zij bijna klaar zijn met het advies. Het Rabbinaat laat weten dat totdat dit advies is ontvangen en bestudeerd, orgaandonatie van overledenen in Nederland halachisch niet is toegestaan.

DAF YOMI
Elke zondag- t/m vrijdagochtend van 8:30 tot 9:15 uur. Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519

ZOOM-BIJEENKOMSTEN TERUGKIJKEN
Wie wil, kan zijn/haar hart ophalen met het (opnieuw) bekijken van vrijwel alle bijeenkomsten die we via ZOOM hebben gehouden. Sjioeriem, kabbalot sjabbat, Social Zoom-bijeenkomsten, de herdenkingsdienst in de Snoge; de opnamen staan op ons YouTube kanaal en u kunt ze hier terugkijken.

FINANCIËLE STEUN VOOR ALLEENSTAANDE VROUWEN
De stichting Meyer-Bargeboer verleent geldelijke steun aan alleenstaande Joodse vrouwen. Het kan ook gaan om een vrouw aan het hoofd van een 1-oudergezin. De stichting geeft een financiële bijdrage voor:

· Eerste levensbehoefte ten aanzien van wonen: huishoudelijke apparatuur, stoffering van woning
· Medische kosten die niet vergoed worden: aanpassing in huis, tandarts, bril
· Sociaal leven: lidmaatschap van vereniging, cursus, communicatiemiddelen

Bent u of kent u alleenstaande Joodse vrouwen die financiële ondersteuning nodig hebben? Stuur dan een e-mail naar rabbijn Katz (s.katz@nihs.nl); hij is degene via wie de aanvragen voor NIHS-leden loopt. Bij een aanvraag graag de volgende gegevens doorgeven: toelichting van de aanvraag; volledig naam, adres en woonplaats; bankgegevens van de persoon voor wie het bestemd is.
Rechtstreeks een aanvraag indienen bij de stichting is niet mogelijk.

De NIHS fungeert uitsluitend als tussenpersoon en heeft geen invloed op het al dan niet toekennen van een vergoeding. Het bestuur van de stichting bekijkt of de aanvraag binnen de doelstelling van de stichting past en bepaalt of het aangevraagde bedrag geheel dan wel gedeeltelijk of niet wordt uitgekeerd. Dat bestuur komt enkele malen per jaar bijeen. Vanzelfsprekend worden aanvragen en persoonsgegevens vertrouwelijk behandeld.

Klik HIER voor meer informatie over de stichting Meyer-Bargeboer.

DE PEN VAN RABBIJN KATZ

Over gaan en komen
Zoals bij sommigen onder u bekend, ben ik een koheen. Als koheen wordt je altijd als eerste opgeroepen in sjoel. Afgelopen sjabbat viel die eer mij zowel ‘s ochtends als ‘s middags te beurt. ‘s Ochtends begon het laajnen met de woorden kie teetsee: wanneer je zult gaan. In de middag begon het laajnen daarentegen met de woorden kie tawo: wanneer je zult komen. De ba’al koree in de ochtend was ook die middag de ba’al koree. Na afloop van mincha ging ik naar hem toe en zei: “Je was vanmiddag veel aardiger tegen mij dan vanochtend.” Met een enigszins onthutste blik keek de man aan. Waarop ik hem zei: “Vanochtend zei je me ‘kie teetsee’ (je moet gaan) en nu zei je ‘kie tawo’ (je mag komen).”

Ik denk dat we hier iets van kunnen meenemen. We laajnen deze woorden – kie teetsee en kie tawo – altijd in de maand elloel; de maand waarin het ene jaar weggaat en het andere er bijna aankomt. Het is voor mij ook een moment voor zelfreflectie. Dit jaar zal altijd in mijn geheugen gegrift blijven als het jaar waarin het ‘gaan’ een indringende betekenis kreeg toen ik aan het begin van de corona-pandemie met te weinig zuurstof in de ambulance naar het VUMC lag. Gelukkig heeft Hasjem mij gezondheid gegeven en me gezegd ‘je mag er nog bijkomen’.

Maar daar blijft het niet bij. Het is alsof in deze paar woorden de essentie van de komende Jamiem Nora’iem (Hoge Feestdagen) besloten ligt. De woorden kie teetsee worden gevolgd door ‘lamilchama’ (ten strijde), na kie tawo staat er: ‘el ha’arets’ (naar het land). Het is alsof die woorden dit jaar extra betekenis hebben. Het jaar dat nu bijna achter ons ligt, was een moeilijk jaar, waarin we voor veel dingen moesten vechten. Laten we hopen dat we nu voet aan de grond krijgen, dat we aan land komen en in vrede en rust een nieuw en mooi jaar tegemoet kunnen gaan.

Een van de unieke dingen van het Jodendom is, dat het ‘inclusief’ is, dat het alles en iedereen tot leidraad is. Vóór kie teetsee lazen we – inmiddels bijna twee weken geleden – de parasja sjoftiem. Daarin leren de leiders, de koning en de rechters wat er van hen wordt verwacht. In kie teetsee gaat het over de gewone soldaat. Wat is zijn opdracht? Hoe gaat hij om met de uitdagingen van de oorlog? Komende sjabbat, in kie tawo, worden we meegenomen naar het veld, naar een boer die zijn eerste vruchten naar de Tempel moet brengen. Iedereen heeft een eigen opdracht, maar allen zijn verenigd door de Tora. En daarom klinkt nog een week later, op de sjabbat voor Rosj Hasjana: ‘Atem nitsawiem hajom koelechem’ (Jullie staan nu hier allemaal samen). En zo is het.

Ook voor onze prachtige kehilla geldt: eenheid in verscheidenheid. Laten we samen de Jamiem Nora’iem begroeten.

Rabbijn Shmuel Katz

BEREIKBAARHEID
De NIHS is (behalve op sjabbat en jom tov) dagelijks van 9:00 tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar. VOLGENDE NIEUWSBRIEF De volgende reguliere Nieuwsbrief verschijnt volgende week donderdag, 10 september 2020.

Nieuwsflitsen die wij eerder hebben uitgestuurd kunt u HIER terugvinden.

 
 

Deze pagina delen