RABBIJN HANS RODRIGUES PEREIRA (1931 – 2020): BETROKKEN EN ALERT

Rabbijn Chaim (Hans) Rodrigues Pereira
16-11-1931 – 22-6-2020 / 6 kislew 5692 – 30 siewan 5780

Rabbijn Hans Rodrigues Pereira was een van de mensen die het licht van de Tora in Buitenveldert heeft aangestoken. Nu alweer bijna 60 jaar geleden begon hij op Marquette met een heel klein sjoeltje, gevestigd op de benedenverdieping van zijn woonhuis. In het begin moest mensen worden gevraagd en soms zelfs gesmeekt om alsjeblieft minjan te komen maken in het toen nog jonge Buitenveldert.

Hij was volhardend en met hulp van boven is het gelukt om deze kehilla tot bloei te brengen. Zoals koning David zegt in Tehillim 36:10: kie imecha mekor chajim (want bij u is de bron van het leven). Eind jaren zestig was de jonge sjoel uit haar voegen gebarsten en werd het tijd om naar een grotere ruimte uit te kijken. Het toenmalige NIHS-bestuur voorzag (terecht) dat de toekomst van de NIHS in Buitenveldert en Amstelveen zou liggen; daarom moest in Buitenveldert een grotere sjoel en een nieuw gemeenschapscentrum worden gerealiseerd. Dat lukte in de vorm van het huidige Joods Cultureel Centrum aan de Van der Boechorststraat. De opening van die sjoel was de bekroning op alle jaren van inspanning. Vele veertigers en vijftigers herinneren zich nog de drasja die rabbijn Pereira hield ter gelegenheid van hun bar of bat mitswa. Altijd een toepasselijk woord, altijd met humor en levenswijsheid.

Rabbijn Pereira was, net zoals zijn naam Chaim, altijd vol leven. Naast zijn inspanningen voor de sjoel en het rabbinaat, doceerde hij aan het Maimonides lyceum. Aan hem de klus om klassen met ̶ niet allemáál even geïnteresseerde ̶ tieners en pubers kennis over en verbondenheid met het jodendom bij te brengen. Dat deed hij op bewonderenswaardige wijze. Deze week zullen vele oud Maimonides-leerlingen terugdenken aan de link die Rabbijn Pereira hen gaf met het jodendom.

Rabbijn Pereira wist een aantal unieke tradities in zich te verenigen. Enerzijds kwam hij uit een trots Portugees geslacht, anderzijds was hij rabbijn in een Hoogduitse gemeente. Dat niet alleen, wij hebben hem leren kennen als een personificatie van de ‘species hollandia judaica’ die ook had gedronken van de bronnen van jahadoet in de Litouwse jesjiwot en bij chassidische rebbes. Het maakte hem uniek. Dat stelde hem ook in staat om rabbijn te zijn van en voor iedereen, vroom en vrij, jong en oud, Nederlands en ‘van buiten’.

Ondanks tegenslagen die hij op zijn latere levenspad te verduren kreeg, bleef Rabbijn Pereira altijd een betrokken en een alert man. Ook toen hij niet langer in het publieke leven actief was, bleef hij trouw aan wat koning Salomo zegt in Kohelet 6:12: kie mie jode’a ma tov la-adam bachajim (want wie weet wat goed is voor een mens in zijn leven)? Rabbijn Pereira bleef in al zijn woorden en uitingen trouw aan en verbonden met zijn Schepper.

Nu heeft Rabbijn Pereira ons verlaten. Hij is gegaan naar waar zijn ouders, broer en zuster reeds zijn, alsmede zijn twee kinderen Josef en Ge’oela zichronam liwracha.

Moge hij tot voorspraak zijn voor zijn misjpoche en voor allen die hij zo trouw gediend heeft.

Tehee nisjmato tseroera bitsror hachajim (Moge zijn ziel gebundeld zijn in de bundel van het eeuwige leven).

In dankbaarheid.

Rabbijn Shmuel Katz

TOEGANKELIJKHEID SJOELS (MET AANVULLING)
Langzamerhand zijn of gaan de meeste sjoels weer open. Vanzelfsprekend is de gang van zaken rond de diensten door de corona-maatregelen niet zoals u gewend bent. En de anderhalve-meter-regel levert ook beperkingen op voor het aantal sjoelbezoekers.

Drie van onze sjoels hadden ons al bericht over de mogelijkheden hun diensten te bezoeken.

De Gerard Dou sjoel laat weten “op dit ogenblik geen of een enkele plaats over” te hebben. “Maar als iemand jaartijd heeft of een andere specifieke reden heeft om te komen, dan valt dat normaliter te regelen als dat verzoek vóór donderdag 18:00 uur binnen is (via gerarddousjoel@gmail.com).

Sjoel West houdt op 4 juli weer een sjabbatdienst. Er is ruimte voor 14 mannen en 8 vrouwen. Sjoel West verwacht voor de Hoge Feestdagen hetzelfde aantal bezoekers te kunnen ontvangen, mogelijk (met de deuren naar de binnenplaats open) een vijftal meer. Zo nodig wordt gevraagd mondmaskers te dragen.

Sjoel Amstelveen is al 2 weken open voor mincha / ma’ariev. En sinds afgelopen zaterdag ook weer op sjabbat. Het maximum aantal bezoekers bedraagt 30 (dat is steeds gehaald). Wellicht kunnen vanaf 1 juli 50 bezoekers worden ontvangen, mits de overheid/het RIVM dat gaat toestaan. De anderhalve meter afstand wordt in acht genomen. Wie naar sjoel Amstelveen wil, moet zich aanmelden via info@sjoelamstelveen.nl

Inmiddels heeft ook AMOS laten weten elke vrijdagavond dienst te hebben en op sjabbatochtend twee keer (om 8:30 en om 10:30 uur). Aanmelden is nodig, dat kan via info@amossjoel.nl.

Zodra andere sjoels ons hebben geïnformeerd over de mogelijkheden, geven we die via de nieuwsflits aan u door.

KELIM MIKWE BUITEN GEBRUIK
Het kelim mikwe is om technische redenen buiten gebruik. Er is helaas momenteel ook geen mogelijkheid voor touwelen uit te wijken naar het herenmikwe (zoals voor Pesach is gebeurd) in verband met werkzaamheden. Mocht u vanaf maandag 29 juni willen touwelen, neem dan contact met ons op via receptie@nihs.nl, dan kijken we of we een oplossing kunnen vinden.

DAF YOMI VOORTAAN 5 MINUTEN EERDER
De dagelijkse daf yomi begint om 8:30 uur; vijf minuten eerder dan u gewend was. Deze leerbijeenkomsten duren 45 minuten, dus de daf yomi eindigt om 9:15 uur.

ROXANE VAN IPEREN OVER ’T HOOGE NEST
Morgen, donderdag 25 juni, staat schrijfster Roxane van Iperen centraal in de Social Zoom. Zij wordt door Frits Barend geinterviewd over haar bestseller: ’t Hooge Nest.Dit waargebeurde verhaal gaat over twee Joodse verzetsstrijders: de zussen Janny en Lien Brilleslijper. Janny en Lien hielpen, met hun partners, een groot aantal Joden bij de onderduik, met name in de villa ’t Hooge Nest, die verscholen ligt in de bossen van ’t Gooi.

Roxane van Iperen ontving onlangs de opdracht om voor de Boekenweek 2021 het Boekenweekessay te schrijven met als onderwerp ‘innerlijke tweestrijd’.

Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816. U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

OVERZICHT VAN DE ONLINE ACTIVITEITEN NIHS DEZE WEEK
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten. Meedoen kan via ZOOM. Ook ZOOM-bijeenkomsten van de Portugees-Israëlietische Gemeente geven we weer in dit overzicht, voor zover relevant voor de NIHS-doelgroep en niet overlappend met onze eigen ZOOM-bijeenkomsten.

Vandaag, woensdag 24 juni
o 19:30 – 20:30 uur – Lezing (PIG) – Salomon (Salo) Vaz Dias, voormalig samaas en assistent-voorlezer van de PIG, houdt een lezing over de gelijkenissen en verschillen tussen de Portugees-Israëlietische Gemeente Kahal Kados Talmud Tora en Shearith Israel te New York.
Meedoen via Zoom meeting ID: 898 8874 7051 – Password: 1797
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer – Rabbijn Yitschok Uri Dünner (director of Louis & Dina van de Kamp Foundation). Onderwerp: “What makes a Mikwa Kosher?"
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Donderdag 25 juni
o 8:30 – 9:15 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 20:30 – 21:30 uur – Social Zoom – Frits Barend interviewt Roxane van Iperen, de auteur van ‘’t Hooge Nest’ (zie boven voor meer informatie)
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Vrijdag 26 juni
o 8:30 – 9:15 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 18:00 uur – Kabbalat sjabbat – verzorgd door de sjoelgemeenschap Beth Shalom. Jong en oud laten van zich horen. Wim van Dijk houdt een drasja en er is een kort woord van Max van Praag.
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6520 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6520

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR FAMILY FUN FAIR / EROEV RIDE
De Eroev Ride en Family Fun Fair waren vorig jaar een groot succes. Vandaar dat we op zondag 6 september dit evenement opnieuw organiseren. Bij de Eroev Ride – ook dit keer ten bate van het Alyn Kinderziekenhuis in Jeroesjalajiem – zijn er drie routes: een stadstocht voor de ‘gewone’ fietser (langs delen van de eroev en Joodse bezienswaardigheden); voor de wielrenners onder ons zijn er twee afstanden. Details volgen later. Diezelfde middag is er de Family Fun Fair, met alle mogelijke activiteiten voor jong en oud. En als afsluiting is er een BBQ voor de fietsers en de deelnemers aan de Family Fun Fair. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor deze dag. Het gaat om ondersteuning bij organisatie en promotie én om mensen die letterlijk de handen uit de mouwen willen steken. Wij hopen op uw aanmelding, via info@nihs.nl onder vermelding van ‘Vrijwilliger FFF’.

HOUDEN WE KOSJERE HORECA IN STAND?
De coronacrisis heeft hard toegeslagen, vooral bij de horeca. Dat geldt nog sterker voor kosjere horecazaken in Amsterdam, die in belangrijke mate op de vele Joodse toeristen draaiden. Dat geldt overigens ook voor bijvoorbeeld het Joods Cultureel Kwartier en het Anne Frankhuis.
Overleven was al mét subsidie nauwelijks mogelijk, maar binnenkort stopt die steun van de overheid. Een rondje langs kosjere horecazaken heeft me geleerd dat de betrokken eigenaren na het wegvallen van de overheidssubsidie zwaar verlies zullen lijden. Of, als ze winst maken, toch bij lange na niet eens bijstandsniveau zullen halen. Dat kan niet anders betekenen dan dat eigenaren zullen besluiten te stoppen.
Zonder overheidssubsidie en met het voorlopig wegblijven van veel Joodse toeristen gaat overleven niet lukken. Toeristen en onze Joodse gemeenschap hier moeten het dan zonder kosjer eten buiten de deur, takeaway en catering doen.
Als wij in de toekomst nog buiten de deur kosjer willen eten, kosjer eten voor thuis willen halen of een simche met kosjer eten willen vieren, moeten we vanaf nu vaker gebruik maken van die mogelijkheden.

Eron Wolf

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u HIER terugvinden terugvinden. 

Deze pagina delen