DONDERDAG 14:30 UUR HIGH TEA VIA ZOOM
Donderdag aanstaande, 11 juni, is onze vertrouwde High Tea weer terug, al is het niet helemaal hetzelfde als u van ons gewend bent. Behalve muziek van het Klezkopf Duo en een versnapering, is er natuurlijk volop gelegenheid tot schmoezen. Meedoen aan deze High Tea gaat via Zoom. De aanmeldingstermijn is verlengd tot morgen, dinsdag 9 juni, 13:00 uur. Na aanmelding (via info@nihs.nl) ontvangt u een bevestiging met daarin de Zoom-link om deel te nemen.SJIOERIEM DEZE WEEK
Vandaag, maandag 8 juni verzorgt Jacob (Jacques) de Leeuwe de sjioer: ‘Geboden en verboden in de Tora die niet uitgevoerd (kunnen) worden, dan wel niet of nooit (?) meer uitvoerbaar zijn. En woensdag 10 juni spreekt rabbijn Lody van de Kamp over: ‘Het is niet wat het is…’.

SOCIAL ZOOM DEZE WEEK

Morgen, dinsdag 9 juni: ‘Kijken door een bijzonder sleutelgat, het Joodse ex libris in Nederland’.
Boeken zijn een heel persoonlijk bezit. Een mooie en veelzeggende uitspraak is: ‘Toon mij uw boekenkast en ik zeg u wie u bent’. Sommige boekbezitters geven hun boeken nog een extra persoonlijk karakter via een ex libris, een eigendomskenmerk en veel van de personen die een ex libris gebruikten waren Joods. Hun ex libris geven een interessant beeld van de Nederlands-Joodse cultuur en geschiedenis.
Jan Aarts & Chris Kooyman publiceerden in 2017 het standaardwerk: ‘Dit is mijn boek. Joodse ex libriscultuur in Nederland’. Chris Kooyman vertelt over dit project; over de aanleiding ervan en over de ex libris.
Donderdag 11 juni: Hulpverlening in Nederland en Israël ten tijde van corona
Werkers van JMW en van Elah worden door Frits Barend geïnterviewd over de vragen waarmee zij in Nederland en Israël geconfronteerd worden in deze corona-tijd. Welke specifieke hulpvragen komen er binnen? Wat voor effect heeft de corona op de doelgroep van vervolgingsslachtoffers?

JMW coördineert de sociale zorg voor de Joodse gemeenschap in Nederland. Het werkveld omvat een groot aantal hulpverlenings- en sociaal-culturele activiteiten. Vanaf de oprichting (1946) heeft de zorg voor Joodse vervolgingsslachtoffers een grote rol gespeeld in de hulpverlening. Sinds de jaren tachtig is het accent verbreed naar de naoorlogse generatie, identiteitsversterking en de ontwikkeling van groepen met als doel het vergroten van Joodse contacten (netwerkontwikkeling).
Elah is een professionele hulpverleningsorganisatie, in 1979 opgericht door en voor uit Nederland afkomstigen. Het was in Israël de eerste instelling die psychische en sociale hulp bood aan oorlogsoverlevenden, hun partners en nakomelingen. Het dienstenpakket is inmiddels verbreed. Elah coördinert de slachtofferhulp in Israël en stelt haar diensten beschikbaar aan iedereen die te maken krijgt met traumatisch verlies en rouw, ongeacht leeftijd, godsdienst of achtergrond.

OVERZICHT VAN ALLE ONLINE ACTIVITEITEN NIHS
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten. Meedoen kan via ZOOM. Ook ZOOM-bijeenkomsten van de Portugees-Israëlietische Gemeente geven we weer in dit overzicht, voor zover relevant voor de NIHS-doelgroep en niet overlappend met onze eigen ZOOM-bijeenkomsten.

Vandaag, maandag 8 juni
o 20:30 uur – Sjioer – Jacob (Jacques) de Leeuwe: ‘Geboden en verboden in de Tora die niet uitgevoerd (kunnen) worden, dan wel niet of nooit (?) meer uitvoerbaar zijn’.
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Morgen, dinsdag 9 juni
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 20:30 – 21:30 uur – Social Zoom – met Chris Kooyman – ‘Kijken door een bijzonder sleutelgat, het Joodse ex libris in Nederland’ (zie boven voor meer informatie)
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Woensdag 10 juni
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer – Rabbijn Lody van de Kamp: ‘Het is niet wat het is…’
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Donderdag 11 juni
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 20:30 – 21:30 uur – Social Zoom – met Frits Barend: ‘Hulpverlening in Nederland en Israël ten tijde van corona’ (zie boven voor meer informatie)
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 7345 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 7345

Vrijdag 12 juni
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6519 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6519
o 18:00 uur – Kabbalat sjabbat – verzorgd door de sjoelgemeenschap JCC
Meedoen kan via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276.
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6520 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6520

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

ZOMERSTOP NIEUWSFLITS EN ZOOM-BIJEENKOMSTEN
Vanaf het begin van de corona-crisis heeft de NIHS een groot aantal initiatieven ontplooid om uw leven zo aangenaam mogelijk te maken. We hadden onder andere dagelijkse ZOOM-sjioeriem, een aantal social-ZOOM bijeenkomsten waar niet-religieuze onderwerpen werden behandeld, een wekelijkse kabbalat sjabbat op vrijdagmiddag, herdenkingen en vieringen, uitgebreid online onderwijs, sederschotels, maaltijdvoorzieningen, kaarten van kinderen voor ouderen en niet te vergeten bijna dagelijks een nieuwsflits. Inmiddels zijn de beperkingen versoepeld en zijn we een beetje teruggekeerd naar het ‘normale’ leven. Dit betekent dat we het aantal nieuwsflitsen hebben teruggebracht naar 3 per week (maandag, woensdag en vrijdag) en de sjioeriem naar 2 maal per week (maandag en woensdag om 20:30 uur). De Social Zoom hebben we daarentegen een vast onderdeel van ons programma gemaakt: op dinsdag en donderdag (20:30 uur). De Kabbalat sjabbat (vrijdag 18:00 uur) blijft, evenals de daf yomi (alle dagen behalve sjabbat om 8:35 uur).
In verband met de vakantieperiode houden we een zomerstop. Die begint na de kabbalat sjabbat van 3 juli en duurt tot en met zondag 16 augustus. In die periode zijn er geen ZOOM-bijeenkomsten en ontvangt u, in plaats van de Nieuwsflitsen, eens per week een Nieuwsbrief. Mocht de actualiteit er aanleiding toe geven, dan informeren we u via een extra nieuwsflits.

MAGNEET YOU’LL NEVER WALK ALONE
Met Pesach hebben alle NIHS-leden een dikke enveloppe ontvangen met formulieren en informatie rond Pesach. Ook was een koelkastmagneet toegevoegd, die tot veel positieve reacties heeft geleid. Nu ontvangen we berichten dat niet iedereen die magneet heeft ontvangen. Geldt dat voor u en wilt u de magneet alsnog ontvangen, stuur dan een bericht naar info@nihs.nl met uw adres, dan sturen we u de magneet alsnog toe. U kunt hem ook ophalen bij de receptie van de NIHS, op maandag t/m donderdag tussen 9:00 en 12:30 uur.WAT LEREN WE VAN CORONA – GRAAG UW MENING
Zoals u hierboven heeft kunnen lezen hebben we veel gedaan vanaf het begin van de corona-crisis en gaan we dat nu een beetje verminderen. Graag horen we van u welke van de activiteiten die we ondernomen hebben u zou willen continueren, herhalen, stoppen, verminderen of juist meer gaan doen. Ook nieuwe ideeën zijn natuurlijk van harte welkom. Daarbij denken wij aan de komende periode, maar ook aan een tijd na corona. Op die manier kunnen wij de NIHS misschien moderniseren en meer aan uw wensen beantwoorden. U kunt reageren naar info@NIHS.nl onder vermelding ‘evaluatie corona’. ‘

UW VERHAAL IN DE NIEUWSFLITS
In onze nieuwsflitsen vindt u behalve informatie over online bijeenkomsten en alle mogelijke praktische (religieuze) kwesties ook verhalen van onze rabbijnen en soms van het NIHS-bestuur. Wij willen daarnaast graag ruimte bieden aan onze lezers. Heeft u een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over hoe u deze bijzondere tijd ervaart of wilt u uw bespiegelingen delen? Stuur dan uw bijdrage naar info@nihs.nl

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u HIER terugvinden. 

Deze pagina delen