21 Ijar 570 - 15 mei 2020

Op 24 maart besloten de sjoels gemeenschappelijk om alle sjoels (voor zover toen nog open) te sluiten in verband met het coronagevaar. Een besluit dat met pijn in het hart werd genomen en uiteraard met de innige wens dat de sjoels zo snel mogelijk weer open zouden kunnen gaan. Ook diensten thuis of elders in groepsverband waren niet langer mogelijk.

Nu de overheid de beperkende maatregelen aan het versoepelen is, heeft de rabbijn van onze gemeente, raw E. Wolff, na raadpleging van specialisten op medisch, virologisch en infectiologisch gebied gekeken of het dawwenen in groepen en/of het openen van de sjoels in Amsterdam volgens de joodse wet (halacha) weer toegestaan is. Dit is afgelopen zondag met de sjoelrabbijnen, besturen van sjoelsgemeenschappen en NIHS besproken. Op grond daarvan heeft Rabbijn Wolff, samen met Rabbijn J.B. Serfaty, van de Portugees-Israëlitische Gemeente, de bijgaande halachische psak (beslissing) geschreven.

Hierin geeft hij aan dat de halacha gemeenschappelijke diensten (tefilla betsiboer) op geen enkele wijze toestaat. De psak is naar de sjoelrabbijnen gestuurd, die het volledig eens zijn met de mening van Rabbijn Wolff.

Overigens is gisteren door de overheid nogmaals gesteld dat georganiseerde samenkomsten op openbaar terrein van drie of meer mensen ook volgens hen nog niet zijn toegestaan en beboet kunnen worden.

Momenteel bekijken de sjoelbesturen samen met Rabbijn Wolff en het NIHS bestuur, of en zo ja onder welke richtlijnen de sjoels weer open kunnen. Wij hopen dat dit Sjawoe’ot of kort daarna is, maar dit is nog allerminst zeker. Beslissingen hierover worden vlak voor Sjawoe’ot genomen. De sjoelbesturen brengen u hier verder over op de hoogte.

Maandagavond geeft Rabbijn E. Wolff om 20.30 via de Zoom een sjioer over dit onderwerp. Vragen kunt u tot zondagavond sturen naar Rabbinaat@NIHS.NL

Deze pagina delen