KABBALAT SJABBAT DOOR CIZ-SJOEL/SJOELGEMEENSCHAP AMSTELLAND
Vandaag, vrijdag 1 mei, verzorgt de CIZ-sjoel/Sjoelgemeenschap Amstelland onze kabbalat sjabbat. Vanuit Londen neemt Marcel Levi actief deel.

Na bestuursvoorzitter van het AMC te zijn geweest, leidt Marcel Levi nu als bestuursvoorzitter van het University College London Hospitals de crisisplanning van 15 Londense ziekenhuizen. Naast CEO is hij ook nog steeds praktiserend internist, loopt poli, schrijft vele artikelen en ontvangt zo’n 2.000 mails per dag die allemaal persoonlijk beantwoord worden. Daarom zijn we extra verheugd dat hij tijd in zijn drukke agenda bereid is vrij te maken voor deze online kabbalat sjabbat dienst.
Marcel Levi beantwoordt vragen die binnen onze Joodse gemeenschap leven.

De muziek tijdens deze kabbalat sjabbat wordt verzorgd door Marc de Haas en Leo Mock houdt een drasja. De online dienst begint om 18:00 uur.
Meedoen aan elke kabbalat sjabbat kan via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276
U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6520 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6520

BEGINTIJD SJABBAT
Het Rabbinaat heeft bepaald dat, omdat in de sjoels niet op een bepaalde tijd gedawwend wordt, niet iedereen tegelijk met sjabbat hoeft te beginnen. Sjabbat kan vandaag (1 mei) worden gestart tussen 19:33 uur en 20:48 uur.

ONLINE HERDENKING 4 MEI EN 75 JAAR BEVRIJDING
Op 9 mei 1945 vond in de Snoge een bijzondere dienst plaats, de eerste publieke Joodse bijeenkomst na de oorlog. Het is een gezamenlijke dienst van de NIHS en de PIG, een bijeenkomst waar de bevrijding wordt gevierd, maar waar ook ruimte is voor het onbeschrijflijke dat ons Joodse volk is aangedaan. Er worden psalmen gezongen en gebeden uitgesproken, de Tora-rollen “worden uit de Heegal (de kast der rollen) genomen en naar de Teeba (de verhooging in de synagoge) gebracht”. En er zijn toespraken, waaronder een aangrijpende van Opperrabbijn Justus Tal. De ceremonie wordt afgesloten met het eerste couplet van het Wilhelmus.

In het kader van 75 jaar bevrijding wilden NIHS en PIG deze bijzondere dienst laten herleven. Opnieuw zou de Snoge volstromen, we zouden de dienst van 9 mei 1945 integraal herhalen: dezelfde tefillot/gebeden, dezelfde muziek en dezelfde toespraken. Zo zouden we samen vieren en herdenken. De corona-crisis heeft dat onmogelijk gemaakt. Maar we laten ons niet verslaan. Die gezamenlijke herdenking komt er toch, al is het op een andere manier dan we hadden gewild. De dienst in de Snoge gaat, weliswaar zonder sjoelbezoekers, door en wordt op film gezet.

Op 4 mei, om 20:30 uur, aansluitend op de nationale herdenking, starten we een ZOOM bijeenkomst waarin we samen de herdenkingsdienst volgen, bestaande uit een combinatie van onze opnamen met oud beeldmateriaal. U bent meer dan van harte welkom!

Meer informatie vindt u in deze extra Nieuwsflits

VERDERE ONLINE ACTIVITEITEN
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten. Meedoen kan via ZOOM.

Zondag 3 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer rabbijn Gury Dunner (in het Engels) – Understanding the halachot of bringing Shabbat in early in the Summer months
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Maandag 4 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – Herdenkingsdienst Snoge, bestaande uit een combinatie van nieuwe opnamen met oud beeldmateriaal. Voor meer informatie zie verderop in de Nieuwsflits.
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 917 7258 9198 – Password: 601764
o In verband met dit bijzondere programma op deze bijzondere dag is er op 4 mei geen sjioer

Dinsdag 5 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sruli Loonstein – eerst even stilstaan bij 5 mei; vervolgens sjioer “Corona ZOOM Minjaniem”
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Woensdag 6 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer rabbijn Daniel Rowe (in het Engels) – Onderwerp volgt
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Donderdag 7 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21:30 uur – Sjioer Nachshon Rodrigues Pereira – Verkenning van Sjier Hashieriem
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Vrijdag 8 mei
o 8:35 – 9:20 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 18:00 uur – Kabbalat sjabbat – verzorgd door sjoelgemeenschap RAS
Meedoen aan elke kabbalat sjabbat kan via ZOOM Meeting ID: 980 8113 1522 – Password: 390276

U kunt ook via de telefoon meedoen. Bel dan naar 020 794 6520 of, vanuit het buitenland, naar +31 20 794 6520

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

HEEFT U WENSEN OF IDEEEN VOOR ACTIVITEITEN?
Wij doen ons best u in deze tijd van corona-maatregelen de beperkingen en het isolement voor onze leden ietwat te compenseren. Dat doen we vooral met online bijeenkomsten. Heeft u bepaalde wensen of ideeën voor activiteiten die we via ZOOM of op een andere manier kunnen aanbieden? Dan horen wij dat natuurlijk graag! Stuur een e-mail naar info@nihs.nl , dan gaan wij proberen dat te verwezenlijken.

HANG DE 4 EN 5 MEI POSTER VOOR UW RAAM
Op initiatief van het Centraal Joods Overleg (CJO), hebben alle landelijke dagbladen vandaag (de NRC doet dat op 2 mei) een poster opgenomen, rond 4 en 5 mei. De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen deze poster achter het raam hangen om te laten zien dat zij stil staan bij deze belangrijke dagen. De poster is ook in PDF beschikbaar, u kunt deze op A-4 formaat printen en ophangen. Meer informatie over deze posteractie vindt u hier.

KLIM JIJ OOK AAN BOORD BIJ JOODSE LES?
De Joodse Gemeente Amsterdam geeft haar lessen tot het eind van het cursusjaar (28 juni) uitsluitend ONLINE. Alle lessen zijn gratis toegankelijk voor de hele Joodse jeugd, ongeacht waar je woont en of je elders wel of geen les hebt.

Iedereen kan gewoon via ZOOM inloggen, maar we vinden het wel fijn om vooraf te weten wie er meedoen. Stuur een mailtje naar onderwijs@nihs.nl met de naam, telefoonnummer en e-mail van de ouders, en natuurlijk de na(a)m(en) en leeftijd(en) van het/de kind(eren), en informatie over eventuele Joodse/Hebreeuwse voorkennis. Zodra we die informatie hebben ontvangen sturen we lesmateriaal door, zodat uw kind/eren meteen echt kan/kunnen meedoen.

Aansluiten kan bij een van de volgende groepen:
o Gan/Alef (3-6 jaar, samen met ouders): 9:45-10:30 uur met Jael Benjamin. Thema: Jahadoet algemeen
Inlogdetails ZOOM: Meeting ID: 986 2039 1523. Password: 213308
o Bet/Gimmel: (7-11 jaar): 10:00-10:45 uur met Bertus Sondervan. Thema: Jahadoet algemeen. Meedoen kan via deze ZOOM link. Meeting ID: 836 498 983 Password: Sjalom
o Permanente landelijke ZOOM groep (9-12 jaar): 11:00-11:45 met Rachel Levy. Thema: Hoi ik lees Ivriet deel II / parasjat hasjawoe'a / chagiem. Meedoen kan via deze ZOOM link. Meeting ID: 956 773 327 Password: Sjalom

Lesprogramma: eens per week (op zondag) les en gedurende de week een leuke opdracht die bij de docent wordt ingeleverd. Daarnaast wordt er gedurende de week individueel met de leerlingen gewerkt aan Hebreeuws taalonderwijs; thuis én met de leerkracht via ZOOM. De lesdata tot Sjawoe'ot: 3 mei - 10 mei - 17 mei - 24 mei (Matan Tora Sjawoe’ot special).

Informatie en aanmelden voor Joodse les bij Rachel Levy, onderwijscoördinator via info@nihs.nl

VAN ONZE RABBIJNEN: RABBIJN SEBBAG

Afgeteld, maar niet uitgeteld!
Iedere avond vanaf de tweede dag van Pesach tot de vooravond van Sjawoe’ot, als de sterren aan de hemel verschijnen, wordt de mitswa van sefierat ha’Omer vervuld. Zeven weken lang, negenenveertig dagen vanaf de tweede sederavond kijken wij uit naar de bijzondere feestdag van Sjawoe’ot en het vieren van de ontvangst van de Tora op berg Sinaï.

Wij zijn inmiddels in deze tellingreeks net aan de vierde week begonnen en staan dus ongeveer op de helft. Als het allemaal goed is gegaan, hebben wij reeds 22 dagen hardop met beracha geteld. Een mooi moment om de dieper betekenis van deze mitswa nader onder de loep te nemen.

Iedere dag gedurende deze negenveertig dagen zijn wij verplicht na zonsondergang de desbetreffende dag hardop te tellen. Op de eerste dag na Pesach telden wij dag één, daarna dag twee en dat gaat zo verder, tot en met dag negenenveertig. Dit is de dag die voorafgaat aan het feest van Sjawoe’ot. Deze telling symboliseert dat de bevrijding uit de slavernij van Egypte alleen nog maar een fysieke bevrijding was. De bevrijding werd pas voltooid op het moment dat het volk de Tora in ontvangst mocht nemen en daarmee een duidelijke set waarden en normen aanvaardde. Indien dit niet was gebeurd, had de nieuw verworven vrijheid kunnen uitlopen op anarchie. De feestdag van Pesach en de bevrijding werden pas voltooid toen onze voorouders de Tora in ontvangst namen.

Veel commentatoren stellen een interessante vraag over de wijze waarop er geteld wordt. Ook de Minchat Chinuch stelt deze vraag bij de mitswa van Sefierat Ha’Omer: “Waarom begint het tellen met één en loopt het op naar negenenveertig? Hier is toch sprake van het aftellen vanaf de uittocht uit Egypte naar de gebeurtenissen op de berg Sinaï? Het zou veel verstandiger geweest zijn als er met negenveertig zou zijn begonnen en vandaar terug naar één zou zijn geteld. Wij zijn immers aan het aftellen naar een gebeurtenis in de toekomst,” aldus het commentaar.

Er worden op deze vraag uiteenlopende antwoorden gegeven. Mijn antwoord is, dat het binnen het Joodse gedachtegoed natuurlijk van groot belang is om in deze periode vooruit te kijken naar de bijzonder belangrijke gebeurtenis van de ontvangst van de Tora, maar dat het net zo belangrijk is om terug te kijken naar het beginpunt. Tegelijkertijd mag bij het vooruitkijken naar de ontmoeting met G-d op de berg Sinaï niet uit het oog worden verloren dat wij kort geleden nog een slavenvolk waren. Het is niet alleen maar een kwestie van aftellen naar, maar ook van optellen vanaf!

In het leven zelf gaat het in die zin niet anders. Natuurlijk is het van groot belang dat wij ons doelen stellen met het oog op wat wij in de toekomst willen bereiken. Maar net zo belangrijk is het om te weten waar je begin ligt en op welke basis dit berust. Om onder je leven een sterk en goed fundament te leggen, zodat ook bij het bouwen van een vierde en vijfde verdieping nog steeds aan de fundering en de begane grond kan worden gedacht. Een vijfde verdieping kan immers alleen gebouwd worden op de vier verdiepingen eronder. Een gezonde levenswandel kenmerkt zich door een goede combinatie van aftellen naar en optellen vanaf. Er kan zelfs aan vernieuwing en verbetering van het bouwwerk worden gewerkt, maar niet ten koste van de basis en het fundament.

Misschien is dat ook de reden dat in de Hagada (de orde voor Pesach-avond) het verhaal van de uittocht uit Egypte begint met het woord: “mitechilla” (van het begin). Om het verhaal van het ontstaan van het Joodse volk te begrijpen, moet er eerst naar het verleden worden gekeken. Naar de zuilen van het volk en hoe het begon. Met de aartsvaders en aartsmoeders en de verhalen over hen. Misschien is dat de reden waarom de Tora begint met het woord “beresjiet” (in het begin), namelijk om het belang van het verleden te benadrukken. Want, hoe goed het ook is om vooruit te kijken, altijd moet er worden teruggekeken naar hoe het begon.

Hiermee wordt het belang van verleden en traditie benadrukt. Als wij alleen gericht zijn op vernieuwing en aanpassing, zonder die telkens weer te toetsen aan het verleden, dan hebben wij er kennelijk wel een verdieping op gezet, maar is het niet zo zeker of de fundamenten het wel zullen houden. Wij lopen dan het risico dat ons gebouw zou kunnen instorten. Zoals eerder gesteld: onze verdieping rust op alle verdiepingen eronder!

In de vorm van deze mitswa en de wijze waarop wij moeten tellen ligt een zeer belangrijke boodschap verborgen voor alles in het leven. Dat wij aftellen naar nieuwe doelen die wij onszelf stellen, zonder te vergeten dat wij ook aan het optellen zijn. Dat wij toekomstgericht moeten zijn, zonder dat wij ooit vergeten dat de toekomst alleen bestaansrecht heeft dankzij het verleden. Dat het gebouw van ons leven uit stabiele etages moet bestaan en dat het op een stevige ondergrond moet staan en krachtige fundamenten moet hebben: de ondergrond van onze traditie en het fundament van de Tora en haar halacha.

Dat wij, wat betreft Sefirat Ha’Omer, misschien bezig zijn met aftellen, maar nog lang niet zijn uitgeteld!

Rav Menachem

UW VERHAAL IN DE NIEUWSFLITS
In onze nieuwsflitsen vindt u behalve informatie over online bijeenkomsten en alle mogelijke praktische (religieuze) kwesties ook verhalen van onze rabbijnen en soms van het NIHS-bestuur. Heeft u ook een verhaal te vertellen, bijvoorbeeld over hoe u deze bijzondere tijd ervaart of wilt u uw bespiegelingen delen? Stuur dan uw bijdrage naar j.nelemans@nihs.nl

MAZAL TOV BERICHTEN
In verband met de mazal tov berichtgeving willen wij graag het volgende weten:

o Wie is er onlangs geslaagd op school of met een opleiding?
o Wie heeft onlangs een Koninklijke Onderscheiding ontvangen?

Met een beste groet,

Rabbijn Zwi Spiero, Staat voor u klaar!
Joodse Gemeente Amsterdam
06 5232 8065
spiero@nihs.nl

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u HIER terugvinden.

Deze pagina delen