ONLINE TEHILLIEM (PSALMEN) EN JIZKOR VOOR BEWONERS BETH SHALOM
Beth Shalom is erg zwaar getroffen door het coronavirus. Daarom beginnen we vanavond onze laatste online sjioer vóór Pesach met het zeggen van een mie-sjeberach voor de zieke bewoners en een jizkor voor de overledenen. Het initiatief hiervoor komt van de sjoelgemeenschap Beth Shalom. In onze tefillot zullen wij ook voor alle andere getroffenen in onze Joodse gemeenschap meenemen. Dhr. Wim van Dijk zal de tehilliem leiden; de mie-sjeberach en jizkor worden uitgesproken door rabbijn Zwi Spiero.

Om het uitspreken van deze gebeden respectvol te laten verlopen, verzoeken wij u morgenavond tijdig in te loggen op onze ZOOM bijeenkomst; dat voorkomt (letterlijk) veel ruis op de lijn. Let op! In verband met bedikat chameets is de sjioer een uur eerder dan gebruikelijk, dus al om 19:30 uur. Wij verzoeken u voor de tehilliem in te loggen om 19:20 uur.
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 351 062 550 – Password: 277491

ONTVANGST SEDERPAKKETTEN
Heeft u het sederpakket vandaag, 7 april om 19:00 uur nog niet ontvangen? Dan kunt u ons bellen op 020 – 646 00 46.

WILT U ALS GAST AANZITTEN AAN EEN ZOOM SEDER?
Bent u alleen en wilt u graag als gast aanschuiven bij een ZOOM seder? Dan kunt u zich tot uiterlijk vanavond 22:00 uur opgeven per e-mail sederhost@nihs.nl onder vermelding van ‘gast ZOOM seder’. Wij proberen u dan in contact te brengen met een gastheer/vrouw.

Morgen is het tot 20:10 uur (het begin van jom tov) toegestaan via ZOOM het eerste deel van de seder te houden. De essentiële onderdelen van de seder mogen echter pas 15 minuten na de sjkiea (20:43 uur) worden gezegd/gedaan. Het gaat dan om om kidoesj, jachats (breken van de middelste matse), halachma anja, ma nisjtanna, awadiem hajienoe, raban Gamliël tot aan de maaltijd (dus incl. matze en maror eten), bensjen en 3e beker wijn, hallel, 4e beker wijn, na-beracha, chasal sidoer Pesach. Alle andere delen mogen vóór die tijd.

SIJOEM VOOR TA’ANIET BECHORIEM
Morgenochtend om 8:00 uur zal een sijoem voor ta’aniet bechoriem worden gehouden door Herman Loonstein. Meedoen via ZOOM Meeting ID: 631 348 956 – Password: 440492

ONLINE ACTIVITEITEN OOK TIJDENS CHOL HA MO’EED
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten tot en met chol hamo’eed Pesach. Meedoen kan via ZOOM. Let op! De toegangscodes voor de verschillende bijeenkomsten zijn niet hetzelfde. Als u de bijeenkomst van 19:30 uur en die van 20:30 uur wilt bijwonen, moet u om 20:29 de eerste bijeenkomst verlaten en via de ZOOM-link die achter 20:30 uur staat inloggen bij de volgende bijeenkomst. Let op! Naast daf yomi en sjioeriem hebben we met chol ha mo’eed ook Maestro Jules van Hessen. En we wijzen u op het concert van Yaakov Shwekey, zondag aanstaande om 18:00 uur.

Vandaag, 7 april
o 19:20/19:30 – 20.30 uur – Sjioer Rabbijn Raph Evers – Eroev tawshilien Let op! In verband met bedikat chameets is deze sjioer een uur eerder dan gebruikelijk.
Voorafgaand aan de sjioer zullen tehilliem en een mie-sjeberach voor de zieke bewoners en een jizkor voor de overledenen van Beth Shalom worden gezegd. Wij verzoeken u voor de tehilliem om 19:20 uur in te loggen.
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 351 062 550 – Password: 277491

Woensdag 8 april
o 8:00 – 8:30 uur – Herman Loonstein – Sijoem voor ta’aniet bechoriem
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 631 348 956 – Password: 440492
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773

Zondag 12 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21.30 uur – Sjioer door Dhr. Joël Erwteman – Kitniot
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Maandag 13 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 19:30 – 20.30 uur – Maestro Jules van Hessen – ‘Joodse muziek bestaat niet’
Meedoen via ZOOM meeting ID: 222 600 041 – Password: 054500
o 20:30 – 21.30 uur – Rabbijn Brendan Stern uit Londen (in het Engels) – ‘Sefirat ha’omer, units and unity’
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

YAAKOV SHWEKEY OP CHOL HAMO’EED
The Center for Special Children presenteert Chol Hamo’eed Pesach een wereldwijde live streaming van een Yaakov Shwekey. Dus ga op zondag 12 april om 18:00 uur naar www.shwekey.live

SPECIALE UITGAVE MESILAH
Het Amsterdams Kollel heeft speciaal voor deze Pesach een bijzondere editie uitgegeven van hun magazine ‘Mesilah’. Klik hier en lees inspirerende ideeën, verhalen en richtlijnen voor Pesach in deze uitzonderlijke tijden.

PESACHMELODIEËN CHAZAN HANS BLOEMENDAL  
Voor wie zijn geheugen wil opfrissen of inspiratie wil opdoen: Via deze link komt u rechtstreeks bij de sederliederen zoals Chazan Hans Bloemendal en zijn zoon Asher ze lang geleden hebben opgenomen. Met dank aan het Joods Nationaal Fonds.

HANDLEIDING VOOR HET KASJEREN THUIS 
Dit jaar zal er door corona meer thuis worden gekasjerd voor Pesach dan in andere jaren. Daarom heeft Rabbijn Eliëzer Wolff een handleiding voor thuis kasjeren gemaakt. U vindt de handleiding hier. De regels zijn dit jaar op een aantal punten soepeler dan in andere jaren. Deze aangepaste regels gelden alleen onder bijzondere omstandigheden, zoals nu tijdens de corona-crisis. U kunt deze handleiding dus niet automatisch voor andere jaren gebruiken!

SPECIALE TEFILLA VOOR NA AANSTEKEN SJABBATKAARSEN 
Het Israëlische Opperrabbinaat heeft in verband met de corona-pandemie een speciale tefilla gepubliceerd die wordt uitgesproken na het kaarsen aansteken voor sjabbat. U vindt deze hier en de Engelse vertaling vindt u hier.

THUIS DAWWENEN  
Het NIK heeft een document gepubliceerd met informatie voor het thuis dawwenen op de eerste zes dagen Pesach. Om door te sturen en voor jom tov te printen.

EROEV TAWSJILIEN
Aangezien sjabbat aansluit op de tweede dag Pesach, is het nodig om op morgenmiddag (woensdag) eroev tawsjilien te maken (zie voor in het NIK-machzor of zie de ‘Dikke Dasberg’, pagina 258).

MAALTIJDEN VOOR WIE HET NODIG HEEFT 
De NIHS stelt, in samenwerking met de NIISA en JBW, maaltijden ter beschikking aan ouderen en mensen die zelf geen boodschappen kunnen doen, of die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen. Heeft u deze hulp nodig, ga dan naar www.nihs.nl. Onder tabblad Actueel vindt u in Nieuwsflits no. 12 alle informatie.
Het aantal aanvragen voor onze kosjere maaltijden is gestaag opgelopen en de periode waarin de corona-maatregelen van kracht zijn is langer dan we hebben kunnen voorzien. Daarom vragen we iedereen die deze maaltijden ontvangt en (deels) hiervoor kán betalen – een maaltijd kost gemiddeld €12,50 – dat ook te doen. U kunt met Ideal betalen op www.nihs.nl

SJOELS LANGER DICHT 
Nu de overheid heeft besloten de periode van beperkte bewegingsvrijheid te verlengen tot zeker 28 april, hebben Rabbinaat en bestuur van de NIHS besloten dat ook alle sjoels in elk geval tot die datum gesloten blijven.

KADDIESJ 
Wilt u kaddiesj zeggen, omdat u in het ovel-jaar bent of jaartijd heeft? Nu minjan bij ons niet langer mogelijk is, komt de hulp uit Israël. In Beth Juliana, Herzlija, zijn (nog) wel dagelijks sjoeldiensten met minjan. De heer Barend Elburg laat ons vanuit Beth Juliana weten dat ze in Herzlija graag bereid zijn uit uw naam kaddiesj te zeggen. Wilt u gebruikmaken van dit aanbod, stuur dan een e-mail naar yselburg@gmail.com of een whatsapp-bericht naar +972-54-4779930.

EEN UITZONDERING OP DE RICHTLIJN VAN HET BETH DIN VAN LONDEN VOOR KASJROET PESACH 
Het Beth Din van Londen heeft in verband met de uitzonderlijke situatie rond de corona-crisis de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van met Pesach geoorloofde producten iets versoepeld. Deze richtlijn vind u HIER. Het Rabbinaat van Amsterdam deelt mee dat deze lijst – met uitzondering van de tonijn in blik – ook voor onze Joodse gemeenschap geldt.

VAN ONZE RABBIJNEN – RABBIJN KATZ
In deze voor iedereen ontwrichtende situatie willen onze rabbijnen u allen, ook in onze nieuwsbrieven, een hart onder de riem steken. Vandaag een persoonlijk verhaal van rabbijn Shmuel Katz.

Echt alleen of niet?
Vanavond hing ik aan de telefoon met mijn bejaarde vader in Jeroesjalajim. Dit jaar zal hij voor het eerst alleen aan de seder zitten. Naar mijn zusje gaan is niet verstandig. Als kind vierde hij de seder samen met zijn eigen ouders. Eenmaal zat hij aan bij de seder in het kindertehuis in Utrecht. Tijdens de onderduik was hij immers drie keer gedurende Pesach samen met zijn pleegouders. Na de oorlog waren er altijd heel veel gasten voor Pesach. En nu?

Ik probeer me in te leven wat het moet betekenen om drie nieuwe generaties te hebben voortgebracht en dan toch alleen te zitten. En vanavond, aan de telefoon, bewonderde ik mijn vader om zijn veerkracht, die hij misschien juist dankzij die 26 maanden onderduik heeft.

Die bewondering bracht mijn gedachten op het ‘ha-lachma anja’ dat we allemaal morgenavond zullen zeggen en waarin staat: “Iedereen die honger heeft zal komen eten, iedereen die behoeftig is zal Pesach mee komen vieren.” Zullen die woorden niet bizar klinken? Als je daar straks in je eentje zit en beseft dat er echt niemand kan komen. En dat je zelfs als er iemand komt, die persoon niet eens binnen kunt laten. In eerste instantie wel. Maar misschien herbergen die woorden juist een indrukwekkende boodschap.

De kabbalisten leren ons dat matsa niet zomaar matsa is; het wordt ‘ma’achal de-aswesa’ genoemd, eten van genezing. Wat zij ons leren, is dat diep in de vezels van die matsa een sterke spirituele kracht huist die ons met Hasjem verbindt. Alles wat we in de hagada en de seder aantreffen, focust op dat ene moment waarop we die matsa eten, doorslikken en daarna langzaam laten opnemen door ons lichaam. Lezen we de hagada als een krant of zien we de seder als een verplicht nummer, dan wordt het ‘m niet. Maar als we ons echt met de hagada verbinden, dan zal die unieke kaballistische matsa-ervaring niet aan ons voorbijgaan.

Dit jaar is de boodschap van ha-lachma anja niet gericht op de arme Jood die buiten staat zonder seder, maar op ons innerlijk. Het is een boodschap voor die eenzame Jood die alleen aan de seder zit. Vertwijfeld, steeds naar de klok kijkend, totaal alleen, ietwat hulpeloos. Dan schreeuwt de seder: Nee daar ben ik niet voor! Kom, neem deel aan de seder, ook voor jou is deze avond gemaakt. Duw dat eenzame gevoel van je weg, dat gevoel hoort niet aan jouw tafel vanavond. Ook vanavond kan deze seder betekenisvol zijn. In die aaneengeregen verzameling stukjes, gebruiken en glazen wijn gaat een geheim schuil. Vanavond ben jij – zowel in sociaal als spiritueel opzicht arm en behoeftig – hiervoor uitgenodigd. Geef niet op, begin gewoon, het zal goed komen.

En ha-lachma anja gaat dan verder met vooruit kijken, naar het volgende jaar. Geparafraseerd naar de huidige situatie: ‘dit jaar zijn we alleen, bijna gedwongen zoals een slaaf, maar volgend jaar zal de corona-pandemie achter ons liggen en zullen we de seder weer samen kunnen vieren, in vrede geluk en vrijheid’.

Inmiddels is het bijna twaalf uur, tijd om de PC uit te zetten. Mijn gedachten gaan nog eenmaal naar mijn vader. Het is lang geleden dat ik het voorrecht had bij hem seder te vieren. Maar ik zie hem nu toch voor mij, aan de seder. Mijn vader die met zijn seder de traditie doorgaf. De traditie van zijn vader, mijn opa, chazan in een klein stadje vlak bij Frankfurt. Een traditie die ik doorgeef als ik met mijn kleinkinderen seder. Een traditie die onze vijf generaties verenigt en ik denk:

Lieve papa, fysiek zit je daar dit jaar misschien alleen, maar spiritueel zingen al die achterkleinkinderen vanavond samen jouw ma nisjtana.
Papa, blijf heel lang gezond en samen met mama (die helaas niet kan aanzitten)!
Chag sameach!

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op jom tov en sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u terugvinden op www.nihs.nl, onder Actueel.

Deze pagina delen