OPHALEN EN BEZORGEN VAN DE SEDERPAKKETTEN
De enorme belangstelling voor de sederpakketten met maaltijd heeft ook geleid tot een fikse logistieke operatie. Met de hulp en inzet van velen zijn we erin geslaagd de distributie rond te krijgen.
Bezorgen van de meeste pakketten vindt plaats op dinsdag 7 april, vanaf 10:00 uur. We kunnen u geen precies tijdstip geven, maar we gaan ervan uit dat u thuis bent als de bezorger met het pakket bij u komt. Bewoners van de aanleunwoningen Beth Shalom en Sinai OTT ontvangen het pakket waarschijnlijk op woensdagochtend.

Het ophalen van de pakketten vindt plaats op dinsdag. Om ervoor te zorgen dat we ons allemaal kunnen houden aan de richtlijnen die corona-besmetting voorkomen, is het volgende tijdschema gemaakt, op basis van de beginletter van achternaam:

A t/m B  11:00 – 11:30 uur
C t/m G  11:45 – 12:15 uur
H t/m J  12:30 – 13:00 uur
K t/m L  13:30 – 14:00 uur
M t/m O 14:15 – 14:45 uur
P t/m R  15:00 – 15:30 uur
S t/m T  15:45 – 16:15 uur
V t/m Z  16:30 – 17:00 uur

U kunt zich op het vermelde tijdstip melden bij H.Baron Catering, Antonio Vivaldistraat 3, 1083 HP Amsterdam.

EERSTE DEEL SEDER KAN VIA ZOOM
Op woensdagavond 8 april is het tot 20:10 uur (het begin van jom tov) toegestaan via ZOOM het eerste deel van de seder te houden. De essentiële onderdelen van de seder mogen echter pas 15 minuten na de sjkiea (20:43 uur) worden gezegd/gedaan. Het gaat dan om om kidoesj, jachats (breken van de middelste matse), halachma anja, ma nisjtanna, awadiem hajienoe, raban Gamliël tot aan de maaltijd (dus incl. matze en maror eten), bensjen en 3e beker wijn, hallel, 4e beker wijn, na-beracha, chasal sidoer Pesach. Alle andere delen mogen vóór die tijd. Dit betekent dat via ZOOM-bijeenkomsten ook degenen die alleen zijn toch een groot deel van de seder samen met anderen kunnen vieren.

KASJEREN EN TOUWELEN
Vandaag, zondag 5 april, hebben we voor degenen die zich hebben opgegeven gekasjerd en getouweld. Het kan zijn dat we daarbij in alle hectiek rond corona iemand vergeten zijn. Mocht dat het geval zijn, stuur dan een mailtje naar rabbinaat@nihs.nl. Wij zullen dan proberen alsnog een afspraak met u te maken.

HANDLEIDING VOOR HET KASJEREN THUIS
Dit jaar zal er door corona meer thuis worden gekasjerd voor Pesach dan in andere jaren. Daarom heeft Rabbijn Eliëzer Wolff een handleiding voor thuis kasjeren gemaakt. U vindt de handleiding hier. De regels zijn dit jaar op een aantal punten soepeler dan in andere jaren. Deze aangepaste regels gelden alleen onder bijzondere omstandigheden, zoals nu tijdens de corona-crisis. U kunt deze handleiding dus niet automatisch voor andere jaren gebruiken!

ONLINE ACTIVITEITEN
We geven hier een overzicht per dag en per tijdstip van de online activiteiten tot Pesach. Meedoen kan via ZOOM. Let op! De toegangscodes voor de verschillende bijeenkomsten zijn niet hetzelfde. Als u de bijeenkomst van 19:30 uur en die van 20:30 uur wilt bijwonen, moet u om 20:29 de eerste bijeenkomst verlaten en via de ZOOM-link die achter 20:30 uur staat inloggen bij de volgende bijeenkomst.

Vandaag, 5 april
o 19:30 – 20:30 uur – Halachische voordacht door Rabbijn Eliezer Wolff – ‘Shmura matzes for the mitzwa or for all Pesach’ (Engels)
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 812 707 110 – Password: 738761
o 20:30 – 21.30 uur – Een interactieve sjioer door Reuven Perets (vanuit Israël) – ‘Over Pesach en onze identiteit’
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Maandag 6 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 20:30 – 21.30 uur – Sjioer Rav Shlomo Frankenhuis vanuit Israel (in het Nederlands) – 1) Actuele vragen zoals: het is de 1e keer dat ik de seder geef, hoe? 2) Waar moet ik op letten om aan mijn verplichting te voldoen? 3) Hoe kan een dokter die dienst heeft de seder in 15 minuten doen?
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 607 481 101 – Password: 169816

Dinsdag 7 april
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773
o 19:30 – 20.30 uur – Sjioer Rabbijn Raph Evers – Eroev tawshilien Let op! In verband met bedikat chameets is deze sjioer een uur eerder dan gebruikelijk.
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 351 062 550 – Password: 277491

Woensdag 8 april
o 8:00 – 8:40 uur – Herman Loonstein – Sijoem voor ta’aniet bechoriem
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 631 348 956 – Password: 440492
o 8:45 – 9:30 uur – Daf yomi o.l.v. Gideon Mandel
Meedoen via ZOOM Meeting ID: 823 959 308 – Password: 531773

De meeste eerder gehouden ZOOM-bijeenkomsten staan op ons YouTube kanaal en kunt u hier terugkijken.

CIDI PRESENTEERT: EYTAN SCHWARTZ LIVE OVER TEL AVIV TIJDENS CORONA
Bent u benieuwd hoe non-stop city Tel Aviv omgaat met de coronacrisis? Maandagavond 6 april om 19:30 uur spreekt de Israëlische tv-persoonlijkheid en innovatie-expert Eytan Schwartz via ZOOM bij CIDI over Tel Aviv in tijden van het coronavirus. Eytan Schwartz is de directeur van 'Tel Aviv Global', een initiatief gericht op het promoten van Tel Aviv als internationaal innovatiecentrum. Hij zal spreken over hoe de stad omgaat met deze crisis, hoe de talloze startups doorgaan, welk effect het gebrek aan toerisme heeft op de stad en nog veel meer. U bent van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze online bijeenkomst.

Via deze link kunt u via ZOOM meedoen. U kunt de lezing ook volgen via de website van het CIDI en hun Facebookpagina.

SJOELS LANGER DICHT
Nu de overheid heeft besloten de periode van beperkte bewegingsvrijheid te verlengen tot zeker 28 april, hebben Rabbinaat en bestuur van de NIHS besloten dat ook alle sjoels in elk geval tot die datum gesloten blijven.

KADDIESJ
Wilt u kaddiesj zeggen, omdat u in het ovel-jaar bent of jaartijd heeft? Nu minjan bij ons niet langer mogelijk is, komt de hulp uit Israël. In Beth Juliana, Herzlija, zijn (nog) wel dagelijks sjoeldiensten met minjan. De heer Barend Elburg laat ons vanuit Beth Juliana weten dat ze in Herzlija graag bereid zijn uit uw naam kaddiesj te zeggen. Wilt u gebruikmaken van dit aanbod, stuur dan een e-mail naar yselburg@gmail.com of een whatsapp-bericht naar +972-54-4779930.

EEN UITZONDERING OP DE RICHTLIJN VAN HET BETH DIN VAN LONDEN VOOR KASJROET PESACH
Zoals een aantal van de sjoelgemeenschappen haar leden heeft laten weten, heeft het Beth Din van Londen in verband met de uitzonderlijke situatie rond de corona-crisis de richtlijnen met betrekking tot het gebruik van met Pesach geoorloofde producten iets versoepeld. Deze richtlijn vind u HIER. Het Rabbinaat van Amsterdam deelt mee dat deze lijst – met uitzondering van de tonijn in blik – ook voor onze Joodse gemeenschap geldt.

MAALTIJDEN VOOR WIE HET NODIG HEEFT
De NIHS stelt, in samenwerking met de NIISA en JBW, maaltijden ter beschikking aan ouderen en mensen die zelf geen boodschappen kunnen doen, of die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen. Heeft u deze hulp nodig, ga dan naar www.nihs.nl. Onder tabblad Actueel vindt u in Nieuwsflits no. 12 alle informatie.
Het aantal aanvragen voor onze kosjere maaltijden is gestaag opgelopen en de periode waarin we de corona-maatregelen van kracht zijn is langer dan we hebben kunnen voorzien. Daarom vragen we iedereen die deze kosjere maaltijden ontvangt en hiervoor kán betalen – een maaltijd kost gemiddeld €12,50 – dat ook te doen. U kunt met Ideal betalen op www.nihs.nl

EROEV TAWSJILIEN
Aangezien sjabbat aansluit op de tweede dag Pesach, is het nodig om op woensdagmiddag eroev tawsjilien te maken (zie voor in het NIK-machzor of zie de ‘Dikke Dasberg’, pagina 258).

PESACHMELODIEËN CHAZAN HANS BLOEMENDAL
Voor wie zijn geheugen wil opfrissen of inspiratie wil opdoen: Via deze link kom je rechtstreeks bij de sederliederen zoals Chazan Hans Bloemendal en zijn zoon Asher ze lang geleden hebben opgenomen. Met dank aan het Joods Nationaal Fonds.

PESACHBRIEF VAN RABBIJN WOLFF
Als Joden geloven wij dat Hasjem, G-d, zich bezighoudt met de wereld; de wereld die Hij geschapen heeft, een wereld van orde en natuurwetten. Maar soms verandert Hij die regelmaat, laat Hij de wereld anders functioneren en laat daarmee zien: "Ik heb een heel ander plan hoe de wereld moet functioneren".

Onze geleerden leggen ons in de Talmoed (Berachot 60a) uit waarom het toegestaan is voor een arts om zieken te genezen. Het handelen van de arts kan immers worden als het tegenwerken van G-ds plan en de stap van de patiënt naar de arts als een vlucht van wat G-d met hem voor heeft. G-d is toch verantwoordelijk voor leven en dood, Hij maakt ziek en Hij geneest. En als Hij het leven van de mens deels heeft weggenomen door hem ziek te laten worden, hoe kan iemand dan naar de arts gaan om hem te genezen, zijn leven weer helemaal terug te krijgen? Zou hij zijn lot niet moeten accepteren?

‘Nee’, zegt de Talmoed. De Tora staat de arts toe om mensen te genezen en in leven te houden, maar alleen onder voorwaarde dat hij beseft dat de genezing niet dankzij hem komt, maar dat hij alleen een werktuig is en de genezing alleen dankzij Hasjem geschiedt.

Wij leven tegenwoordig in een wereld van oplossingen. Voor elk dilemma, probleem, ziekte en alle soorten moeilijkheden denken we oplossingen te vinden. We denken dat er geen enkel probleem bestaat waar geen oplossing voor mogelijk is. Het meest gezochte beroep tegenwoordig is dat van adviseur. We hebben financiële adviseurs, onderwijsadviseurs, organisatieadviseurs, enz. De hele moderne wereld denkt zo en is er constant mee bezig; het vinden van betere, snellere, goedkopere en simpelere oplossingen. Maar denkt iemand er nog aan dat er boven ons een Schepper is die verantwoordelijk is voor alles?

In ons volk is behalve de cohen gadol (de hoge priester) op Jom Kippoer en de metsorah (de melaatse) die alleen moeten blijven, iedereen samen. Op Sjawoe’ot, als wij de Tora ontvangen, hebben wij de opdracht om allen als één zijn, "ke’iesj echad belew echad". Er voor elkaar zijn is een voorwaarde om de Tora te krijgen. In andere jaren kunnen wij gedurende de 49 dagen tussen Pesach en Sjawoe’ot samen werken om dit toppunt van "keish echad belev echad" te bereiken.

Helaas moeten wij het dit jaar alleen doen, ieder in zijn huis. Wat Hasjem van ons wil, weten wij niet en de manier waarop Hasjem de wereld regeert zullen wij nooit kunnen begrijpen. Zelfs toen onze grote leider, Mosjé rabenoe het begrijpen wilde, kreeg hij geen antwoord. Maar misschien is het juist nu makkelijker om de heerschappij van Hasjem over onze wereld te begrijpen. Ja, een arts mag wel genezen en adviseren is heel goed, als wij maar niet vergeten dat het allemaal op één doel gericht moet zijn, het doel van de gehele schepping, het heersen van Hasjem over de hele wereld.

Laten wij hopen dat wij met Hasjems hulp snel uit deze situatie komen en mogen wij, net als onze voorouders die vanuit Egypte naar het heilige land kwamen, snel onze terugkeer naar Jeroesjalaiem vieren.

Eliëzer Wolff, Rav & Av Beth Din

BEREIKBAARHEID
De NIHS blijft (behalve op sjabbat en jom tov) dagelijks van 9:00 tot 17:00 telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

Alle eerdere nieuwsflitsen rond corona kunt u terugvinden op www.nihs.nl, onder Actueel.

 

Deze pagina delen