In deze nieuwsflits geven wij aan welke berichten ook in eerdere nieuwsflitsen stonden. Dit is niet omdat de mededelingen niet belangrijk zijn, want dan zouden we ze niet herhalen, maar om te voorkomen dat u de nieuwe berichten over het hoofd ziet. Alle nieuwsflitsen rond corona kunt u terugvinden op www.nihs.nl, onder Actueel.

VANAVOND ONLINE SJIOER DOOR JACOB (JACQUES) DE LEEUWE
De online sjioeriem blijken een groot succes. Ook bij de sjioer van Joël Erwteman gisteravond, over de wetten van Pesach, waren meer dan 40 deelnemers virtueel aanwezig.

Vanavond, dinsdag 24 maart, verzorgt Jacob (Jacques) de Leeuwe een online sjioer over ‘Talmoed (agadot) op het heden betrokken’. De sjioer start als gebruikelijk om 20:30 uur en duurt tot 21:30 uur. U bent meer dan welkom.

Als u wilt meedoen, moet u op de onderstaande link klikken of deze handmatig invoeren en de instructies volgen. Log tijdig in, want zeker de eerste keer kan het even duren tot u verbonden bent. https://zoom.us/j/607481101?pwd=VFY3QnppMTdNcTBDNlo3WU50bnIwZz09
Meeting ID: 607 481 101
Password: 169816
Als u geen computer of smartphone heeft, kunt u ook via de telefoon meeluisteren onder telefoonnummer +31 20 794 7345, +31 20 241 0288 of +31 20 7940854. De in te voeren code is 607 481 101#

De sjioeriem die verder deze week volgen:
Wo 25 maart: Rabbijn Chaim Berman, Gems from the parshe (Engelstalig).
Do 26 maart: Benzi Loonstein, Parashat WajiC(O)R(ON)A. “Werken aan sociale skills in een asociale tijd".

OPROEP OPPERRABBINAAT ISRAEL
Het Opperrabbinaat van Israël heeft morgen, woensdag 25 maart/ 29 adar, de dag voor Rosj Chodesj Niesan, uitgeroepen tot vastendag voor ons gehele Joodse volk in verband met de verschrikkelijke situatie waarin wij allemaal zitten.

o Begin vasten ̶ 04:47 uur.
o Einde vasten ̶ 12:48 uur (halve dag) en 19:45 uur (hele dag)

Als u vast en mincha dawwent, dient u vandaag (dinsdag) in elokai netzor - voor jiejehoe leratzon het volgende in te voegen (ook als u een halve dag wilt vasten is dat de moeite waard):

ribon ha'olamiem – G-d
haré – zie anie lefanécha - ik ben voor U
beta’aniet - in een vastendag
lemachar - voor morgen / lemachar ad mincha- voor morgen tot mincha
jehie ratzon - moge het de wil zijn
lefanécha - voor u
Ado-nai Elo-hai weélohey awotai
sjetekableni - dat U mij zult accepteren
be’ahawa oeweratzon - met liefde en welwillendheid
wetawo lefanécha tefilatie - en dat voor U mijn gebed moge komen
weta'ané atierati - en dat U moge beantwoorden mijn smeken
berachamecha harabiem - met Uw grote medelijden
kie atta - want U
sjome'a tefilat kol pe - hoort het gebed van iedereen.
jiejehoe leratzon....

Op woensdag voegt men op die plaats in:

Ribon ha'olamiem, galoei wejadoe'a lefanécha, bizman sjebeth hamikdasj kayam adam choté makriew korban, we'ein makriewiem mimenoe ella chelbo wedammo, we'atta berachamécha harabiem mechapeer. We'achshaw jasjawti beta’aniet wenitma'eet chelbi wedammie. Jehie ratzon lefanécha
sjejehie chelbi wedammie sjenitma'eet hajom ke'ieloe hikrawtiew lefanéga al gaw hamizbe'ach wetirtzénie.

Korte vertaling:
G-d, vroeger bracht iemand die gezondigd had een offer en daarvan werd het vet en het bloed geofferd en U vergaf hem. En nu heb ik gevast en is mijn vet en bloed verminderd. Moge U dat als een offer beschouwen alsof ik het op het altaar voor U heb gebracht en vergeef mij welwillend!

Laten we allen solidair zijn met elkaar in deze vastendag op de laatste dag van adar en vol vertrouwen de komende maand ingaan.

met vriendelijke groet,
Rabbijn H. Groenewoudt

STEL UW VRAAG AAN AMBASSADEUR NAOR GILON BIJ KABBALAT SJABBAT (herhaling)
De Israëlische ambassadeur in Nederland, Naor Gilon, neemt vrijdag aanstaande, 27 maart, actief deel aan onze online kabbalat sjabbat. Hij zal daar vragen beantwoorden die binnen onze Joodse gemeenschap leven, bijvoorbeeld rond corona in Israël en in Italië, waar Gilon voorheen ambassadeur was. Heeft u een vraag voor ambassadeur Gilon, stuur die dan uiterlijk donderdag aanstaande 12:00 uur naar j.nelemans@nihs.nl, onder vermelding van ‘Vraag aan de ambassadeur’ en indien mogelijk verneemt u zijn antwoord tijdens de kabbalat sjabbat.

De Loonstein Boys verzorgen de muziek tijdens deze kabbalat sjabbat, Michaël Bloemendal houdt een drasja. Dus doe mee, u bent van harte welkom! Het begint om 17:30 uur.

Als u wilt meedoen, moet u op de onderstaande link klikken of deze handmatig invoeren en de instructies volgen. Log tijdig in, want zeker de eerste keer kan het even duren tot u verbonden bent.

https://zoom.us/j/233156929?pwd=TFI5cE5SQVZNWlJneTNJZ09oejN3dz09

Meeting ID: 233 156 929
Password: 137492

Als u geen computer of smartphone heeft, kunt u ook via de telefoon meeluisteren onder telefoonnummer +31 20 794 7345, +31 20 241 0288 of +31 20 794 0854. De in te voeren code is 233 156 929#

VERKLARING RABBINAAT OVER PESACHSCHOONMAAK
Chameets moet uiteraard overal worden weggehaald. Ook plekken waar chameets logischerwijs kan komen (bijv. in keukenkastjes of bij speelgoed als daar door het jaar heen niet goed op wordt gelet) moeten goed worden schoongemaakt. Meer dan dat is echter niet nodig, ook als u dat in andere jaren wel doet. In andere woorden: choemres zijn dit jaar niet nodig.

HEEFT U BEHOEFTE AAN EEN SEDERSCHOTEL? (herhaling met aanvulling)
Nu de door de Joodse Gemeente Amsterdam georganiseerde seder geen doorgang kan vinden, zijn we in actie gekomen om degenen die dat nodig hebben te voorzien van een sederschotel, compleet met hagada en seder-handleiding. Bent u niet in de gelegenheid zelf de benodigdheden voor de seder in huis te halen, meld ons dat dan via e-mail: sederschotel@nihs.nl. Graag vermelden of u ook een bijbehorende maaltijd geleverd wilt krijgen en om hoeveel personen het gaat. We onderzoeken momenteel of de NIHS een deel van de kosten voor haar rekening kan nemen. Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ALS U MAALTIJDEN NODIG HEEFT (herhaling)
De NIHS stelt, in samenwerking met de NIISA en JBW, maaltijden ter beschikking aan ouderen en mensen die zelf geen boodschappen kunnen doen, of die door de crisis in financiële problemen zijn gekomen. Heeft u deze hulp nodig, dan kunt u zich aanmelden via info@nihs.nl of telefonisch op 020 646 00 46. Als u zich het kunt permitteren, dan wordt een bijdrage in de kosten op prijs gesteld, maar dit is geen verplichting. Maaltijdbezorging is niet alleen voor mensen in geldnood, maar ook voor wie de deur niet uit kan.

U kunt uw aanvraag voor maaltijden ook doorgeven via Joods Maatschappelijk Werk (JMW), Chaja Oost, telefoon: 088 – 165 22 16, e-mail: c.oost@joodswelzijn.nl.

Vanzelfsprekend beschouwen wij uw aanvraag als vertrouwelijk en we nemen uw privacy zoveel mogelijk in acht; alleen de coördinator en distributeur zijn op de hoogte van uw naam en adres.

ONLINE ONDERWIJS VOOR KINDEREN (herhaling)
Ben je Joods en wil je meedoen aan Joodse les, ook tijdens de coronacrisis? Dat kan. De Joodse Gemeente Amsterdam heeft al twee jaar ervaring met online les geven. Sinds afgelopen zondag is dat uitgebreid naar alle lesgroepen. We werken hierin samen met de NIG Rotterdam en NIG Den Haag om alle Joodse kinderen, waar zij ook wonen in Nederland, zoveel mogelijk op het eigen niveau en binnen de eigen leeftijdsgroep les te geven.

Alle lessen vinden plaats via het videoprogramma ZOOM. Meld je aan en je krijgt een link toegestuurd waarmee je toegang hebt tot de Joodse les.
· Kita Gan/Alef om 9:45 uur
· Kita Bet/Gimmel om 10:00 uur
· Reguliere online les om 11:00 uur
· Familie Joodse les, voor kinderen van alle leeftijden met ouders samen om 11:00 uur (via NIG Den Haag)
· Bovenbouw basisschool en eerste klas voortgezet onderwijs om 11:15 uur (via NIG Rotterdam)

Ben je scholier op het voortgezet onderwijs en heb je interesse in een les op eigen niveau, met leeftijdsgenoten? Sta je in de startblokken voor een serieuze discussie over het Pesachverhaal? We hebben al een paar aanmeldingen en hopen dat jij er ook bij komt, dan gaan we met een nieuwe groep van start!

Heb je normaliter geen les bij ons maar wil je dat (tijdelijk) wel? Wacht niet langer en meld je aan bij onderwijs@nihs.nl, je bent van harte welkom!

TEFILLA (GEBEDEN) THUIS IN PLAATS VAN IN SJOEL
Het NIK heeft een handleiding gepubliceerd voor als je zonder minjan dawwent. Dit delen wij graag met u:
o Als er geen minjan is, worden bepaalde stukken of zinnen in onze tefillot niet gezegd.
o Om de richting van Jeroesjalajiem thuis te bepalen, kun je op je telefoon de app ‘Where Jerusalem is’ of ‘Jerusalem Compass’ installeren.
o Probeer de Amida dicht op een muur te zeggen. Probeer netjes gekleed te gaan en met schoenen, zoals gebruikelijk bij het uitspreken van tefillot.

Wat NIET en WEL wordt gezegd
1. NIET: Barachoe et H’ hameworach – Baroech H‘ leolam va’ed
2. WEL: Keel melech ne’eman zoals in de tefila staat aangegeven voor Sjema in het ochtend- en avondgebed
3. NIET: Kaddiesj
4. NIET: Herhaling van de Amida
5. NIET: Kedoesja (Nekadesj, Na’aritsecha)
6. NIET: In de maand Niesan wordt geen tachanoen gezegd. Wanneer wel tachanoen wordt gezegd dan legt men het hoofd NIET op de arm als er geen Sefer Tora in de ruimte is.

Op vrijdagavond wordt ook NIET gezegd
1. NIET: Beracha voor Magen Avot
2. NIET: Elokenoe … mekadesj hasjabbat na Magen Avot

Op sjabbatochtend wordt ook NIET gezegd
1. NIET: Waar het gebruik nog wordt gehanteerd om pioetim te zeggen, worden deze gedurende het zeggen van de tefilot NIET ingevoegd (deze kunnen wel buiten de tefila worden gezegd)
2. WEL: u kunt wel de parasja lezen, maar NIET de beracha voor en na het lezen van de parasja
3. WEL: u kunt wel de haftara lezen, maar NIET de beracha voor en na het lezen van de haftara
4. WEL: Rosj Chodesj-bensjen
5. NIET: Sla de tweede Jekoem Porkan en de ‘Miesjebeerach … et kol hakal’ over. De gebeden voor Israël, de Israëlische strijdkrachten en voor het koninklijk huis en de regering kunt u zeggen.
6. WEL: In middaggebed sjabbat wel Va’ani tefilatie … jisjècha

Kaddiesj zeggen
Ik moet kaddiesj zeggen, want ik ben in het ovel-jaar of het is de jaartijddag. Probeer, eventueel via het Rabbinaat dat iemand anders uit uw naam kaddiesj zegt in een ander land waar (nog) wel tien Joodse mannen bij elkaar kunnen komen.

BEREIKBAARHEID NIHS (herhaling)
De NIHS blijft (behalve op sjabbat) dagelijks van 9:00 tot 17:00 (op vrijdag tot 14:00 uur) telefonisch bereikbaar. Iedereen kan de NIHS bellen voor hulp, ook als het gaat om even een luisterend oor. We kunnen niet garanderen dat we aan alle hulpvragen kunnen voldoen, maar zullen daar wel onze uiterste best voor doen.

BELANGRIJK (herhaling)
Het is ons gebleken, dat onze corona-nieuwsflitsen niet iedereen bereiken voor wie dit van belang is. Mocht u zo iemand in uw omgeving hebben (wel of geen lid van NIHS), deelt u dan deze nieuwsflits met hem/haar en als hij/zij dat wil geef dan zijn/haar mailadres aan ons door zodat we hem/haar onze nieuwsflitsen van nu af rechtstreeks kunnen mailen. Alle nieuwsflitsen zijn vanaf maandag 23 maart terug te lezen op de website van de NIHS, onder Actueel.

Deze pagina delen