Rabbinaat, bestuur en directie van de NIHS hebben vanochtend vervolgoverleg gehad over maatregelen in verband met de corona-epidemie. De volgende punten brengen wij onder uw aandacht:

  • Sjoels bepalen vooralsnog zelf of sjoeldiensten en kidoesjiem doorgaan.
  • Het Rabbinaat verklaart dat mensen met een verhoogd gezondheidsrisico in dit geval geen halachische verplichting hebben van tefilla betsiboer (gebed met minjan).
  • Wij vragen iedereen die verkouden is en/of ziekteverschijnselen vertoont, deze sjabbat niet naar sjoel te gaan.
  • De procedure rond lewajot en taharot is aangepast. Mocht er onverhoopt sprake zijn van een overlijden, dan zal dit met de naaste familie worden besproken.
  • Voor mensen met een zwakke gezondheid die niet over een sociaal netwerk beschikken kan de huidige situatie tot extra moeilijkheden leiden, bijvoorbeeld problemen rond maaltijdvoorziening, in het bijzonder rond Pesach. De NIHS wil deze mensen waar mogelijk ondersteuning bieden, ook al kan zij niet garanderen dat dit in alle gevallen gaat lukken. Heeft u behoefte aan die extra ondersteuning, neem dan (tijdens kantoortijden) contact op met de NIHS. Vanaf maandagochtend 11 uur kunt u daarvoor terecht op 020 – 646 00 46.
  • Rabbinaat, bestuur en directie van de NIHS zullen de ontwikkelingen nauwlettend blijven volgen en dagelijks bespreken of, en zo ja welke, aanvullende maatregelen moeten worden genomen.

Sjabbat sjalom

Deze pagina delen