MEDEDELING RABBINAAT

Het Rabbinaat heeft naar aanleiding van de corona-pandemie overleg gehad met (medisch) specialisten. Op basis van dat overleg komt het Rabbinaat met het zeer dringende advies om alle handelingen achterwege te laten die niet halachisch zijn voorgeschreven en die mogelijk tot besmetting leiden. Denk bijvoorbeeld aan het kussen van de mezoeza en het sefer Tora. Verder wordt geadviseerd vóór en na gebruik van een gemeenschappelijke handenwasbeker deze goed af te vegen. Ook dienen in de sjoels open prullemanden te worden vervangen door pedaalemmers. Vanzelfsprekend moeten ook de richtlijnen van het RIVM die besmetting moeten voorkomen ̶ hoesten en niezen in de elleboog, vaak en goed handenwassen en geen handen geven ̶ worden gevolgd. Gezien het standaard gebruik van desinfecterende middelen in het mikwe, kan mikwebezoek doorgaan zoals gewoonlijk.

MEDEDELING VAN SJOELBESTUUR BETH SHALOM

Deze sjabbat geen sjoeldienst in Beth Shalom

Geachte dames en heren,

Op aangeven van Rabbinaat en directie van de NIHS en in overleg met het zorgcentrum Beth Shalom zullen er deze sjabbat geen diensten zijn in Sjoel Beth Shalom. Dit besluit is genomen vanwege de kwetsbaarheid van de bewoners van het zorgcentrum voor het coronavirus.

Wij danken u voor uw begrip en wensen u sjabbat sjalom.

Met vriendelijke groet,
Sjoelbestuur Sjoel Beth Shalom

Deze pagina delen