In deze voor iedereen ontwrichtende situatie willen onze rabbijnen u allen, ook in onze nieuwsbrieven, een hart onder de riem steken. Vandaag een brief die van rabbijn Bialoglowski, sjoelrabbijn van sjoelgemeenschap JCC aan zijn sjoelbezoekers heeft gestuurd.

Aan alle sjoelbezoekers van onze sjoelgemeenschap JCC-KC

Beste vrienden,

Met pijn in mijn hart en toenemende bedroefdheid heb ik moeten besluiten om thans het advies te geven om onze sjoels met onmiddellijke ingang te sluiten.

De recente ontwikkelingen van de corona-situatie alsmede de - in Nederland nog niet gerealiseerde - mening van een belangrijk deel van de geraadpleegde medische deskundigen die liefst meer strikte maatregelen zouden willen (o.a. een lock down zoals reeds in andere landen om ons heen het geval is) betekenen, dat het op dit moment onverantwoordelijk lijkt om onze sjoels open te houden, zelfs met de eerder genomen extra maatregelen.

Ook het houden van sjoeldiensten in privéruimten wordt ten sterkste ontraden.

Ik kan niet anders, dan U te verzoeken om voorlopig thuis te willen dawwenen, zo mogelijk met extra kawana (aandacht).

Misschien mag ik hier nog een opmerking aan toevoegen.

Het is een bijzondere mitswa om het Shacharit (ochtend)gebed zodanig te “plannen” dat men de Shemonee Esree (het achttiengebed) begint op het (zo exact mogelijke) tijdstip van zonsopgang (“nets”).

Deze mitswa is zo groot dat zij zelfs opweegt tegen het dawwenen met minjan.

Indien het u mogelijk is, is dit een uitermate goed alternatief voor het dawwenen met minjan.

De tijden van “nets” vindt U in onze Loeach, blz. 30 kolom 3. Op 20 maart is dit 6.43 uur, 25 maart 6.31 uur, 30 maart 7.19 uur (zomertijd), 5 april 7.06 uur.

Indien het u niet mogelijk is om dit dagelijks te doen, probeer het dan op zijn minst een enkele keer of b.v. éénmaal per week.

Op die manier doet u toch iets extra, en toont u solidair te zijn.

Ik wil besluiten met de innige wens, dat Hashem (G’d) onze Tefillot mag verhoren, dat Hij rachamiem (erbarmen) met ons moge hebben en ons op korte termijn moge verlossen van deze vreselijke dreiging.

E. Bialoglowski (sjoelrabbijn)

 

MEDEDELING SLAGERIJ MARCUS

Beste klanten,

Zoals iedereen weet hebben we serieuze problemen met het Corona virus. Ter bescherming van u en onze medewerkers vragen wij u om de volgende spelregels in acht te nemen.

· Instructies van het personeel opvolgen

· Voldoende afstand van elkaar houden

· Niet meer dan 3 klanten tegelijk in de winkel (helaas is onze winkel niet zo groot)

· Bij meer dab 3 klanten buiten wachtem

Wij hopen dat u hier begrip voor heeft!

 

Hartelijk dank

Namens de bezorgde medewerkers van slagerij Marcus.

Deze pagina delen