In deze voor iedereen ontwrichtende situatie willen onze rabbijnen u allen, ook in onze nieuwsbrieven, een hart onder de riem steken. Vandaag een bijdrage van rabbijn Groenewoudt, sjoelrabbijn van sjoelgemeenschap Amstelveen.

Corona in Misjlé (Spreuken)

Van verschillende kanten heb ik een WhatsApp filmpje doorgestuurd gekregen met daarin een boodschap voor ons allemaal in deze moeilijke en uitzonderlijke tijden.

Misjlé is een verzameling van wijsheden en metaforen van Koning Salomon, de wijste aller mensen. Hij schrijft (Misjlé 18:14): “De geest van de mens helpt hem van zijn ziekte en de depressieve … wie zal hem verheffen?”. De eenvoudige uitleg van deze uitspraak is prachtig opgeschreven door de grote commentator Rasji (11e eeuw). Hij schrijft: ‘de geest van de mens die krachtig is en geen

ongerustheid toelaat in zijn hart en alles wat op hem afkomt accepteert met blijdschap en liefde, (die geest) helpt hem van zijn ziekte, zodat zijn kracht hem niet zal verlaten’.

Wat een welkome boodschap voor ons allemaal.

Iedereen is geraakt. Velen zijn ziek of zullen het misschien (hopelijk mild) worden. We zitten thuis te wachten. We denken aan onze parnose (inkomen), dat zo maar op losse schroeven is komen staan, of de gekelderde koersen van onze aandelen op de beurs. We denken aan Pesach - hoe moet het allemaal? Reizen? - Kan niet meer. Wat doen wij? Wat doen de kinderen? Velen blijven thuis in een zelfverkozen quarantaine.

Wat helpt ons in deze moeilijke tijd? Volgens Misjlé en Rasji ‘blijdschap en liefde’ i.p.v. of misschien moeten we realistisch zeggen naast de onvermijdelijke zorgen en ongerustheid.

Maar hoe dat te doen? Ik denk door te kijken naar al het positieve, wat dit soort situaties met zich meebrengt. Hoe we solidair met elkaar zijn. Hoe we klaar staan voor elkaar. Hoe er met respect wordt omgegaan met elkaar en elkaars keuzes. Hoe we elkaar helpen ongeacht tot welke groep we behoren. Hoe meningsverschillen lijkten te worden vergeten. Hoe mannen en vrouwen binnen hun beroep uitstijgen boven het alledaagse. Mensen in de zorg vooral, maar ook veel mensen daarbuiten, vrijwilligers. Heeft U de filmpjes gezien van het applaus in Spanje voor deze mensen - hartverwarmend en ontroerend. Mensen in het onderwijs die opeens op nieuwe methodes van lesgeven overstappen. Respect, heel veel respect!

Mislé wijst ons de weg. Zie, nee zoek de bijzondere positieve dingen die corona in de mensen om ons heen en in ons zelf naar boven brengt.

En er is iets heel opvallends, zo u wilt een vingerwijzing. Het woord voor ziekte (in het hebreeuws van Misjle ‘machala’ wordt in de Targum, de Aramese vertaling/uitleg, vertaald met een woord dat inderdaad ‘ziekte’ betekent maar in de hele Talmoed slechts 3 keer voorkomt … ‘Corhona’.

Laten wij vertrouwen op Hasjem (G-d). Hij weet wat Hij doet.

Laten we vertrouwen op de overheid die ons informeert en regeert

Laten we zelf doen, wat we kunnen doen.

Laten we het positieve in anderen en ons zelf zien en zoeken, begrijpen dat blijdschap niet alleen ligt in (grote) feesten.

En laten we alles - met de woorden van Rasji – proberen te accepteren met simche en liefde.

Ik wens iedereen alle kracht toe in de komende weken.

Rabbijn H. Groenewoudt

Deze pagina delen