Over NIHS en NIISA

Sinds enige tijd is er een verschil van mening tussen het bestuur van de NIHS en het NIISA-bestuur. De NIISA is het onderdeel binnen de NIHS dat armenzorg voor zijn rekening neemt.

Het verschil van mening is inhoudelijk van aard en zou in goed overleg binnen afzienbare tijd moeten kunnen worden opgelost. De reden waarom we u hier in deze nieuwsbrief over informeren, is ook ingegeven door het volgende: het NIW zal in de komende editie aandacht besteden aan deze kwestie en wij geven er de voorkeur aan onze leden zelf in te lichten over zaken die zich binnen onze kehilla afspelen. In het bestuursverslag dat we in december 2019 aan de Raad van Toezicht hebben gezonden, is al kennisgegeven van de status van de NIISA binnen de NIHS. Dat bestuursverslag is ook op de NIHS website gepubliceerd. Hieronder nogmaals de passage uit dat verslag over de NIISA.

Mede op instigatie van de Raad van Toezicht is het bestuur in gesprek gegaan met de NIISA over de voorgenomen omzetting naar stichting en aanpassing van de statuten van de NIISA. Dat heeft nog niet geleid tot een overeenstemming over de nieuwe statuten. Mede daardoor heeft de rechtbank de NIISA niet toegestaan over te gaan van zelfstandig kerkgenootschap tot stichting. Het bestuur blijft met de NIISA in gesprek. Ook hoopt het NIHS-bestuur op korte termijn een aantal nieuwe bestuursleden te kunnen benoemen in het NIISA-bestuur, dit wegens vrijgekomen vacatures

Het NIHS-bestuur betreurt de situatie en heeft het NIISA-bestuur reeds uitgenodigd voor een gesprek.

Ruben Troostwijk

Voorzitter NIHS

Deze pagina delen