בסד

Een einde en een nieuw begin

Nee, deze dewar tora gaat niet over oud en nieuw, over kosjere oliebollen of over vuurwerk. Hij gaat over een ander einde en een ander begin!

Deze week wordt op vijf continenten het einde gevierd van de 7,5 jarige daf jomi cyclus. Als je iedere week 2 bladzijden uit de Talmoed bestudeert, heb je hem in ongeveer 7,5 jaar uit. Het gaat om meer dan 2700 bladzijden. Het idee voor de daf jomi kwam van Rabbi Meir Shapiro uit Polen als een middel om de Joden overal ter wereld te verenigen, doordat overal op het zelfde moment dezelfde bladzijden uit de Talmoed zouden worden geleerd. Op Rosj hasjanna 1923 werden de eerste twee bladzijden van de Talmoed (traktaat berachot) geleerd en sindsdien is het nooit meer gestopt.

Op 1 januari wordt de 13e cyclus voltooid. Er verzamelen zich dan meer dan 100.000 mensen in New York om dat mee te vieren. Niet iedereen die daar komt heeft echt 7,5 jaar iedere dag de 2 bladzijden bestudeerd en sommigen hebben misschien geen enkele bladzijde bekeken.  Maar al die 100.000 mensen komen om te onderstrepen en te beleven dat de Tora die we hebben wordt gecomplementeerd door de Talmoed. De Talmoed die uitlegt, aanspoort en uitdaagt; die ons meeneemt naar Hasjems (G’ds) gedachten en ideeën, die we vanuit de Tora maar summier kennen.

Op 1 januari wordt in New York het laatste stukje van de Talmoed bestudeerd. Daar staat dat iemand die iedere dag de halacha (joodse wet) bestudeert er zeker van kan zijn dat hij in de Olam haba (toekomstige wereld) terecht zal komen. Waarom zou dat zo zijn?

We kunnen dit begrijpen aan de hand van een uitspraak in de Talmoed Sota 21b, waar staat dat een talmid chacham die niet alleen de talmoed leert maar  ook de juiste praktische conclusies trekt er zeker van is dat hij in de Olam haba komt. De Ben Ish Chai legt uit dat zo een geleerde immers Hasjem wel naast zich moet hebben

Hetzelfde geldt voor degene die iedere dag halacha leert. Ook hij weet Hasjem nabij om hem steeds op het juiste pad te leiden. Met die boodschap sluiten we de talmoed af!

De 1500 jaar oude Talmoed bevat een zee van discussies, gezichtspunten en inzichten. Maar het moet uiteindelijk allemaal leiden naar de Joodse praktijk, de halacha. De halacha is de plek waar we Hashem in ons leven kunnen ontmoeten.

Ook in Amsterdam vieren we het voltooien (sijoem) van de 13 cyclus van daf jomi lerensijoem en het begin van de 14e cyclus. Dit vindt plaats op 6 januari aanstaande. Meer informatie hierover kunt u vinden op wwwjarcheikallo.nl

Rabbijn Shmuel Katz

Deze pagina delen