De ivriet-hebreeuwse letter ‘gimmel’ bestaat niet in het Nederlands. Deze letter gimmel wordt uitgesproken zoals de eerste letter van het woord Goal ( u wel bekend…) en hier aangegeven met een hoofdletter G)]

1. - U zegt - G.d dankend voor het mogen/kunnen vervullen van deze mitswa – vóór het aansteken:

Baroeg  atta  Ado-naj  Ello-heenoe  mèlèg  ha’olam

a’sjèr  kide’sjanoe  bemits’wotav  we’tsiwanoe

lehadliek  neer  sjel  chanoeka.

2. – G.d dankend voor de wonderen toen en nu:

Baroeg  atta  Ado-naj  Ello-heenoe mèlèg  ha’olam

sjè’ása  nissiem  la’awoteenoe

bajamiem  haheem  bazeman  hazè.

3. - G.d dankend voor het feit dit alles weer te mogen/kunnen beleven:

Baroeg  atta  Ado-naj  Ello-heenoe  mèlèg  ha’olam

sjèhègèjaanoe  wekiejemaanoe  wehiGie’aanoe

lazeman  hazè.

U steekt nu de kaars/de lichtjes aan.

De andere avonden zegt u vóór het aansteken alléén de twee eerste berachot.

Na het aansteken volgt het zeggen van Haneerot Halaloe

Haneerot  halaloe: ‘Wij steken deze lichten aan ter herinnering aan de Chanoeka wonderen indertijd. Wij maken geen profaan gebruik van het Chanoeka licht, maar kijken ernaar om doordrongen te zijn van de wonderlijke daden die U, G.d, voor ons hebt verricht.’

Haneerot halaloe  anagnoe  madliekiem  al  hanissiem  we’al  hate’sjoe’ot  we’al  hanif’la’ot

sjè’asieta  la’awoteenoe  al  jedee  kohanèga  hakedo’sjiem.

Wegol  sjemonat  jemee  chanoeka  haneerot  halaloe  kodèsj  heem 

we’een  lanoe  re’sjoet  lehisj’tammeesj  bahèm  ella  lir’otam  bilwad.

Kedee lehodot  le’sjimga  al  nissèga  we’al  je’sjoe’atèga  we’al  nifle’otèga.

En dan nu zingen maar:

*Ma’oz  tsoer  je’sjoe’atie,  lega  na’`e  le’sjabee’ag

Tikon  beet  tefillatie,  we’sjam  toda  nezabee’ag

Le’eet  tagien  matbee’ag,  mi’tsar  hamenabee’ag

Az  èGmor  be’sjier  mizmor,  chanoekat  hamiz’bee’ag. (2x)

 

*Ra’ot  sawe’a  naf’sjie,  bejaGon  kogie  gala

Gajaj  meeraroe  beko’sjie,   be’sji-boet  malgoet  èG’la

Oewejado  hagedoela,  ho’tsie  et  haseGoela

Geel  par’o  wegol  zar’o,  jaredoe  ge’`ewen  me’tsoela.

 

*Dewier  kod’sjo  hèwie’anie,  weGam sjam  lo  sjakattie

Oewa  noGees  wehiG’lanie,  kie  zariem  awadtie

Wejeen  ra’al  masagtie,  kim’at   sjè’awartie

Keets  bawèl  zeroebawèl,  lekeets  sjiw’iem  no’sjatie.

 

*Kerot  komat  berosj  bikeesj,  aGaGie  ben  hamedata

Wenie’jata  lo  lemokeesj,  weGa’awato  nisj’bata

Rosj  jemienie  niseeta,  we’ojeev  sjemo  magieta

Rov  banav  wekin’janav,  al  ha’eets  talieta.

 

*Jewaniem  nik’betsoe  alaj, azaj  bimee  gasj’maniem

Oefare’tsoe  gomot  miGdalaj, wetime’oe  kol  ha’sjemaniem

Oeminotar  kankaniem,  na’asa  nees  le’sjo’sjaniem

Benee  wiena  jemee  sjemona,  kawe’oe  sjier  oerenaniem.

 

*Gasof  zero’a  kod’sjèga,  wekareev  keets   haje’sjoe’a

Nekom  nikmat  awadèga,  mizeediem  wehare’sja’a

Kie  arega  ha’sja’a,  we’een  keets  le’eet  hara’a

Degee  admon, be’tseel  tsalmon,  hakeem  ro’`e  sjiw’a! (2x)

Blijf nog een minuut of twintig bij de aangestoken lichtjes zitten. Geniet van de warme aardappelkoek-latkes en/of van de meer dan tweeduizend jaar oude, traditionele – immers, ter herinnering aan het kruikje wonderolie - Chanoeka-oliebollen (verse mag ook)! Stoffelijk én spiritueel Chanoeka in u opnemen.

Ik wens u nog veel jaren Chanoeka en een Sjabbat Sjalom!

Uw rabbijn I. Vorst

Deze pagina delen