Veel Amsterdamse huizenbezitters betalen erfpacht aan de gemeente Amsterdam. De erfpacht is vastgelegd in een erfpachtcanon. De canon is vastgesteld bij de bouw van het huis. In Buitenveldert was dat rond de jaren 60. De canon heeft veelal een looptijd van 50 tot 75 jaar. Daarna wordt het bedrag van de erfpacht opnieuw bepaald.

Voor veel huizenbezitters in Buitenveldert en Amsterdam-Zuid loopt de erfpacht in de komende jaren af. Gezien de enorme waardestijging van het Amsterdamse onroerend goed dreigt de erfpacht dan veel duurder te worden, voor sommigen misschien zelfs onbetaalbaar.

De gemeente biedt sinds enkele jaren de mogelijkheid om de erfpacht eeuwigdurend af te kopen. Dit betekent dat er eenmalig een fors bedrag moet worden betaald, maar op de lange duur is het goedkoper dan als de erfpacht niet wordt afgekocht.

De gemeente Amsterdam biedt haar huizenbezitters de mogelijkheid om extra korting te krijgen op die eenmalige afkoopsom. Wilt u daarvan gebruik maken, dan moet u wel vóór 1 januari 2020 bij de gemeente Amsterdam een verzoek daartoe hebben ingediend.

De financiële en juridische consequenties van dit alles zijn uiteraard groot. Daarom houdt Lex van Drooge, expert op het gebied van de erfpacht, voor NIHS-leden een lezing hierover. Deze lezing vindt plaats op zondag aanstaande, 24 november, om 19:30 uur in het JCC. Aanmelden kan tot vrijdag 22 november 13:00 uur via info@nihs.nl onder vermelding van ‘Lezing Erfpacht’.

Deze pagina delen