de PARSCHE-PORSCHE van DE WEEK

*De eerste mitswa die aartsvader Avraham kreeg was de Beriet-Miela, het voorschrift van de besnijdenis.

Auw! Meestal huilt de baby-boy wanneer de Briet-Miela bij hem voltrokken wordt. Begrijpelijk.

Maar dan nu de vraag: kon Hasjem niet beter een pijnloos voorschrift als eerste gebod voorschrijven?

Een goede vraag. Nu nog een goed antwoord. Blijf dus luisteren.

*Vorige week werd kort uit de Misjnee Tora - oftewel de Jad Hachzaka - geleerd, het boek waarin Rambam-Maimonides alle voorschriften van G.ds Tora behandelt.

Deze Sjabbat wordt een begin gemaakt – voor hen die één hoofdstuk ‘Rambam’ per dag leren – met het leren van een aantal hoofdstukken betreffende het Tora-verbod van moord en de Tora-plicht gevaarlijke situaties e.d. te voorkomen. Zoals bij voorbeeld het aanbrengen van een balustrade rond een open plat dak. Opnieuw: blijf luisteren.

*Wie met Abba Brenenson kennismaakt, in Israel een bekend sofeer=schrijver van mezoezot en andere Tora-teksten – slaat bijna van verbazing achterover wanneer hij rabbijn Vorst hoort vertellen over Abba’s hippy-yippy-jeugd.

Aansluitend - mede verwijzend naar de sidra van van deze Sjabbat - wordt de link besproken tussen enerzijds de mitswot van talliet-tsie’tsiet en tefillien en anderzijds het contact tussen Avraham en de koning van Sedom.

Rabbijn Vorst spreekt de wens uit dat meer barmitswa-jongens en barmitwa-vaders het voorbeeld van Abba Brenenson zullen volgen – uiteraard bedoeld ná diens woelige jeugd - en inspiratie mogen vinden om – indien dat tot nu toe nog niet het geval is - ook de mitswot van talliet-tsie’tsiet en tefillien te gaan vervullen.

* Tot slot toegewenst 

                                             ! ! !   S J A B B AT   S J A L OM   O E M E W O R A C H   ! ! ! 

                                                                                                graag weer tot volgende week!

Deze pagina delen