de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK  

*De laatste letter van de Tora is de letter lammed.

Op Simchat Tora afsluitend gelezen.

De eerste letter van de Tora is de letter beet/weet.

Op Simchat Tora direct daarna beginnend gelezen.

U hoort een prachtige gedachte, die het al duizenden jaren voortbestaan van het Joodse volk verklaart. En die dus ook van belang is met het oog op de toekomst!

*Ellokiem en Hasjem. Twee namen/manifestatie-vormen van G.d bij de Schepping. Rabbijn Vorst geeft uitleg.

Hij vertelt verduidelijkend over een G.dswonder: de verlamde dochter van Rabbi Tsewie-Hirsj - leerling van de beroemde Chassidische Chozé van Lublin – blijkt plotseling te zijn genezen. Blijf luisteren!

*Na al dit hemelse nu heel praktisch: wat schrijft de filosoof en tevens wetsgeleerde Rambam-Maimonides over het onderwerp van Verloren/Gevonden voorwerpen?  

U hoort een korte uiteenzetting, gebaseerd op Tora-teksten van 3300 jaar geleden!

*Behorend bij de sidra van deze Sjabbat – Noach - volgt een opsomming van de zgn. Zeven Noachidische Wetten. Voor verdere uitgebreide informatie daarover wordt naar internet verwezen.

*Indringende citaten uit de Haftara-Profetentekst van deze Sjabbat worden u voorgelezen. Troostvol.

*De bijzondere maand Tisjri is voorbij. Welk besluit neemt u eruit mee? Rabbijn Vorst doet een gevoelvolle suggestie. En aansluitend wenst hij u een

 S J A B B A T   S J A L OM   O E M E W O R A C H en een G E Z E G E N D E   M A A N D   C H E S J W AN

                                                                                                       graag tot volgende week!

Deze pagina delen