Afgelopen zondag fietsten bijna zestig mannen en vrouwen de Eroev Ride, een zeventig kilometer lange tocht ten bate van het Alyn Kinderziekenhuis. Die eroev wordt gevormd door waterwegen, die het overgrote deel van onze Gemeente omringen als ware het een stadsmuur. Binnen die ‘omheining’ mogen op sjabbat  ̶  dan geldt buitenshuis een ‘draagverbod’   ̶  toch spullen worden meegenomen, denk aan het dragen van huissleutels, het duwen van een kinderwagen en het meebrengen van gerechten.

Ik mocht de deelnemers aan de Eroev Ride tijdens een tussenstop uitleg geven over de eroev. Dat deed ik bij de brug in de N207 bij Leimuiden. Bij die brug  ̶  een brug is in feite een onderbreking van de eroev  ̶  staat aan weerszijden van het wegdek een paal en die twee palen worden in de lucht met elkaar verbonden door een draad. De halacha (Joodse wet) beschouwt die constructie als een symbolische verbindingspoort, waarmee de eroev weer compleet is.

Toen ik daar stond, afgelopen zondag, realiseerde ik me dat die verbindingspoort in onze eroev niet alleen een rol speelt tijdens sjabbat, maar ons ook iets leert over Rosj Hasjana (Joods Nieuwjaar). Het was de achtste dag van elloel; de maand waarin wij ons voorbereiden op Rosj Hasjana.

Ook op Rosj Hasjana gaat het over een poort en over water. Wij staan op Rosj Hasjana de hele ochtend in sjoel om G-d te vragen de poort van de Hemel te openen zodat onze tefilla (gebeden) en onze sjofartonen Hem bereiken. En ’s middags gaan we naar het water om het tasjliech uit te spreken. Met dat gebed werpen wij symbolisch onze zonden in het water, zoals wordt beschreven in Micha, 7:19.

Op Rosj Hasjana zoeken we eerst samen in sjoel de poort naar de Hemel en hopen dat G-d ons helpt samen door die poort heen te komen. Vervolgens kijken we naar het water onder die poort en proberen onze misstappen daar achter te laten.

Mijn geliefde leermeester, Rabbijn Ies Vorst, שיחיה heeft me geleerd om in een huisnummer, postcode of doodgewone straatnaam iets bijzonders te zien. De weg waarin zich die bijzondere eroev-constructie bevindt, is dus de N207. Het Hebreeuwse woord met de getalswaarde 207 is raz רז , wat ‘geheim’ betekent. En op die plek geeft de eroev ons het geheim mee van onze Jamiem Noraiem, van onze Ontzagwekkende Dagen. Misschien de moeite waard om er nog voor Rosj Hasjana even langs te rijden?

Sjabbat Sjalom

Rabbijn Shmuel Katz

Deze pagina delen