de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*De Masjieach is nog steeds niet gekomen? Hoe dan met het Galoet-Ballingschap om te gaan? Waarnaar te verlangen?

Rabbijn Vorst sprak onlangs een barmitswa-jongen toe. Met gedachten die illustrerend waren om bovenstaande vragen te beantwoorden.

*De Sjabbat na Tisj’a Be’av – deze Sjabbat dus – wordt Sjabbat Nachamoe genoemd; Sjabbat van de Troost. Naar de beginwoorden van de Haftara-Profetentekst: ‘Nachamoe, nachamoe amie – Troost, troost, Mijn volk.’

Misschien mogen wij het zo begrijpen: ‘Troost, troost, Mijn volk. Weest getroost. Want jullie zijn nog steeds Mijn volk!’

Als illustratie van deze uitleg vertelt rabbijn Vorst een wel heel bijzondere geschiedenis over de bejaarde, nog in het oude Jeroesjalajiem geboren Reb Dowied: ’Negentien jaar lang. En daarna op de Har Hazeetiem-de Olijfberg…!’

Dat gehoord hebbende wordt het heel zeker een

                                          ! ! !    S J A B B A T    S J A L O M   O E M E W O R A CH    ! ! !

                                                                                              graag weer tot volgende week

P.S. Fanmail binnengekomen via rabbivorst@gmail.com

Tegen de camera spreken bij de opname is voor rabbijn Vorst natuurlijk nogal onpersoonlijk. Daarom stelde hij het bijzonder op prijs de volgende persoonlijke tekst te mogen ontvangen:

‘Steeds weer op You Tube kijkend naar uw Porsche-Parsche wil ik u zegen dat u voor mij een bron bent; een waterbron waarin ik kan baden. Want de woorden die u uitspreekt zijn voor mij voertuigen van reiniging. Ik spreek de wens uit dat u dit nog vele jaren mag doen.’

Deze pagina delen