In het Jodendom worden gebedenboeken, documenten met Joods-religieuze tekst, religieuze voorwerpen als tefillien en een talliet e.d., die onbruikbaar zijn geworden, niet zomaar weggegooid. Er wordt juist zorgvuldig mee omgegaan. Hiervoor gelden speciale regels. Bepaalde documenten en voorwerpen ̶ die tot sjeimes worden gerekend ̶ moeten worden begraven op een Joodse begraafplaats; andere mogen bij het oud papier, maar niet bij het restafval.

Regels
Tot onze spijt moeten wij constateren dat in toenemende mate grote hoeveelheden papier dat wel met respect moet worden behandeld maar géén sjeimes is, bij de sjeimesbakken in de hal van het JCC worden gedeponeerd. Daarom informeren we u hierbij over de regels rond het inleveren van sjeimes, zoals door Rav E. Wolff bepaald.

Wat valt onder sjeimes?

  • Officiële gebedenboeken, choemasjiem e.d.

  • Klaffiem (perkamentrolletjes) van mezoezot

  • Bensjboekjes

  • Tsietsiet (niet het gehele talliet)

  • Tefillien

Wat is geen sjeimes?

  • Tijdschriften en kranten, zelfs als er Joods-religieuze tekst in staat

  • Lesmateriaal

  • Loeach en almanak

  • Fotokopieën en stencils

  • Uitnodigingen

Deze kunt u in een oud-papiercontainer, die op vele plaatsen in de openbare ruimte staan, deponeren. Dit wordt beschouwd als een respectvolle manier van omgaan met dit materiaal, dat wordt gerecycled. Het gaat hier om papieren (bijvoorbeeld fotokopieën) die zijn gemaakt voor tijdelijk gebruik.

Inleveren sjeimes en kosten

Sjeimes kan worden ingeleverd bij het JCC en wordt volgens de voorschriften respectvol begraven op de Joodse begraafplaats in Muiderberg of Diemen.

Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend niet langer sjeimes zomaar in de hal te deponeren. U kunt uw sjeimes inleveren bij de receptie van het JCC, van maandag t/m donderdag tussen 08:45 en 12:45 uur, of op afspraak.

De NIHS maakt kosten om het sjeimes naar Muiderberg te transporteren. Wij zien ons genoodzaakt deze kosten gedeeltelijk door te berekenen. Vanaf heden betaalt iedereen bij het aanbieden van sjeimes 5 euro.

 

 

Deze pagina delen