Brochure joodse begraafplaats Muiderberg

De Joodse Gemeente Amsterdam heeft een brochure uitgegeven die is geschreven door Muiderberger Harry Mock over de begraafplaats waarvan de Joodse Gemeente de eigenaar is..

Harry Mock geeft sinds vorig jaar regelmatig rondleidingen op deze met circa 45.000 graven grootste nog in gebruik zijnde joodse begraafplaats in Nederland. Veel feitenmateriaal is nu vastgelegd in een 40 pagina’s tellende gids, rijk voorzien van kleurenfoto’s van bijzondere plekken en graven.

In de brochure wordt ingegaan op het ontstaan van deze in 1642 opgerichte begraafplaats en over de aan- en verkopen sindsdien. Uitleg wordt gegeven over de speciale paden voor kohaniem (priesters), over de gebruiken bij een joodse begrafenis en over de verschillende symbolen op de zerken.

Ook wordt uitgebreid aandacht besteed aan de twee Rijksmonumenten op het ca. 16 ha grote terrein: het hoofdgebouw en de aula (vroeger het reinigingsgebouw), beide opgetrokken in de stijl van de Amsterdamse School en ontworpen door architect Harry Elte PHzn, een leerling van Berlage.

De brochure bevat een handige plattegrond en een lijst van Bekende Nederlanders die ‘op Muiderberg’ zijn begraven. Tot slot wordt in het kort ingegaan op de drie andere begraafplaatsen van de NIHS: Zeeburg, Diemen en Overveen.

De brochure is per e-mail te bestellen: info@nihs.nl  onder vermelding van naam, adres en woonplaats en kost € 12,50 plus € 2,50 verzendkosten. 

 

Deze pagina delen