Op zondagmiddag 23 juni / 20 siewan was het zover: Sjoel West, totnogtoe een wat verscholen sjoeltje, kreeg een naambord boven de entree. De feestelijke gebeurtenis, compleet met muziek en heerlijkheden, werd bijgewoond door rabbijn Raphael Evers, zoon van Bloeme Evers-Emden z”l, decennialang een drijvende kracht achter Sjoel West. Ook stadsdeelvoorzitter Fenna Ulichki was aanwezig. Namens het NIHS-bestuur gaf vicevoorzitter Jigal Markuszower acte de présence. Zijn toespraak leest u hier.

Kevod harav Evers, mevrouw de stadsdeelvoorzitter, vertegenwoordigers van religieuze groeperingen, bestuurders, vrijwilligers en bezoekers van deze bijzonder synagoge, geachte aanwezigen,

Baroech ata bewo’echa, oewaroech ata betsetecha  ̶̶  Gezegend bent u door uw komst en gezegend bent u bij uw vertrek.

We staan hier vandaag omdat de bezoekers van deze beth knesset, dit huis van samenkomst, deze sjoel, het initiatief genomen hebben Sjoel West uit de anonimiteit te halen. Een nieuw naambord boven de ingang voor de hergeboorte van wat zij zelf noemen: een sjoel met een smoel! En met recht. Een van de drijvende krachten sinds de oprichting in 1957 was de familie Evers en in het bijzonder de markante en legendarische mevrouw Bloeme Evers zichrona liwracha. Mede onder haar bezielende leiding kreeg deze sjoel de kedoesja, de heiligheid die bij een sjoel hoort.
Maar Bloeme Evers bouwde niet zomaar een sjoel; zij bouwde een synagoge waar vele vrouwen zich thuis voelden, in een tijd waarin dat in andere sjoels wellicht wat minder het geval was. Een vrij grote groep dames kreeg dankzij Bloeme Evers een plek waar zij hun religieuze noden met plezier konden uiten. De veranderingen waar indertijd nog voor gestreden moest worden zijn vandaag vanzelfsprekend. En de vrouwenemancipatie in het Nederlandse Jodendom is zeker mede door Bloeme een stukje in de goede richting opgeschoven. Er zijn echter nog vele BLOEMEN nodig om een gelijkwaardige situatie te creëren, zowel op religieus als niet-religieus terrein.

Vandaag zijn wij hier bij elkaar om een nieuw naambord voor deze sjoel in gebruik te nemen. Een nieuw naambord, maar vooral een nieuwe positiebepaling. Sjoel West heeft besloten naar buiten te treden, niet alleen maar letterlijk, maar ook figuurlijk. Sjoel West en haar bestuur willen uitstralen dat zij bij dit stadsdeel De Baarsjes horen. Zij willen een integraal deel uitmaken van deze

buurt. De sjoelgemeenschap heeft vandaag dan ook de verschillende religieuze gemeenschappen die in dit stadsdeel actief zijn uitgenodigd om deelgenoot te zijn van deze nieuwe stap. Het is bijzonder dat zovelen aan deze uitnodiging gevolg hebben gegeven.

Het is niet toevallig dat juist nu deze stap uit de anonimiteit wordt gezet. De Joodse gemeenschap in Amsterdam, in Nederland, wordt de laatste tijd steeds vaker geconfronteerd met een virulente anti-Israël houding, die eigenlijk antisemitisme in een nieuw jasje is. Ook in vele andere landen om ons heen zoals in Duitsland  ̶̶  of all places  ̶̶  is deze trend zichtbaar. Rabbijn Evers (opperrabbijn van Düsseldorf red.) kan daar zeker het nodige over vertellen. Wij moeten mét elkaar, alle geloofsgemeenschappen, of het nu christenen of moslims zijn, de Sikh gemeenschap of Hindoestanen, alert zijn. Wij moeten mét elkaar proberen dit fenomeen de kop in te drukken.

Uiteindelijk is antisemitisme anno 2019 voor Joden vervelend maar voor onze maatschappij als geheel dramatisch. Het Joodse land is sterk. En het Joodse volk is dus ook sterk. Maar bekend is dat daar waar Joden eerst vervolgd worden, vervolgens andere groepen aan de beurt zijn.

Bestuurders van deze Sjoel West, jullie zetten een nieuwe stap, een stap op de basis van de oude idealen, idealen met een nieuwe benadering. Onze waardering en complimenten zijn dan ook groot voor het bestuur, vrijwilligers en alle bezoekers van deze sjoel!

Zoals jullie weten lezen wij elke week een stukje uit de Tora en vervolgens een stukje uit de profeten. Ik denk dat ik niet beter kan afsluiten dan met de eerste zin uit de Haftara van gisteren, uit het boek Zecharia. Het is een zin vol van optimisme en een positieve toekomstverwachting. En het is precies wat wij jullie toewensen: Ronie vesimchie bat tsion ki hineni bah veshachanti betocheg ne’um adon  ̶̶ Juich en wees blij, kinderen van Tsion, want zie, Ik kom temidden van jullie wonen, zo zegt de Eeuwige.

Deze pagina delen