de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*Een deel van de Tora-tekst van deze Sjabbat wordt opvallend zacht laainend gelezen. Daarna enkele woorden opvallend luid.

‘Waarom?’ vraagt rabbijn Vorst. En: ‘Waar bevinden wij ons nu “historisch”?’

Hij mag/kan op deze vraag geen antwoord geven. Wel citeert hij op deze Sjabbat gelezen - mogelijk verwijzende - teksten uit hoofdstuk 26 van het Tora-boek Wajikra/Leviticus:

‘Ik zal weer denken aan Mijn verbond met Ja’akov en ook aan Mijn verbond met Jitschak en ook aan Mijn verbond met Awraham zal Ik weer denken en het land zal Ik bedenken.’

‘Ter wille van hen wil Ik denken aan het verbond met hun voorgeslachten, die Ik onder de ogen van de volkeren uit het land Egypte heb gevoerd omdat Ik voor hen een G.d wilde zijn; Ik ben Hasjeem.’

Geen antwoord dus of dit een historisch-toekomstige verwijzing is? Toch durft rabbijn Vorst aarzelend een link te leggen met de datum van 26 iejar – vrijdag 31 mei dit jaar – de eerste dag van de Zesdaagse Oorlog. Onthutsend citeert hij uit het boek ‘Als Israel de oorlog had verloren’.

(Via internet verkrijgbaar! Zeer de moeitewaard om aan te schaffen!)

Inderdaad, zoals Jitschak Rabin en Mosje verklaarden:

Rabin: ‘Me’eet Hasjeem hajeta zot – Dit kan alleen maar aan G.d worden toegeschreven!’

Dajan: ‘G.d streed de strijd en Tsahal – het Israelische leger – heeft alleen een handje geholpen!’

Na uit bovengenoemd boek te hebben voorgelezen, roept rabbijn Vorst ons hartstochtelijk toe:

                                     ‘Wees G.d dankbaar tot in het diepst van uw hart!!!!!!!!!!!!!!

                  !!!   S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A CH   !!!

                                                                 !!!   C H O D E S J –S I W A N – T O V   O E M E W O R A C H   !!!

Graag tot volgende week

Deze pagina delen