In de R.v.T vergadering van 16 mei jongstleden is ervoor de periode 2019-2023 een nieuw bestuur gekozen.

De samenstelling is:
Ruben Troostwijk, voorzitter
Jigal Markuszower (vice-voorzitter)
Jehoeda Schachter (penningmeester)
Chaggai Kon (lid)
David Koekoek, (lod)

KERNPUNTEN BELEID BESTUUR 2019-2023

We zien dat de afgelopen jaren de sjoels onder NIHS 2.0 veel positieve stappen hebbengezet om leden actief aan zich te binden. Sjoels hebben gezonde minjaniem en ook veel activiteiten die goed bezocht worden. De Sjoels hebben een eigen identiteit wat aan leden de ruimte biedt om een passende sjoelgemeenschap te binden. Sjoel besturen zijn hier instrumenteel.

We zien helaas ook dat leden aantallen van de NIHS blijven dalen, dit heeft diverse oorzaken. Met name veel jonge (potentiele) leden zien de toegevoegde waarde niet van een lidmaatschap, of beter gezegd om lidmaatschapsgeld te betalen. De voorkeur lijkt te liggen in pay-as-you-go. Dit zal op termijn een groot probleem zijn omdat enerzijds individuen de binding verliezen en anderzijds lidmaatschapsgelden nodig zijn om de organisatie (financieel) in stand te kunnen houden. Het is een trend die we zien bij veel kehillot in de wereld, maar die ook geconstateerd wordt bij andere kerkgenootschappen.

We moeten onderzoeken of hier oplossingen voor te vinden zijn. Die zouden bijvoorbeeld tot een gewijzigd lidmaatschapsmodel kunnen leiden. Hier zal in het eerste deel van de bestuursperiode onderzoek naar worden gedaan en ook extra in moeten worden geïnvesteerd.

De NIHS heeft de afgelopen jaren haar begroting goed in evenwicht gebracht en tevens haar vermogenspositie versterkt door verkoop van o.a. de Machzor en Rintel Menora. Er zal in toekomstige begrotingen dan ook ruimte worden gemaakt om op een verstandige wijze extra budget in de gemeenschap te investeren. Eerste aanzet was de extra dotatie van €50K in de begroting voor 2019 voor SOPA activiteiten.

Kernpunten beleid 2019-2023

• Ondersteunen van de sjoelgemeenschappen, zowel financieel als met activiteiten.
• 2-4 centraal georganiseerde evenementen per jaar (bijv. Jom Ha'atsamaut, Shabbat Project, Slichot).
• Actie en onderzoek hoe de NIHS zich zou moeten vormen tot een toekomstbestendige organisatie en  g  gemeenschap, gebaseerd op de uitgangspunten  van NIHS 2.0.
• Breder Rabbinaat, dat de gehele breedte van de gemeenschap vertegenwoordigt, met een actieve participatie van sjoelrabbijnen.
• Integratie van kashrut organisaties van NIHS en NIK.• Financieel: verstandig en evenwichtige begroting maar met voldoende ruimte om te investeren in de gemeenschap.

Overig

Leden:
De focus voor de komende bestuursperiode zal op de leden komen te liggen. Er zal budget moeten worden vrijgemaakt om te onderzoeken hoe (potentiele) leden zich meer betrokken en verbonden met de organisatie en de gemeenschap kunnen voelen. Daarbij zal bekeken moeten worden of de belangrijkste handelingen (Brit, Bar/Bat-Mitswa, Chupa en Tahara) leidend zouden moeten zijn.

Gebouwen:
Plannen rond JCC verder uitwerken en gezien de mogelijke status van aanwijzing als monument kijken naar alternatieven.
|een aantal sjoels waaronder Amos en Buitenveldert hebben wensen kenbaar gemaakt met betrekking tot (nieuwe) huisvesting. Hiervoor dienen in overleg met de betreffende sjoels de mogelijkheden te worden onderzocht. Sjoels als Amstelveen en RAS hebben na 2023 de verplichting om de gebouwkosten van hun eigen sjoel op zich te nemen. Hiervan dient de haalbaarheid te worden onderzocht.

Rabbinaat:
Een breder rabbinaat waar Beth Din en haar Aw Beth Din al heel goed functioneren. Rabbinaat moet  ichtbaarder zijn voor haar leden en daarbuiten. Hernieuwde samenwerking opzetten met Pig en andere NIKressorten voor Rabbinale afspraken voor heel Nederland. Dit kan in de vorm van het NCRZ, maar kan ook op andere wijze worden vormgegeven.

Veiligheid:
Veiligheid blijft centraal aangestuurd in samenwerking met BLEW.

Externe contacten:
De NIHS zal zich duidelijker in de hoofdstad profileren als het zaken betreft die de Joodse gemeenschap aangaan, maar ook de Joodse zaak in het algemeen. Veiligheid is en blijft hier een belangrijk thema.

Deze pagina delen