de PORSCHE-PARSCHE van DE WEEK

*Twee bijzondere dagen aan het eind van deze eerste week in de maand Iejar: Jom Hazikaron – Dag der Dodenherdenking in Israel en Jom Ha’Atsma’oet – Dag van Israels Nationale Onafhankelijkheid.

Gevolgd nu door de Sjabbat  Kedo’sjiem met een antwoordende verklaring in de sidra wat betreft het wonderlijke, méér dan drieduizend jaar (!) voortbestaan van het Joodse volk. Namelijk:

‘Kedo’sjiem tiejoe – afgezonderd moeten jullie zijn:

Kadosj = apart in jullie houding t.o.v. Hasjeem (‘verticaal’) en

kadosj = apart in jullie levenswijze t.o.v. de omringende wereld (‘horizontaal’).

Inderdaad, wat betreft het voortbestaan van het Joodse volk geldt de uitspraak: wie niet gelooft in wonderen, is geen realist!

*Zoals bekend wordt Rabbijn Vorst gefascineerd door wonderen. Bovengenoemd wonder van Israels voortbestaan en G.dsWonderen in de natuur. Leest u zijn op internet te vinden artikelen ‘De Evolutie van de Eiffeltoren’ – www.jodendom – online.nl  er maar op na. Uitgebreid vertelt hij u nu over zijn ontmoeting met een synagogale sjoel-uil!

Aansluitend legt hij uit dat hij sindsdien elke ochtend bij het uitspreken van de ochend-berachot-dankzeggingen zowel een ja-knikker is als een nee-knikker.

Dus, ook als u niet in Nijmegen woont, hoeft u het niet erg te vinden met de NEC/NEK te worden aangekeken.

*‘Ha’orèf’= nek in het Ivriet-Hebreeuws. Dezelfde letters als ‘Par’o = Pharao’. Door het G.dsWonder van de nek te beseffen, zal Pharao hopelijk niet meer - zoals eens toen Mosje en Aharon voor de eerste keer voor hem verschenen - het bestaan van een Hogere Macht ontkennen! Zo, hoopt rabbijn Vorst, moge de toekomst van de momenteel zo G.dloze maatschappij ons tegemoet lachen.

Hij verwijst bij deze gelegenheid naar wat het PoeriemVrouwtje op internet over de maand Iejar heeft geschreven. {niet} ALLÉÉN voor KINDEREN! (www.toraworldholland.nl/PoeriemVrouwtje)

Zoals elke week wordt u gewenst een

                                   ! ! !    S J A B B A T   S J A L O M   O E M E W O R A C H   ! ! !

 

Deze pagina delen