Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK) geeft iedere chazzan een sidoer (gebedenboek). Zo’n dertig sjoels in Nederland hebben op sjabbat sjoeldiensten. Het NIK heeft iedere sjoel een chazzanstefilla gegeven. Deze groot formaat editie van de sidoer “Chemdat Hajamiem” is identiek aan de editie die in 2018 is gepubliceerd in een gewoon formaat voor de deelnemers aan de sjoeldienst. Dit boek, dat de sjoels ten geschenke krijgen van het NIK, is voor op het Amoed, de lessenaar van de chazzan.

NIK-secretaris Ruben Vis, de auteur van deze sidoer: “Het is voor het eerst sinds misschien wel tweehonderd jaar dat er voor de noesach (gebedstraditie) zoals die in de Nederlandse sjoels wordt gehanteerd, een chazzanstefilla is gemaakt.”

Visuele handicap Voor sjoelbezoekers met een visuele handicap die het prettig vinden om uit een grote letter-sidoer te dawwenen, zijn er speciaal extra exemplaren van deze grote letter-editie gemaakt. Zolang de voorraad strekt kunnen de sjoels deze exemplaren (gratis) krijgen.

Voordelen

Tot de voordelen van de nieuwe sidoer voor Sjabbat “Chemdat Hajamiem” behoren:

* De regelafstand is wat vergroot, de letters zijn wat vergroot en ietsje verder uit elkaar gezet. Tegelijkertijd hebben we voor een moderne strakke Hebreeuwse letter gekozen, de Hadasah

* Geen geblader, alle teksten inclusief Kaddiesj en Alenoe staan op hun plaats

* Bij het ontwerpen is er naar gestreefd om een gebedsdeel of een mizmor bovenaan een nieuwe pagina te laten beginnen. Dit is gelukt op bijna een derde van alle bladzijden.

* Iedere sjewa die wordt uitgesproken is vet gemaakt

* Als de klemtoon niet op de laatste lettergreep ligt (sjalom), dan staat er een metteg – verticaal streepje onder de lettergreep waar de klemtoon wel ligt (arets)

* Als de Kamats niet als aa maar als oh wordt uitgesproken is het Kamats-teken vergroot

* Al te vaak doen zich situaties in de sjoeldienst voor waar er twijfel of onzekerheid bestaat over hoe de organisatie van de sjoeldienst op dit punt in de dienst of op deze bijzondere dag, zou moeten zijn. In Chemdat Hajamiem zijn instructies opgenomen die nuttig zijn bij het organiseren van het verloop van de dienst, zoals het oproepen, en wat te doen bij het lajenen uit één, twee of drie sifre Tora, omdat ze niet ergens anders direct voor handen zijn.

* In deze editie is de inhoudsopgave iets uitgebreid in vergelijking met de gewone uitgave en staan achter de bladzijdenummers ook de bladzijdenummers van de Sidoer Siach Jitschak.

De sidoer heeft geen vertaling, waardoor hij uiteraard half zo dik is en daarmee prettiger in de hand ligt. De gewone editie van Chemdat Hajamiem is verkrijgbaar via de WIZO-giftshop.

Lofzang

De aanbiedingsbrief bij deze groot-formaat sidoer besluit met: “Moge uit deze sidoer steeds een lofzang op G’d tot uiting gebracht worden en Zijn heilige Naam tot in de eeuwigheid worden geprezen [naar Asjré Josjewee wetecha - Mizmor 145:21].”

 

Amsterdam, 25 maart 2019

Deze pagina delen