Dit is de titel van de presentatie die rav A. Folger, opperrabbijn van Wenen, uitgaande sjabbat 22 december hoopt te houden inde grote zaal van het JCC. Waar gaat dit over?

De joodse gemeenschap in Nederland en uiteraard ook in andere landen in Europa wordt geconfronteerd met een maatschappij die steeds meer seculier wordt. Dat is iets waar alle geloofsgemeenschappen mee geconfronteerd worden. De maatschappij is ook opener. De maatschappij denkt niet meer alleen in hokjes. Veel mensen willen zo breed mogelijk worden geïnformeerd als ze al interesse hebben in religie.

Steeds vaker krijgen we dan ook de vraag hoe het jodendom zich verhoudt tot zowel het Christendom als de Islam. Daarbij gaat het niet alleen om zich verhouden maar ook om prangende vragen waar en tot hoever kan er gezamenlijk worden opgetrokken.

Dit is een onderwerp waar rav Folger , namens de CER de Conference of Europeaan Rabbi’s intensief mee bezig is geweest. Hij is co-auteur van een document “From Jerusalem to Rome” dat de relatie uiteen zet tussen het jodendom en de katholieke kerk. Ook heeft hij veelvuldig contact gehad met islamitische geestelijken.

Tijdens een avond u aangeboden door De NIHS en Jarchei Kallo zal Rav Folger de zienswijze van de CER op dit gebied presenteren. De CER is een organisatie die 700 rabbijnen vertegenwoordigt vanuit geheel Europa. Deze rabbijnen zijn de geestelijk leiders van kehillot door geheel Europa met bijelkaar een 1.300.000 leden. Het is een eer voor onze kehilla deze belangrijke rabbijn te mogen verwelkomen in ons midden.

U zult die avond ook kunnen genieten van een smakelijke melawe malke (maaltijd). Tevens zal het Kollel Tswi Asjkenazi een presentatie vertonen met als titel One great year with Kollel Tswi Asjkenazi in Amsterdam. U kunt zich voor deze avond opgeven via info@nihs.nl

Rav Folger is in de stad in het kader vande 29e Jarchei Kallo. Tijdens het weekend spreekt rav Folger op zes verschillende locaties. Meer hierover en over het gehele programma van de Jarchei Kallo. vindt u op de website http://www.toraworldholland.nl/jarcheikallo/

Weest vooral welkom

Tot ziens

Rabbijn Shmuel Katz

Deze pagina delen