Mazzeltov op Chanoeka aan een jarige sjoel

Aanstaande zondagavond komen we bijeen om een bijzondere sjoel mazzeltov te zeggen. Onze prachtige zilveren menora staat dan in de Rav Aron Schuster synagoge, ook wel bekend als ‘De Obrecht’. We steken het eerste chanoeka-lichtje aan en staan stil bij het feit dat het licht van de sjechina (de uitstraling van G’d) al 90 jaar lang in deze sjoel straalt. Het is namelijk 90 jaar geleden dat de Rav Aron Schuster synagoge werd ingewijd. Dit gebedshuis is weliswaar niet de oudste nog in gebruik zijnde NIHS-synagoge – die eer gaat naar ‘mijn’ Gerard Dousjoel –, het is wel de sjoel met het meest markante gebouw. Het is een sjoel met een koninklijke uitstraling en dat past bij de getalswaarde (de gematria) van dit jubileum: de getalswaarde van het Hebreeuwse melech (koning) is ook 90.

Op Chanoeka steken wij de lichten van de menora aan in. Ik wil echter even stilstaan bij die andere lichten die we aansteken, de sjabbatkaarsen. De Midrasj vertelt dat onze aartsmoeder Sara iedere vrijdagavond twee kaarsen aanstak, die door een wonder de hele week bleven branden, één kaars voor haar zelf en één voor haar man Awraham Awienoe. Op háár negentigste verjaardag werd eindelijk de lang verwachte zoon, Jitschak, geboren en werden die twee kaarsen met de komst van dat baby’tje als het ware met elkaar verbonden.

We steken zondagavond weliswaar geen sjabbatkaarsen aan, maar de boodschap bij het aansteken van onze chanoekakaarsen is dezelfde. We zijn apart, maar toch verbonden.

We zijn één grote NIHS-familie, verdeeld over negen sjoels en sjoelgemeenschappen. We zijn een familie met één boodschap. We zijn ervoor om samen het licht van Tora en traditie te laten schijnen. Ieder lid van deze grote misjpooche draagt daarin bij. Al die unieke nesjamot (Joodse zielen) vormen samen één mooi groot licht. Iedereen is daarbij uniek en draagt dan ook op een unieke manier bij. Het maakt niet uit of u oud of jong, man of vrouw, vermogend of niet vermogend bent.

In elk van onze negen sjoels is de sjechina aanwezig en die sjechina wordt door de letter joed gesymboliseerd. De getalswaarde van joed is 10. Negen maal de joed is ook weer negentig. Zo is de cirkel rond. Ik wens de RAS sjoel en daarmee ons allen van harte mazzeltov!

Chanoeka sameach!

Rabbijn Shmuel Katz

Deze pagina delen