Het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap publiceert Sidoer Chemdat Hajamiem, gebedenboek voor de gehele sjabbat. Het 240 bladzijden tellende boek is modern vormgegeven, heeft duidelijke instructies en bevat alle gebeden voor de sjoeldiensten van vrijdagmiddag, sjabbatochtend tot en met zaterdagavond. Ook het lajenen voor sjabbatmiddag is opgenomen in sidoer Chemdat Hajamiem. Omdat het gebedenboek onvertaald is, en alleen de sjabbatgebeden bevat, is het compact en daardoor makkelijk te hanteren in sjoel. Ordening en tekstontwerp van sidoer Chemdat Hajamiem zijn van de hand van Ruben Vis.
Veel aandacht is besteed aan nauwkeurigheid van de spelling. Daarnaast aan het noteren van de in Nederland gebruikelijke gebedstraditie. Van diverse zijde was gevraagd om deze instructies in de nieuwe sidoer op te nemen. Op de eerste sjabbat viel Chemdat Hajamiem meteen een overweldigend positieve ontvangst ten deel.

Voor wie gewend is om met enige regelmaat op sjabbat naar sjoel te gaan is Chemdat Hajamiem een must. Net als de andere boeken van het NIK is Chemdat Hajamiem verkrijgbaar bij WIZO Giftshop online en in Amsterdam, voor € 20 per stuk.
Wie wat hulp kan gebruiken om met de sjoeldienst op sjabbat mee te doen, schaft zich de Sjabbat Sidoer, ook nieuw door het NIK uitgegeven, aan. Het NIK is dé boekenuitgever van en voor Joods Nederland.

Sidoer Chemdat Hajamiem, gebeden tefilla voor de sjabbat. Ordening en tekstontwerp Ruben Vis, 240 pagina's, € 20.-

Deze pagina delen